Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Helsedepartementet vil involvere apotekene i covid-19-vaksinering

Departementet foreslår å endre forskriften slik at farmasøyter kan rekvirere vaksiner mot covid-19. Dermed blir det enklere for kommunene å samarbeide med apotekene om vaksineringen. – Viktig og i rett tid fra Høie, mener Per T. Lund.


Jostein Soldal
11. februar 2021

Nå får kommunene tilgang på 2 000 flere helsepersonell som kan rekvirere covid-19-vaksiner, noe som kan bli avgjørende for å øke tempoet når tilgangen på vaksiner øker fremover.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

– Dette er et viktig og riktig grep fra helseminister Bent Høie for å sikre bedre kapasitet til vaksineringen. Med denne endringen får kommunene tilgang på 2 000 flere helsepersonell som kan rekvirere covid-19-vaksiner, noe som kan bli avgjørende for å øke tempoet når tilgangen på vaksiner øker fremover. Det er veldig positivt at helseministeren kommer med dette initiativet nå, mens det ennå er tid til å forberede massevaksineringen i kommunene, sier Per T. Lund, adm. direktør i Apotekforeningen.

Apotekene kan hjelpe kommunene
–  Med den foreslåtte endringen av rekvireringsforskriften blir det enklere for apotekene å bidra i kommunenes arbeid med covid-19-vaksinering. Det blir lettere for kommuner som ønsker bistand til vaksinering å inngå avtaler med apotek og inkludere helsepersonellet i apotek. Dette er et viktig skritt for å gjøre vaksinene lettere tilgjengelig for befolkningen, mener fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen. Det er viktig å ta i bruk den ressursen apotekene og helsepersonell i apotek utgjør. Det kan bidra til raskere vaksinering og at flere velger å vaksinere seg.

Høringsnotatet åpner for at både apotekfarmasøyter og farmasøyter i kommunene kan rekvirere vaksinene. Departementet mener det er faglig forsvarlig å gi farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner mot covid-19 til pasienter, forutsatt at det er gjennomført nødvendig opplæring og at vaksineringen skjer i tråd med det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Departementet viser blant annet til at farmasøyter allerede kan rekvirere influensavaksiner, og at det er etablert en bransjestandard og opplæringsprogram for vaksinering i apotek.

Sikrer god opplæring og felles rutiner
– Hele apoteksektoren jobber sammen om å etablere gode rutiner, standarder og opplæring nå. Vi skal ha alt dette på plass for rekvirering av covid-19-vaksiner og for vaksinering i apotek i løpet av kort tid. Helsepersonellet i apotek er sterkt motivert til å gi sitt bidrag for å sikre at flest mulig innbyggere får vaksinen så fort som mulig, sier Andresen.

– Det er viktig å minne om at det er kommunene som er ansvarlige for vaksinering av sine innbyggere, og at vaksinering i apotek forutsetter avtale mellom apotek og kommune. Apotekene kan spille en viktig rolle når personer i de høyest prioriterte gruppene er vaksinert og vi kommer til massevaksinering av hele den voksne befolkningen. 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring