Gå til innholdet
Helsepolitikk

Legemiddelverket tror ikke anbud gir lavere priser

Sykehusinnkjøp foreslår i en rapport å erstatte trinnprissystemet med en anbudsmodell. – Svært usikkert om det gir billigere legemidler, svarer Legemiddelverket.


Jostein Soldal
8. september 2017

– Vi mener det er svært usikkert om anbud vil gi lavere priser, sier Helga Festøy i Legemiddelverket til Dagens Medisin Pharma.

Vis Skjul bildetekst

I rapporten som er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, skriver Sykehusinnkjøp HF: «Gjennom LIS-arbeidet er det dokumentert store besparelser knyttet til anbud på legemidler til bruk i sykehus. Det er grunn til å anta at et anbudsregime som erstatning for dagens trinnprissystem vil kunne gi prisbesparelser på de aktuelle legemidlene ut over den besparelsen trinnpris-systemet så langt har medført».

I følge Dagens Medisin Pharma (for abonnenter), er Legemiddelverket uenig i Sykehusinnkjøps vurdering.

– Vi mener det er svært usikkert om dette vil gi lavere priser. Du får ikke lavere priser hvis du ikke kan garantere et ganske stort salgsvolum til det firmaet som tilbyr den laveste prisen. Trinnprissystemet sikrer at apotekkjedene må levere legemidler til den nedsatte trinnprisen. De generikafirmaene som inngår avtaler med apotekkjedene er dermed sikret et visst volum, sier seksjonsleder Helga Festøy til Dagens Medisin Pharma.

Tidligere erfaringer viser at legemiddelselskapenes interesse for å tilby rabatter ble vesentlig lavere etter få år, mener Festøy.

I følge DM Pharma peker Legemiddelverket også på flere andre svakheter, som at en anbudsmodell kan bety hyppigere bytter mellom ulike generiske alternativer, og at mekanismene for innkjøp av legemidler som brukes i primærhelsetjenesten er helt annerledes enn i sykehusene. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring