Gå til innholdet
Helsepolitikk

Legemiddelverket vil at apotek skal rydde opp i doble resepter

– Dersom Legemiddelverket pålegger apoteket nye oppgaver, må det samtidig sørges for finansiering av disse oppgavene, sier Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.


Vendil Åse
16. juni 2017

– Oppdager farmasøyten dobbel forskrivning, vil det være nødvendig med oppfølgingen overfor både pasient og lege. Med vår kunnskap om antall resepter og kostnader i apotek betyr dette store ekstrakostnader for apotek, sier Per Kristian Faksvåg.

– Oppdager farmasøyten dobbel forskrivning, vil det være nødvendig med oppfølgingen overfor både pasient og lege. Med vår kunnskap om antall resepter og kostnader i apotek betyr dette store ekstrakostnader for apotek, sier Per Kristian Faksvåg.

Espen Solli

Vis Skjul bildetekst

Legemiddelverket mener at farmasøytene skal rydde opp i dobbeltforskrivninger i Reseptformidleren som en del av farmasøytkontrollen. 

– Vi er enige i at det er et stort behov for å rydde opp i all dobbeltforskrivningen som skjer i dag, men dette bør først og fremst være legenes ansvar. Det er hos legene feilene oppstår, og de må få et hovedansvar for å rydde opp. Apotekfarmasøytene kan også gi et viktig bidrag i denne oppryddingen, men det kan vanskelig gjøres innenfor det dagens avanse dekker, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.  

– Regelverket har ingen bestemmelser som eksplisitt gir farmasøyten plikt til å vurdere den enkelte reseptekspedisjon opp mot alle pasientens resepter i Reseptformidleren. Legemiddelverket konkluderer likevel med at farmasøyten har en slik plikt, ved ekspedisjon av elektroniske resepter, med henvisning til at informasjonen er lett tilgjengelig. Vi er uenige i at dette automatisk blir inkludert i dagens farmasøytkontroll, sier han. 

Apotekforeningen savner en vurdering av administrative og økonomiske konsekvenser av Legemiddelverkets nye kontrollkrav.  

– Med vår kunnskap om antall resepter og kostnader i apotek vil dette arbeidet bety store ekstrakostnader for apotek. Dersom farmasøyten oppdager dobbel forskrivning, vil det være nødvendig med oppfølgingen overfor både pasient og lege, sier han. 

Les også: Hver tiende resept krever ekstra tiltak i apoteket 

Det er det store antallet såkalte «doble resepter» i Reseptformidleren som er bakgrunnen for at Direktoratet for e-helse har spurt Legemiddelverket om råd.  

Apotekforeningen har nå bedt om et møte med Legemiddelverket for blant annet å diskutere beregning av kostnader og hvordan disse skal kompenseres. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring