Gå til innholdet
Helsepolitikk

Pasientene trenger bedre legemiddelinformasjon

– Apotekansatte plikter å gi råd, men det er begrenset hva dagens apotekavanse gir av muligheter til grundig veiledning av pasienter i apotek, sier Jan Berg i Helse- og omsorgsdepartementet.


Vendil Åse
30. november 2016

Jan Berg, avdelingsdirektør Legemiddelseksjonen i Helse- og omsorgsdepartementet, snakket om hva regjeringen gjør for å bedre legemiddelinformasjon til pasientene på legemiddelpolitisk konferanse.

Jan Berg, avdelingsdirektør Legemiddelseksjonen i Helse- og omsorgsdepartementet, snakket om hva regjeringen gjør for å bedre legemiddelinformasjon til pasientene på legemiddelpolitisk konferanse.

Bjørn Kvaal

Vis Skjul bildetekst

«Hvordan sikre pasienter bedre legemiddelinformasjon?» var temaet for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons (FFO) legemiddelpolitiske konferanse tirsdag 29. november. Pasientorganisasjoner, myndigheter, legemiddelindustri og apotekbransje var samlet for å diskutere tilgang til riktig og enkel legemiddelinformasjon.

Jan Berg, avdelingsdirektør Legemiddelseksjonen i Helse- og omsorgsdepartementet, snakket om hva regjeringen gjør for å bedre legemiddelinformasjon til pasientene. Han gikk igjennom Legemiddelmeldingen fra i fjor, hvor det blant annet oppfordres til å ta farmasøyter mer i bruk. Bruk av klinisk farmasøyter i sykehus blir her trukket frem som et eksempel på gode erfaringer i bruk av farmasøytisk kompetanse.

– Farmasøyter finnes i hovedsak i apotek i dag. Hvordan kan vi ta dem bedre i bruk? Apotekansatte plikter å gi råd om riktig legemiddelbruk. Men det er begrenset hva dagens avanse gir av muligheter til grundig veiledning av pasienter, sa Berg.

Han trakk frem Inhalasjonsveiledning, Medisinstart, farmasøytutlevering, handlingsplan mot antibiotikaresistens og pasientportalen Helsenorge.no som eksempler på tiltak for å bedre legemiddelinformasjonen til pasientene.

Hilde Ariansen i Apotekforeningen mener at flere bør få informasjon på apoteket, selv om tall fra Apotekbarometeret viser at 72 prosent av apotekkundene opplever at de allerede i dag får legemiddelinformasjon på apotek. 

– Vi ser at strukturerte og standardiserte veiledningstjenester i apotek, som Inhalasjonsveiledning og Medisinstart, øker etterlevelsen av behandlingen. Med standardiserte veiledningstjenester får pasientene god informasjon om legemidlene de bruker, informasjonen er lik i alle apotek, og farmasøytene kurses og blir flinkere til å rådgi på de utvalgte legemiddelområdene, sa Ariansen.

Apotekforeningen mener at fremtidige tiltak blant annet bør rettes mot de legemidlene som gjør mest skade, for de mest utsatte pasientgruppene og mot kronikere som starter opp med livslang behandling. 

Hilde Ariansen i Apotekforeningen mener at flere bør få informasjon på apoteket, selv om tall fra Apotekbarometeret viser at 72 prosent av apotekkundene opplever at de allerede i dag får legemiddelinformasjon på apotek.

Vendil Åse


TILBAKE

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring