Gå til innholdet
Statistikk

2700 vil studere farmasi

Søkertallene til landets farmasiutdanninger er offentliggjort av Samordna opptak. Samlet er det en nedgang i antall søkere. OsloMet er fortsatt mest populært, mens Nord universitet hadde størst prosentvis vekst i antall førstevalgssøkere.


Anders Dahl
27. april 2020

2741 personer har søkt seg til farmasiutdanningen i år.

2741 personer har søkt seg til farmasiutdanningen i år.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Unn Siri Olsen, Faggruppeleder Farmasi ved fakultet for Sykepleie og helsevitenskap på Nord universitet, forteller at de er glade for årets økning på 27,3 % blant førstevalgssøkere til farmasistudiet. Totalt har 70 personer søkt seg til farmasi ved Nord universitet, mot 55 i fjor. 

 


Unn SIri Olsen, Faggruppeleder Farmasi på Nord universitet

 

- Vi er fornøyd med økningen og setter stor pris på at så mange ønsker å studere hos oss, sier Olsen. 

Hun synes det er vanskelig å si eksakt hva økningen skyldes.  


- Det kan være at søkertallene har normalisert seg igjen etter at vi økte opptakskravene i 2018, men vi har også hatt større fokus på markedsføring i år. For eksempel har vi laget en liten film om studieprogrammet vårt. 
  


Unn S
iri Olsen kan også forteller at Nord universitet har gjort noen andre endringer. 


- Vi har i inneværende studieår prøvd ut Supplemental Instruction 
(SI) som er en studentaktiv læringsmetode i enkelte emner. Vi har også lagt bedre til rette for utveksling til utlandet i studiet.  


Nedgang fra 2019
 

Totalt har 2741 søkt seg til farmasiutdanningen i år mot 2893 i fjor. Det betyr at søkertallet går noe tilbake for i år, og ligger nesten helt likt med tallene for 2018. Det var 588 søkere som hadde farmasi som førstevalg i år, mot 646 i fjor. Det er til sammen 254 studieplasser ved de fem lærestedene som utdanner farmasøyter.  
 

Helsefag er populært               

Universitet og høgskole har i år 150 784 søkere. Helsefag er som tidligere år det utdanningsområdet med flest søkere og førstevalgssøkere. Totalt 42,8 % av alle søkere har i 2020 et helsefagstudium blant sine søknadsalternativer, og hele 26,0 % av alle søkere har et helsefagstudium som sitt førstevalg. Det er i år registrert 39 254 førstevalgssøkere til totalt 10 821 studieplasser innenfor helsefagstudiene.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring