Gå til innholdet

Apotekforeningen

Alle apotek er medlem hos oss

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Foreningen ble stiftet i 1881.

Alle apotek, både privateide apotek og offentlig eide sykehusapotek, er medlemmer. Foreningen arbeider hovedsakelig med apotekfaglig utvikling, apotekenes rammevilkår, næringspolitikk, teknologi, e-helse og kommunikasjon om bransjen. Apotekforeningen ivaretar også en rekke praktiske funksjoner for apotek.

I Apotekforeningen arbeider det folk med høy kompetanse på apotekfaglige og apotekpolitiske spørsmål. Les mer om de som jobber her og hva de gjør.

Vi skal:

∎Hjelpe apotek med å løse samfunnsoppdraget sitt
∎Arbeide med faglig utvikling, rammevilkår, næringspolitikk, e-helse og kommunikasjon
∎Sikre apotekene rammebetingelser som gir et godt pasienttilbud 
∎Utvikle og gjennomføre fagprosjekter i apotek
∎Utvikle fremtidens digitale løsninger gjennom et nytt bransjesystem for apotek

Vårt formål

Apotekforeningen skal arbeide overfor myndigheter, media, helsepersonell- og pasientorganisasjoner for å sikre apotekbransjen:

∎Best mulige og forutsigbare myndighetsstyrte rammevilkår
∎Best mulig posisjon og rammevilkår for produkt- og tjenesteområder der apotekene har eller ønsker å ha interesser
∎God oppmerksomhet og gjennomslag i helsepolitikken

Apotekforeningen skal bidra til at apotekene oppfyller samfunnsoppdraget sitt: Å sørge for at pasientene får de legemidlene de skal ha, hjelpe pasientene med å bruke legemidlene riktig, og hjelpe kundene med å ta vare på egen helse. 

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring