Gå til innholdet

Apotekforeningen

Medlemsfordel: Finn frem

Hva kan vi hjelpe deg med?

Er det noe du lurer på? I Apotekforeningen arbeider det folk med høy kompetanse på apotekfaglige og apotekpolitiske spørsmål. Råd fra oss er gratis for medlemmer.

Næringspolitikk

Apotekforeningens næringspolitiske avdeling arbeider med økonomiske og politiske analyser. Avdelingen er særlig opptatt av apotekenes økonomiske og næringsmessige rammevilkår, prisreguleringer av legemidler og apotekavanse.

 • Thor-Arne Englund, direktør næringspolitikk. Leder avdelingen, og har kontakt med myndigheter.
 • Jon A. Andersen, seniorrådgiver. Samfunnsøkonom, hovedområdet er økonomiske analyser.
 • Tor Ivar Kanestrøm, seniorrådgiver. Jurist, hovedområdet er regelverk og rammevilkår for apotek.
 • Mattis Brænne Wigestrand, seniorrådgiver. Farmasøyt og ph.d, hovedområdet er statistikk.


Næringspolitisk utvalg
Diskuterer næringspolitiske spørsmål før disse tas opp i Apotekforeningens styre. I utvalget sitter representanter fra alle de store medlemsgrupperingene i Apotekforeningen: Apotek 1, Vitusapotek, Boots apotek, sykehusapotekene og frittstående (ikke kjedeeide) apotek.


Apotekfag

Apotekforeningens fagavdeling arbeider med farmasifaglig rådgivning, planlegging og gjennomføring av utviklingsprosjekter, bransjefelles helsetjenester, oppfølging av regelverk, samt kontakt med medlemmer og relevante aktører. Avdelingen svarer på farmasifaglige spørsmål.

 • Hanne Andresen, fagdirektør, farmasøyt
 • Tore Reinholdt, seniorrådgiver, farmasøyt
 • Hilde Ariansen, seniorrådgiver, farmasøyt
 • Janne Smedberg, seniorrådgiver, farmasøyt og ph.d.

Fagutvalget
Utvalget innstiller til utformingen av foreningens fagpolitikk, herunder spørsmål knyttet til kvalitet, apotekenes faglige innhold og utdanning før disse tas opp i Apotekforeningens styre. Fagutvalget utarbeider, foreslår og videreutvikler bransjestandarder og bransjefelles tjenester. I utvalget sitter representanter fra alle de store medlemsgrupperingene i Apotekforeningen: Apotek 1, Vitusapotek, Boots apotek, sykehusapotekene og frittstående (ikke kjedeeide) apotek.E-helse

Apotekforeningens e-helseavdeling er opptatt av utviklingen av offentlige e-helseløsninger, og å få gjennomslag for apotekenes syn når e-helsepolitikk utvikles. I tillegg ivaretar Apotekforeningen medlemmenes interesser på e-helseområdet bl.a. i tilknytning til elektronisk verifisering av legemiddelpakninger, legemiddelprogrammet med Pasientens legemiddelliste og e-multidose, e-resept, kjernejournal, journalføring i apotek og informasjonssikkerhet og personvern.

 • Anne-Lise Härter, direktør e-helse. Leder avdelingen, og har kontakt med myndigheter
 • Maren Krogh, seniorrådgiver e-helse, farmasøyt

E-helseutvalget
Utvalget skal bidra/innstille til foreningens mål og politikk for e-helseområdet samt bidra til å prioritere, overvåke og realisere foreningens aktiviteter innen e-helseområdet. Utvalget skal også bidra til å ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter og samarbeidspartnere på e-helseområdet, og bidra til at rammevilkårene på e-helseområdet er best mulig for apotekene og deres kunder. I tillegg skal E-helseutvalget ivareta rollen som overordnet og rådgivende kunde- og prioriteringsorgan overfor Difa.

I utvalget sitter representanter fra alle de store medlemsgrupperingene i Apotekforeningen: Apotek 1, Vitusapotek, Boots apotek, sykehusapotekene og frittstående (ikke kjedeeide) apotek.Kommunikasjon

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for mediekontakt, formidling av nyheter fra Apotekforeningen, felles kampanjer og egne kanaler som nettsider, Facebook og andre sosiale medier. 

 • Jostein Soldal, kommunikasjonssjef. Pressehenvendelser og ekstern kommunikasjon
 • Vendil Åse, kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør. Svarer på spørsmål om nettsidene apotek.no og Apotekinfo, Facebook, brosjyrer, kampanjer, bilder og logo
 • Eva Skreiberg, kommunikasjonsrådgiver. Svarer på spørsmål om kampanjer, brukerundersøkelser, nettsiden Farmasifag og sosial medier.

Kommunikasjonsnettverket
Utvalget utveksler informasjon om kommunikasjonsaktiviteter, og diskuterer bransjefelles kommunikasjonsbehov og -utfordringer.  De diskutere gjennomføring av tiltak knyttet til foreningens kommunikasjonsstrategi og tilhørende planer, og gi råd om håndtering av bransjefelles saker i mediene. I utvalget sitter representanter fra alle de store medlemsgrupperingene i Apotekforeningen: Apotek 1, Vitusapotek, Boots apotek og sykehusapotekene.Difa AS

Gjennom sitt datterselskap Difa AS har Apotekforeningen ansvar for å utvikle og drifte et nytt felles bransjesystem, Eik, for apotekene. I tillegg ivaretar Difa sammen med Apotekforeningen medlemmenes interesser på e-helseområdet bl.a. i tilknytning til elektronisk verifisering av legemiddelpakninger, e-resept, kjernejournal, journalføring i apotek og informasjonssikkerhet. Difa følger opp driften av apotekenes nåværende IT-system FarmaPro. 

 • Iren Rutle, daglig leder
 • Martine Araldsen Løvvik, personvernombud
 • Ervin Ricardo Reyesproduktleder
 • Kenneth Jønsson Bjørnstadansvarlig for sikkerhet og informasjonsteknologi
 • Holmen, Kristian, funksjonell ansvarlig EikServiceproduksjon AS

Serviceproduksjon administrere apotekpreparatene på vegne av norske apotek. Selskapet er et aksjeselskap heleid av Apotekforeningen.

Kontakt Serviceproduksjon (epost) eller Tlf: 21 62 02 00.

 • Reidun Ree, daglig leder
 • Line Nestli, seniorrådgiver


Farmalogg

Farmalogg driver Vareregisteret for apotekbransjen. Vareregisteret omfatter med få unntak alle varer som omsettes i apotek, og det inneholder opplysninger som er nødvendig for sikker og effektiv håndtering av varen i hele verdikjeden fra produsent/leverandør, via grossist og detaljist, til sluttbruker. Selskapet er et aksjeselskap heleid av Apotekforeningen.

Kontakt: farmalogg@apotek.no eller telefon 21 62 02 00

 • Per Viksmo, daglig leder
 • Lena Berg Mathisen, seniorkonsulent 
 • Hanne Sandholt, seniorkonsulent  
 • Caroline Guldah, seniorkonsulent
 • Sindre Tønnessen Tokheim, rådgiver


Fellestjenester

AS Apotekernes hus yter fellestjenester for Apotekforeningen og tilsluttede selskaper. Har du spørsmål om medlemskap i Apotekforeningen, kontingent eller felles bransjeavtaler, ta kontakt med Kari Kristiansen.

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring