Gå til innholdet

Apotekforeningen

Tall og fakta om apotek


Ved årsskiftet var det 1 045 apotek i Norge. Det var 5 311 innbyggere per apotek.

Ved utgangen av 2023 var det 7  2 3 7  Å R S V E R K. Blant disse var 4 095 farmasøyter og 2 525 apotekteknikere. Apotekene hadde en total omsetning i 2023 på 49,7 milliarder kroner inkludert merverdiavgift. Det er en vekst 8,8 prosent fra 2022.

I 2023 besøkte 5 9, 7   M I L L I O N E R  K U N D E R  apotekene i Norge. Det tilsvarer at 197 000 kunder daglig tok turen innom et apotek. Et kundebesøk defineres som antall avsluttede ekspederinger i kassen. Et kundebesøk kan for eksempel både bety utlevering av legemidler eller andre varer som er på resept og kjøp av reseptfrie legemidler eller handelsvarer.

I gjennomsnitt brukte hver innbygger reseptlegemidler for  6  4 1 4   K R O N E R i fjor. Fra 2013 til 2023 har nordmenns legemiddelforbruk økt med 29 prosent, justert for befolkningsøkning. Den viktigste forklaringen på denne økningen er endret alderssammensetning i befolkningen. I samme periode har folketallet i Norge økt med 9 prosent, mens befolkningen over 70 år har økt med 37 prosent. 

Helsetjenester i apotek


I 2023 var det 978 apotek som vaksinerte mot influensa. Totalt ble det satt 220 000 vaksiner på apotek. 

Høsten 2023 valgte over 220 000 kunder å sette I N F L U E N S A V A K S I N E i apoteket. Rundt halvparten av de som har satt vaksine i apoteket er over 65 år. Mange velger å benytte seg av apotek som vaksinasjonssted, fordi apotekene er lett tilgjengelige, har lange åpningstider og man kan stikke innom når det passer.

I 2023 har over 80 000 pasienter fått tilpasset veiledning om bruk av I N H A L A S J O N S L E G E M I D L E R ved astma og kols. Gjennomsnittsalder på kunder som får en inhalasjonsveiledning er 51 år. Over halvparten av pasientene har behov for hjelp til å korrigere inhalasjonsteknikken sin. Riktig bruk av inhalatoren gir bedre helseeffekt av medisinen for tusenvis av pasienter.

Det ble gjennomført 27 671 M E D I S I N S T A R T -samtaler i 2023. Snittalder på kundene som mottar denne tjenesten er 65 år. Flesteparten av samtalene ble gjennomført per telefon, og de fleste samtalene handler om legemidlene Atorvastatin, Amlodipin, Candesartan eller Metoprolol.

I 2022 og 2023 har rundt 160 apotek tilbudt Medisinstart for pasienter som har D I A B E T E S  T Y P E - 2. Apotekene har til sammen hatt 2 835 samtaler med pasienter med diabetes. Erfaringene er så langt veldig gode, og samtalene har avdekket at mange av pasienter har et udekket informasjonsbehov. 

Les mer apotek- og legemiddelstatistikk

Vil du lese mer om apotekmarkedet og legemiddelforbruket i Norge? Vi har flere smakebiter fra Farmaloggs legemiddelstatistikk.

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring