Gå til innholdet

Apotekforeningen

Flere eldre betyr at forbruket øker

I perioden fra 2010 til 2021 har forbruket av reseptpliktige legemidler økt med 27 prosent per innbygger. Den viktigste forklaringen på denne økingen er endret alderssammensetning i befolkningen. Eldre mennesker bruker vesentlig mer legemidler enn yngre. Fra 2010 til 2021 har folketallet i Norge økt med 11 prosent, mens befolkningen over 70 år har økt med 34 prosent.

Les mer

De 10 mest brukte legemidlene i 2021

De ti mest brukte reseptfrie og reseptpliktige legemidlene i Norge i 2021 er alle gjengangere blant de mest brukte legemidlene de siste årene. Det er ingen nye legemidler på listen sammenliknet med 2020. Kolesterolsenkeren atorvastatin har økt salget og befester posisjonen som det mest brukte legemidlet i Norge. Selv om stadig færre nordmenn har høyt blodtrykk, er tre av legemidlene på listen blodtrykksenkere – kandesartan, amplodipin og ramipril. To legemidler på listen brukes mot allergi (cetirizin og desloratadin). De øvrige legemidlene på listen i 2021 brukes mot halsbrann (pantoprazol), feber og smerter (paracetamol), blodproppforebygging (acetylsalisylsyre) og D-vitaminmangel (kolekalsiferol).

Reseptpliktige legemidler fordelt etter aldersgrupper

Figuren under viser hvordan legemiddelbruken øker med alderen. Kjønnsforskjellene i aldersgruppen 25-49 år og særlig 15-24 år skyldes i stor grad kvinners bruk av prevensjonsmidler. Over halvparten av legemiddelbruken blant kvinner mellom 15 og 24 år er prevensjonsmidler. Tallene under inkluderer kun legemidler hentet etter resept, og legemiddelbruk i sykehjem etc. er dermed ikke inkludert. 

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring