Apotekforeningen

Samarbeidspartiene svikter legemiddelbrukerne

– Useriøst og fullstendig uforutsigbart for en hel bransje, er adm. direktør Per T. Lunds kommentar til budsjettforliket i Stortinget.

Les mer

God start for Medisinstart-studien

Fire uker etter at startskuddet for medisinstart gikk, er over 300 pasienter inkludert til studien. – Over all forventning, sier ansvarlig for prosjektet, Per Kristian Faksvåg.

Les mer

- Vi forventer konkrete tiltak

Neste år kommer ny legemiddelmelding. - Det er avgjørende at meldingen er konkret på nye tiltak som kan sikre pasientene optimal legemiddelbehandling.

Les mer

Dårlig budsjett for riktig legemiddelbruk

Apotekenes mulighet til å bidra til riktig legemiddelbruk reduseres som følge av regjeringens budsjettforslag, var hovedbudskapet da Apotekforeningen deltok i Stortingets budsjetthøring.

Les mer

Farmasøyttjenester jorden rundt

Få oversikt over pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter i andre land.

Les mer

Bedre legemiddelbehandling med farmasøyter og apotek

Ta tak i etterlevelse av legemiddelbehandling og bruk kompetansen i apotek for å løse noen av utfordringene, oppfordrer Apotekforeningen og Norges Farmaceutiske Forening.

Les mer

Ingen har oversikt over pasientens legemiddelbruk

Ny utredning viser at oversikten over pasientens legemiddelbruk er mangelfull, og legemiddelinformasjonen er lite pasientvennlig. -Mitt håp er at helseministeren kommer med treffsikre tiltak som kan løse disse problemene, sier Per T. Lund.

Les mer

Endelig Medisinstart!

På vegne av en hel apotekbransje skal 65 av landets apotek, fra sør til nord, tilby rådgivningstjenesten Medisinstart. Tjenesten som er en del av en forskningsstudie skal avdekke om Medisinstart har nytteverdier for pasient, samfunn og apotek.

Les mer

Nye apotekkutt gir dårligere muligheter for riktig legemiddelbruk

Regjeringen foreslår å kutte apotekenes inntekter med 23 mill.kr. gjennom endrede legemiddelpriser. Dette er ikke forenlig med arbeidet for riktig legemiddelbruk, mener Apotekforeningen.

Les mer

Apotek kan få nye oppgaver

Pasientveiledning i apotek (Medisinstart), farmasøytrekvirering, legemiddelsamtaler og legehenvisning til utdypende informasjon i apotek.

Les mer

Ny legemiddelpolitikk i støpeskjeen

- Vi må gjøre pasientene bedre rustet til å mestre legemiddelbruken sin. Egen oppfølging av effekt og bivirkninger, opplæring i legemiddelbruk og mestring av sykdom vil være sentrale elementer for å sikre riktig legemiddelbruk, skriver statssekretær i Helsedepartementet, Cecilie Brein Karlsen.

Les mer

130 farmasøyter opplært i Medisinstart

Etter to intense treningssamlinger på Gardermoen, er 130 farmasøyter klare til å rekruttere pasienter til forskningsprosjektet Medisinstart. Prosjektet skal etter planen starte opp i 65 studieapotek i midten av oktober.

Les mer

God tilgjengelighet og riktig bruk bør være hovedmål

Legemiddelindustrien og Apotekforeningen har sendt et felles brev til Helse- og omsorgsdepartementet med innspill til den nye legemiddelmeldingen.

Les mer
Vis mer