Apotekforeningen

Riktig medisin fra helseministeren

– Tiltakene i helseminister Bent Høies nye legemiddelpolitikk peker i riktig retning. Pasientene vil få bedre legemiddelbehandling når denne stortingsmeldingen omsettes til praksis, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Les mer

Bli med og diskuter den nye legemiddelmeldingen

Den nye legemiddelmeldingen er nå lagt frem. Kom på Legemiddeldagen og hør en rekke fagfolk diskutere meldingen.

Meld deg på Legemiddeldagen 11. juni

Samarbeid for sikker legemiddelbruk

Apotekforeningen og allmennlegeforeningene ønsker å samarbeide for å sikre riktig legemiddelbruk.

Les mer

Stortings-representanter ønsker tiltak mot feil bruk av reseptfrie legemidler

Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen ønsker å gjøre noe med uheldig bruk av reseptfrie legemidler. De har flere forslag som de vil at Stortinget skal behandle.

Les mer

– Vi savner fakta og kunnskap om paracetamolbruken

Det svenske Legemiddelverket har besluttet at reseptfrie tabletter med paracetamol fra 1. november bare skal kunne selges fra apotek. I kjølvannet av beslutningen i Sverige, har det også blitt en debatt om salg av reseptfri paracetamol i Norge.

Les mer

Hvorfor er det så vanskelig å få til løsninger utenfor boksen?

Er det fordi vi forsøker å skape innovasjon med utgangspunkt i politiske vedtak innenfor helsesektoren, i stedet for å stimulere til nytenkning på bakkeplanet? Les Per T. Lunds blogg på Dagens Medisin.

Les mer

Ny betalingsmodell vil gi bedre prioriteringer i apotek

Apotekforeningen vil erstatte apotekavansen med en ny modell hvor apotekene får betalt for de tjenestene de utfører. Forslaget er lansert for bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer >

Kronikere får legemiddelsamtaler i apotek

Fra 1. januar 2016 skal danske apotek tilby legemiddelsamtale til kronikere som skal starte med ny legemiddelbehandling.

Les mer

Farmasøyter bør forskrive legemidler

Ingen vet mer om legemidler enn farmasøyter. Derfor bør de forskrive legemidler. Det sa helseministeren i Irland på en konferanse nylig.

Les mer

30 prosent flere vil studere farmasi

Historisk mange vil ta høyere utdanning, realfag har en real oppsving og farmasiutdanningene opplever størst økning innenfor helsefagene.

Les mer

Stor økning i bruk av ADHD-legemidler

I Norge bruker 3 av 100 gutter i alderen 10 til 19 år legemidler mot ADHD, og flere enn før bruker legemidlene også som voksne.

Les mer på Apotekstatistikk

Kraftig astma ikke under kontroll hos hver tredje pasient

Mange pasienter med kraftig astma får utilstrekkelig behandling, viser dansk forskning. Det evig tilbakevennende problemet er at pasientene ikke gjør som de blir rådet til.

Les mer

Erfaringsseminar om Medisinstart

30 studiefarmasøyter utvekslet erfaringer om tjenesten Medisinstart så langt. Hittill er 1050 pasienter inkludert i studien.

Les mer

2014-tallene nå på nett

Den ellevte utgaven av Apotek og legemidler er nå tilgjengelig på apotekstatistikk.no. Her finner du oppdaterte tall og fakta om apotekenes virksomhet og rammevilkår.

Les mer på Apotekstatistikk

Danskene opptatt av norsk legemiddelpolitikk

– Vårt utgangspunkt er at norske apotek kan brukes til mer, sier Gunn Fredriksen i Helsedirektoratet til det danske bladet Farmaci.

Les mer

På høy tid med ny forskrift

Helse- og omsorgs-departementet vil forskriftsfeste ordningen med legemidler til hjemmebruk som er finansiert av helseforetakene. Apotekforeningen har gitt innspill til forskriften som har vært på høring.

Les mer

Stor interesse for kursstafett fra Apokus

24 timer etter at Apokus lanserte kurskonseptet «kursstafetten» var mer enn 100 deltakere påmeldt. Nå har Apokus sett seg nødt til å sette et tak på antall deltagere.

Les mer
Vis mer