Apotekforeningen

Ingen har oversikt over pasientens legemiddelbruk

Ny utredning viser at oversikten over pasientens legemiddelbruk er mangelfull, og legemiddelinformasjonen er lite pasientvennlig. -Mitt håp er at helseministeren kommer med treffsikre tiltak som kan løse disse problemene, sier Per T. Lund.

Les mer

Endelig Medisinstart!

På vegne av en hel apotekbransje skal 65 av landets apotek, fra sør til nord, tilby rådgivningstjenesten Medisinstart. Tjenesten som er en del av en forskningsstudie skal avdekke om Medisinstart har nytteverdier for pasient, samfunn og apotek.

Les mer

Nye apotekkutt gir dårligere muligheter for riktig legemiddelbruk

Regjeringen foreslår å kutte apotekenes inntekter med 23 mill.kr. gjennom endrede legemiddelpriser. Dette er ikke forenlig med arbeidet for riktig legemiddelbruk, mener Apotekforeningen.

Les mer

Apotek kan få nye oppgaver

Pasientveiledning i apotek (Medisinstart), farmasøytrekvirering, legemiddelsamtaler og legehenvisning til utdypende informasjon i apotek.

Les mer

Ny legemiddelpolitikk i støpeskjeen

- Vi må gjøre pasientene bedre rustet til å mestre legemiddelbruken sin. Egen oppfølging av effekt og bivirkninger, opplæring i legemiddelbruk og mestring av sykdom vil være sentrale elementer for å sikre riktig legemiddelbruk, skriver statssekretær i Helsedepartementet, Cecilie Brein Karlsen.

Les mer

130 farmasøyter opplært i Medisinstart

Etter to intense treningssamlinger på Gardermoen, er 130 farmasøyter klare til å rekruttere pasienter til forskningsprosjektet Medisinstart. Prosjektet skal etter planen starte opp i 65 studieapotek i midten av oktober.

Les mer

God tilgjengelighet og riktig bruk bør være hovedmål

Legemiddelindustrien og Apotekforeningen har sendt et felles brev til Helse- og omsorgsdepartementet med innspill til den nye legemiddelmeldingen.

Les mer

Positive til at flere kan skrive ut prevensjon

Helseminister Bent Høie vil at helsesøstre og jordmødre skal kunne skrive ut prevensjon til alle kvinner. Apotekforeningen ønsker forslaget velkommen og mener økt tilgjengelighet kan bidra til å få ned aborttallene.

Les mer

Paracetamol ut av butikkene i Sverige

Svenske legemiddelmyndigheter foreslår at reseptfrie tabletter med paracetamol bare skal kunne selges i apotek fra 1. mars 2015.

Les mer

Engelsk apotektjeneste redder liv

Undersøkelsen viser også at tjenesten kan gi pasientene lengre liv og bedre livskvalitet, og at den gir en samfunnsøkonomisk gevinst. Det er forsk

Les mer

Luseinvasjon i apotek

Salget av lusemidler øker kraftig. Det viser foreløpige augusttall fra Apotekforeningens bransjestatistikk.

Les mer på Apotekstatistikk

Vil la farmasøytene gjøre legemiddelgjennomgang

Apotekforeningen mener farmasøytene kan gjøre legemiddelgjennomgang på lik linje med fastlegene.

Les mer
Vis mer