Apotekforeningen

Fortsatt politisk vilje til riktig legemiddelbruk

Stortinget har behandlet helsebudsjettet for 2015. Kuttet i apotekenes inntekter er vedtatt. Men det er også positive signaler fra helsepolitikerne til dem som bruker apotekene.

Les mer

Når legemidler styrer livet

Det er det første han gjør når han står opp om morgenen og det siste han gjør når han legger seg om kvelden. Uten legemidler fungerer ikke Espen Lahnstein.

Se Apotekforeningens tidsskrift

Slik påvirker legemiddelpolitikken apotek

Hverdagen i apotek er resultat av det som startet ut som politiske beslutninger. Derfor er den kommende stortingsmeldingen om legemiddelpolitikken viktig for apotekene.

Se Apotekforeningens tidsskrift

Gode resultater for strukturerte samtaler

Ni av ti pasienter som deltok i en svensk studie om strukturerte legemiddelamtaler i apotek ønsker tjenesten igjen.

Les mer

Over 500 pasienter inkludert til Medisinstart

Medisinstart-studien ruller videre. To måneder etter prosjektstart har antall pasienter som er inkludert passert 500. Flest pasienter er rekruttert på Vitusapotek Medisinske Senter i Steinkjer.

Les mer

- Vi forventer konkrete tiltak

Neste år kommer ny legemiddelmelding. Hør Per. T Lund fortelle om hva Apotekforeningen mener bør stå i meldingen.

Se video

Budsjettkutt rammer legemiddelbrukerne

Regjeringspartiene, Venstre og KrF bekrefter at det skal kuttes i apotekenes godtgjørelse for reseptlegemidler, slik at staten får redusert sine utgifter med 37,5 mill. kroner.

Les mer

Samarbeidspartiene svikter legemiddel-brukerne

– Useriøst og fullstendig uforutsigbart for en hel bransje, er adm. direktør Per T. Lunds kommentar til budsjettforliket i Stortinget.

Les mer

Vil forhindre metadon på avveie

Det er behov for forbedringer i LAR-ordningen knyttet til utleveringen av legemidlene, mener Apotekforeningen.

Les mer

God start for Medisinstart-studien

Fire uker etter at startskuddet for medisinstart gikk, er over 300 pasienter inkludert til studien. – Over all forventning, sier ansvarlig for prosjektet, Per Kristian Faksvåg.

Les mer

Medisinnytt på nytt

- Det er godt nytt at Legemiddelverket igjen er opptatt av pasientinformasjon. Per T. Lund blogger om Legemiddelverkets prosjekt med medisinråd.

Les mer

Farmasøyttjenester jorden rundt

Få oversikt over pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter i andre land.

Les mer

Bedre legemiddelbehandling med farmasøyter og apotek

Ta tak i etterlevelse av legemiddelbehandling og bruk kompetansen i apotek for å løse noen av utfordringene, oppfordrer Apotekforeningen og Norges Farmaceutiske Forening.

Les mer

Ingen har oversikt over pasientens legemiddelbruk

Ny utredning viser at oversikten over pasientens legemiddelbruk er mangelfull, og legemiddelinformasjonen er lite pasientvennlig. -Mitt håp er at helseministeren kommer med treffsikre tiltak som kan løse disse problemene, sier Per T. Lund.

Les mer

Apotek kan få nye oppgaver

Pasientveiledning i apotek (Medisinstart), farmasøytrekvirering, legemiddelsamtaler og legehenvisning til utdypende informasjon i apotek.

Les mer

God tilgjengelighet og riktig bruk bør være hovedmål

Legemiddelindustrien og Apotekforeningen har sendt et felles brev til Helse- og omsorgsdepartementet med innspill til den nye legemiddelmeldingen.

Les mer
Vis mer