Apotekforeningen

Felles europeisk kamp mot falske legemidler

Snart blir hver enkelt legemiddelpakke utstyrt med en unik kode som følger med helt fra produsent til pasient. Med en slik verifisering av hver enkelt pakning vil man hindre falske legemidler.

Les mer

Stor økning i bruken av sovemiddelet melatonin blant unge

Bruken av de tradisjonelle sovemidlene som Imovane og Mogadon har ligget svært stabilt og vist en liten nedgang fra 2013 til 2014. Samtidig har bruken av melatonin, som er et hormon, økt kraftig. Det er flest ungdom i alderen 10-19 år som bruker melatonin som sovemiddel.

Les mer på Apotekstatistikk

Færre bivirkninger når legen følger farmasøytens råd

Risikoen for bivirkninger hos eldre er mindre dersom legen følger farmasøytens råd, det viser en ny britisk studie.

Les mer

Lokalpolitisk ønskedrøm

Hva er det de ikke snakker om i årets valgkamp? Ikke denne gangen heller er det særlig mange som er opptatt av folkehelse-utfordringene.

Les mer

Mer ansvar for lege­midler til kommunene

Hvordan skal kommunene sikre legemiddelgjennomganger for de 40.000 innbyggerne som bor i sykehjem, og de mange titalls tusen som bor hjemme, spør Per T. Lund i et debattinnlegg i Kommunal rapport.

Les mer

Utfordringer med medisinleveranse i distriktene

Busselskaper som ikke tillater sjåføren å forlate bussen underveis på ruten, gir apotekene utfordringer med den daglige medisinleveransen i distriktene.

Les mer

Revidert kvalitetsstandard for apotek

God apotekprakis er kvalitetsstandard for apotekenes kjernevirksomhet. Hovedmålgruppen er de ansatte i apotek. Les den på nett.

Les mer

Ny H-reseptforskrift åpner for elektronisk oppgjør

Ny forskrift om H-resepter trådte i kraft 1. juli 2015. Den åpner for elektronisk oppgjørsordning for H-resepter, noe Apotekforeningen lenge har vært en pådriver for. En elektronisk løsning er trolig på plass i løpet av 2016.

Les hele forskriften

Medisinstart: Første milepæl er nådd

1 500 pasienter er inkludert i Medisinstart-studien. - Medisinstart var akkurat hva jeg trengte, sier pasient Bente Lindbæk.

Les mer

Bekymring for ungdoms bruk av smertestillende

Mange ungdommer har smerter og plager som de ikke burde hatt, og mange har et uheldig stort forbruk av et smertestillende legemiddel, skriver Per Kristian Faksvåg i et avisinnlegg.

Les mer

Apotekbransjen er imot søndagsåpent

Apotekforeningen går imot forslaget om søndagsåpne butikker. Søndagsåpent vil gjør det vanskelig å bemanne apotekene slik regelverket krever og det er vanskeligere for apotek enn andre aktører å kompensere kostnadsøkningen med økt salgsvolum og/eller økt salgsvolum og/eller økte priser.

Les hele høringssvaret her

Undersøkelse: 1 av 3 unge kvinner tar paracetamol jevnlig

Mange ungdommer har med seg smertestillende når de går ut døren om morgenen. – Foreldre bør være mer forsiktige med å sende med smertestillende i ryggsekken til barna, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin. Det skriver VG.

Les mer

Utålmodig enighet om legemiddel-meldingen

– På Legemiddeldagen i fjor hadde vi også en politisk debatt, og mitt inntrykk er at nesten alt vi snakket om i fjor er med i denne stortingsmeldingen, sa stortingsrepresentant Sveinung Stensland fra Høyre på Legemiddeldagen.

Les mer

Ungdommers bruk av paracetamol

Apotekforeningen har gjennomført en undersøkelse om bruk av paracetamol blant ungdom. 1/3 av jenter mellom 15 og 24 år har brukt paracetamol den siste uken, og like mange har alltid en pakke smertestillende i vesken.

Apotekforeningens tidsskrift
Vis mer