Apotekforeningen

Statsbudsjettet 2016: Astma- og kolspasienter skal få mer hjelp i apotekene

Helseministeren vil at pasienter med astma eller kols skal få ekstra veiledning i bruk av inhalasjons-medisin av farmasøyter på apotekene.

Les mer

Apotekene vil hindre antibiotikaresistens

Norske myndigheter vil hindre resistensutvikling og mener antibiotikabruken må ned hele 30 prosent innen 2020. – Apotekene kan være en viktig bidragsyter, mener Apotekforeningen.

Les mer

Håvard ga råd til departementet

Helsedepartementet ønsket å vite mer om hvordan tverrfaglige legemiddelgjennomganger i kommunen kan gjennomføres. De ba om råd fra årets farmasøyt.

Les mer

Farmasøyten må få fast plass ved samhandlingsbordet

Farmasøytens legemiddel-kompetanse må inn i tverrfaglige primærhelseteam i kommunene. Det var hovedbudskapet da Apotekforeningen holdt innlegg for Helse- og omsorgskomiteen.

Les mer

Nettapotek positivt for kunden

Fra neste år blir det mulig å handle reseptpliktige legemidler fra internettapotek.

Les mer

Britene vil gi farmasøyten tilgang på legejournalen

80 prosent av de spurte i en britisk undersøkelse vil la farmasøyten få tilgang til sin egen legejournal.

Les mer

Stor økning i bruken av sovemiddelet melatonin blant unge

Bruken av de tradisjonelle sovemidlene som Imovane og Mogadon har ligget svært stabilt og vist en liten nedgang fra 2013 til 2014. Samtidig har bruken av melatonin, som er et hormon, økt kraftig. Det er flest ungdom i alderen 10-19 år som bruker melatonin som sovemiddel.

Les mer på Apotekstatistikk

Nytt regelverk gir jegere skallebank

Hydrogenperoksid brukes blant annet til å bleke skaller. Nå kan ikke apotek selge hydrogenperoksid 30 prosent til privatpersoner. Jegere som ønsker å bleke skalletrofeer må bytte oppskrift.

Apotekforeningens tidsskrift

Felles europeisk kamp mot falske legemidler

Snart blir hver enkelt legemiddelpakke utstyrt med en unik kode som følger med helt fra produsent til pasient. Med en slik verifisering av hver enkelt pakning vil man hindre falske legemidler.

Les mer

Sier nei til flere legemidler i butikk

Apotekforeningen er uenig i Legemiddelverkets forslag til å utvide LUA-ordningen. Nå ber de Legemiddelverket sørge for en uavhengig evaluering av ordningen for å finne ut om den oppfyller formålet.

Les mer

Færre bivirkninger når legen følger farmasøytens råd

Risikoen for bivirkninger hos eldre er mindre dersom legen følger farmasøytens råd, det viser en ny britisk studie.

Les mer

Lokalpolitisk ønskedrøm

Hva er det de ikke snakker om i årets valgkamp? Ikke denne gangen heller er det særlig mange som er opptatt av folkehelse-utfordringene.

Les mer

Mer ansvar for lege­midler til kommunene

Hvordan skal kommunene sikre legemiddelgjennomganger for de 40.000 innbyggerne som bor i sykehjem, og de mange titalls tusen som bor hjemme, spør Per T. Lund i et debattinnlegg i Kommunal rapport.

Les mer

Utfordringer med medisinleveranse i distriktene

Busselskaper som ikke tillater sjåføren å forlate bussen underveis på ruten, gir apotekene utfordringer med den daglige medisinleveransen i distriktene.

Les mer

Ny H-reseptforskrift åpner for elektronisk oppgjør

Ny forskrift om H-resepter trådte i kraft 1. juli 2015. Den åpner for elektronisk oppgjørsordning for H-resepter, noe Apotekforeningen lenge har vært en pådriver for. En elektronisk løsning er trolig på plass i løpet av 2016.

Les hele forskriften

Medisinstart: Første milepæl er nådd

1 500 pasienter er inkludert i Medisinstart-studien. - Medisinstart var akkurat hva jeg trengte, sier pasient Bente Lindbæk.

Les mer

Apotekbransjen er imot søndagsåpent

Apotekforeningen går imot forslaget om søndagsåpne butikker. Søndagsåpent vil gjør det vanskelig å bemanne apotekene slik regelverket krever og det er vanskeligere for apotek enn andre aktører å kompensere kostnadsøkningen med økt salgsvolum og/eller økt salgsvolum og/eller økte priser.

Les hele høringssvaret her
Vis mer