Apotekforeningen

Høie vurderer å forsterke rådgiverrollen til apotekfarmasøyten

– Positive signaler fra helseministeren, og viktig at KrFs Olaug Bollestad engasjerer seg for riktig legemiddelbruk, mener Apotekforeningens Per T. Lund.

Les mer

Serviceproduksjons-ordningen stepper inn

Produsenten av morfin går nå gradvis tom for morfin i hetteglass. Serviceproduksjonsordningen står klar med alternativer.

Les mer

Halvveis i Medisinstart

Pasient nummer 750 er nå rekruttert til Medisinstart-studien.

Les mer

Vanskelig å bruke legemidler riktig

12 prosent av pasientskadene i Norge skyldes feil bruk av legemidler. – Det må iverksettes tiltak for de mest utsatte pasientgruppene.

Les mer fra Helse og fremtid

Samarbeid om nytt bransjesystem for apotek

Ett digitalt knutepunkt for alle landets apotek. Det er målet når apotekbransjen i fellesskap skal lage nye digitale løsninger.

Les mer

Nordmenn stoler på helsetjenesten

9 av 10 nordmenn har tillit til viktige helseaktører som sykehus, apotek og leger. Uavhengig av bosted, kjønn og alder stoler nordmenn på helsetjenesten.

Les mer

Vet du hvilke medisiner onkel tar?

Går onkelen min til fastlegen i dag, har ikke legen peiling på hvilke resepter han har fått den siste tiden. Når onkel kommer til apoteket, famler de like mye i blinde der, blogger Per T. Lund.

Les mer

Få bruker tjenesten Mine resepter

Åtte av ti resepter er nå elektroniske. Likevel har bare 18 prosent av pasientene brukt informasjonstjenesten Mine resepter for å få oversikt over hvilke gyldige resepter de har.

Les mer

Vi blir mer surmaget i desember

Salg av midler mot sure oppstøt, halsbrann og magesår øker kraftig i desember-måned sammenlignet med resten av året. Feit julemat får en del av skylden.

Les mer på Apotekstatistikk

Fortsatt politisk vilje til riktig legemiddelbruk

Stortinget har behandlet helsebudsjettet for 2015. Kuttet i apotekenes inntekter er vedtatt. Men det er også positive signaler fra helsepolitikerne til dem som bruker apotekene.

Les mer

Når legemidler styrer livet

Det er det første han gjør når han står opp om morgenen og det siste han gjør når han legger seg om kvelden. Uten legemidler fungerer ikke Espen Lahnstein.

Se Apotekforeningens tidsskrift

Slik påvirker legemiddelpolitikken apotek

Hverdagen i apotek er resultat av det som startet ut som politiske beslutninger. Derfor er den kommende stortingsmeldingen om legemiddelpolitikken viktig for apotekene.

Se Apotekforeningens tidsskrift

Gode resultater for strukturerte samtaler

Ni av ti pasienter som deltok i en svensk studie om strukturerte legemiddelamtaler i apotek ønsker tjenesten igjen.

Les mer

- Vi forventer konkrete tiltak

Neste år kommer ny legemiddelmelding. Hør Per. T Lund fortelle om hva Apotekforeningen mener bør stå i meldingen.

Se video

Budsjettkutt rammer legemiddelbrukerne

Regjeringspartiene, Venstre og KrF bekrefter at det skal kuttes i apotekenes godtgjørelse for reseptlegemidler, slik at staten får redusert sine utgifter med 37,5 mill. kroner.

Les mer

Samarbeidspartiene svikter legemiddel-brukerne

– Useriøst og fullstendig uforutsigbart for en hel bransje, er adm. direktør Per T. Lunds kommentar til budsjettforliket i Stortinget.

Les mer

Vil forhindre metadon på avveie

Det er behov for forbedringer i LAR-ordningen knyttet til utleveringen av legemidlene, mener Apotekforeningen.

Les mer
Vis mer