Apotekforeningen

Revidert kvalitetsstandard for apotek

God apotekprakis er kvalitetsstandard for apotekenes kjernevirksomhet. Hovedmålgruppen er de ansatte i apotek. Les den på nett.

Les mer

Mer ansvar for lege­midler til kommunene

Hvordan skal kommunene sikre legemiddelgjennomganger for de 40.000 innbyggerne som bor i sykehjem, og de mange titalls tusen som bor hjemme, spør Per T. Lund i et debattinnlegg i Kommunal rapport.

Les mer

Medisinstart: Første milepæl er nådd

1 500 pasienter er inkludert i Medisinstart-studien. - Medisinstart var akkurat hva jeg trengte, sier pasient Bente Lindbæk.

Les mer

Bekymring for ungdoms bruk av smertestillende

Mange ungdommer har smerter og plager som de ikke burde hatt, og mange har et uheldig stort forbruk av et smertestillende legemiddel, skriver Per Kristian Faksvåg i et avisinnlegg.

Les mer

Apotekbransjen er imot søndagsåpent

Apotekforeningen går imot forslaget om søndagsåpne butikker. Søndagsåpent vil gjør det vanskelig å bemanne apotekene slik regelverket krever og det er vanskeligere for apotek enn andre aktører å kompensere kostnadsøkningen med økt salgsvolum og/eller økt salgsvolum og/eller økte priser.

Les hele høringssvaret her

Ingen er ekspert på alt – alle er ekspert på noe

- Vi må vi organisere oss slik at primærhelse-teamene faktisk øker kvaliteten og effektiveten i pasientbehandlingen, sier Per T. Lund.

Les hele bloggen på Dagens Medisin

Undersøkelse: 1 av 3 unge kvinner tar paracetamol jevnlig

Mange ungdommer har med seg smertestillende når de går ut døren om morgenen. – Foreldre bør være mer forsiktige med å sende med smertestillende i ryggsekken til barna, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin. Det skriver VG.

Les mer

Utålmodig enighet om legemiddel-meldingen

– På Legemiddeldagen i fjor hadde vi også en politisk debatt, og mitt inntrykk er at nesten alt vi snakket om i fjor er med i denne stortingsmeldingen, sa stortingsrepresentant Sveinung Stensland fra Høyre på Legemiddeldagen.

Les mer

Ungdommers bruk av paracetamol

Apotekforeningen har gjennomført en undersøkelse om bruk av paracetamol blant ungdom. 1/3 av jenter mellom 15 og 24 år har brukt paracetamol den siste uken, og like mange har alltid en pakke smertestillende i vesken.

Apotekforeningens tidsskrift

Helseministeren legger opp til nettapotek fra nyttår

Høie skriver i et svar til Stortinget at han tar sikte på at nye regler for nettapotek skal tre i kraft fra 1. januar 2016. Først må forslag til endring av Apotekforskriften på høring. Helseministeren vil i år gi Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre endringer i e-resept for å legge til rette for effektive nettapotekløsninger som samtidig ivaretar sikkerhet rundt helseopplysninger.

Stortinget

Legene vil ha med apotekfarmasøyter på lokale møteplasser

Apotekforeningens tidsskrift har intervjuet Marit Hermansen og Kari Sollien om lokale møteplasser for fastleger og apotekfarmasøyter. – Vi trenger å snakke sammen for å kunne bruke hverandres kompetanse bedre, sier de. Marit Hermansen er nå valgt som ny president i Legeforeningen.

Les mer på Apotekforeningens tidsskrift

Riktig medisin fra helseministeren

– Tiltakene i helseminister Bent Høies nye legemiddelpolitikk peker i riktig retning. Pasientene vil få bedre legemiddelbehandling når denne stortingsmeldingen omsettes til praksis, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Les mer

Samarbeid for sikker legemiddelbruk

Apotekforeningen og allmennlegeforeningene ønsker å samarbeide for å sikre riktig legemiddelbruk.

Les mer

Stortings-representanter ønsker tiltak mot feil bruk av reseptfrie legemidler

Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen ønsker å gjøre noe med uheldig bruk av reseptfrie legemidler. De har flere forslag som de vil at Stortinget skal behandle.

Les mer

Hvorfor er det så vanskelig å få til løsninger utenfor boksen?

Er det fordi vi forsøker å skape innovasjon med utgangspunkt i politiske vedtak innenfor helsesektoren, i stedet for å stimulere til nytenkning på bakkeplanet? Les Per T. Lunds blogg på Dagens Medisin.

Les mer
Vis mer