Apotekforeningen

Treghet satt i system?

- Byråkratiserer vi oss selv til døde? Ting tar ufattelig lang tid fra et nytt tiltak er på idestadiet, til det faktisk hjelper en pasient, en bruker, et virkelig menneske, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Les mer

«Moralparagrafen» bør oppheves

Apotekforeningen mener Helsedepartementet bør oppheve paragraf 14-14 i legemiddelforskriften, den såkalte moralparagrafen.

Les mer

Danmark: Medisinfeil sender eldre på sykehus

Opp mot hver tiende innleggelse på danske sykehus skyldes legemiddelrelaterte problemer. Nå tas det til orde for mer bruk av farmasøyter for å få bedre kontroll på pasientenes medisinbruk.

Les mer

– Det var nyttig å kartlegge seg selv

De var i utgangspunktet litt skeptiske, men etter å ha kartlagt seg selv endret de mening. – Det var spennende å få dokumentert hvordan vi bruker tiden vår, sier Irene Ellefsen ved Apotek 1 Austrheim.

Les mer

Sverige lar seg inspirere av Norge

Sverige har fått øynene opp for Inhalasjonsveiledning og Medisinstart. Nå vil de bruke erfaringene fra Norge til å utvikle lignende nasjonale tjenester i Sverige.

Les mer

Erstatningskrav mot apotekansatte er veldig sjeldent

Siden 2009 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt medhold i ett erstatningskrav mot helsepersonell i apotek. De har i samme periode mottatt 14 krav om erstatning.

Les mer

Stortinget: – Vi vil ha nasjonale LAR-takster

Nasjonale takster for utlevering av legemidler til LAR-pasienter må komme på plass nå. Det sier lederen for Stortingets helse- og omsorgskomite, Kari Kjønaas Kjos (Frp).

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett: Små endringer for apotek

Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett. Som ventet var det få endringer sett med apotekøyne.

Les mer

Norsk kundebarometer: Få bransjer kan måle seg med denne

Apotekbransjen ligger helt i toppen når Norsk kundebarometer måler kundetilfredshet i Norge. Tilliten til apotekene er svært høy.

Les mer

Her finner du oversikt over godkjente nettapotek

Ved årsskiftet ble det lov for nettapotek å selge reseptpliktige legemidler i Norge. Legemiddelverket har foreløpig godkjent 11 nettapotek.

Les mer

– Vi leses og sees snart igjen på en elektronisk duppeditt nær deg

Apotekforeningens tidsskrift har fylt en rolle som kunnskapssenter, talerør, diskusjonsarena og annonseplass for apotekbransjen siden 1893.

Les mer

- Uten nettside, twitter og facebook eksisterer du ikke

Spør leserne hva de ønsker seg, studér brukermønstre og tenk etter hva en digital løsning kan utgjøre. Det er de viktigste rådene medieviter Terje Colbjørnsen har til Apotekforeningen.

Les mer

– Vi må ta oss tid til pasientene selv om det blir kø

Kundene er fornøyde og de ansatte likeså. Inhalasjonsveiledning har blitt en suksess på Vitusapotek Strømmen.

Les mer

Stort ønske om flere helsetjenester i apotekene

84 prosent av de spurte mener apotekene gir gode råd om legemidler og hvordan de skal brukes. Og 6 av 10 ønsker flere tilbud om helsetjenester fra apotekene.

Les mer

– Apotekene blant de beste i helse-tjenesten på digitalisering

Kjetil Kjenseth (Venstre) vil ha mer diskusjon om digitalisering i helsetjenesten, og trekker frem apotekene som flinkest i klassen.

Les mer

E-resept gir færre feil

– E-resept er et godt arbeidsredskap i apotekene, men det er fortsatt enkelte elementer som må forbedres.

Les mer

Få menn gjør som Kim Andre

Ni av ti ansatte på norske apotek er kvinner. Færrest menn finner vi blant apotekteknikerne.

Les mer

- Ingen visste hvilke medisiner faren min brukte

Den gamle mannen brukte 20 legemidler på det meste, hverken fastlege, nyrelege eller geriater hadde full oversikt over hverandres forskrivninger. Oppdatert legemiddelliste kunne ha gitt bedre medikamentell behandling.

Les mer

Mange vil bli farmasøyt

Ti prosent flere enn i fjor har farmasiutdanningen som førstevalg, mens antall søkere til helsefagene generelt har økt med 13,4 prosent på ett år, viser tall fra Samordna opptak.

Les mer

Årsrapport 2015

2015 ble et godt år for legemiddelbrukerne og apotekenes helsefaglige utvikling.

Les mer

Bruker smertestillende medisiner for å stresse ned

Unge storforbrukere av reseptfri smertestillende har lært seg å løse dagliglivets plager med piller. De trenger opplæring i riktig medisinbruk, mener forsker.

Les mer

Etterlengtet studie i apotek: – Skal kartlegge seg selv

Hvordan er tidsbruken knyttet til ekspedisjon av resepter i apotek, og hvor ofte kontakter farmasøyten lege i forbindelse med ekspedisjon av resepter? Dette er noen av mange spørsmål som skal besvares når farmasøytiske tjenester i apotek nå skal kartlegges.

Les mer

Høy kompetanse i apotekene

Bak resepturen i apotekene jobber det helsepersonell med opp til fem års høyere utdannelse.

Les mer

Over 4000 har fått Inhalasjonsveiledning

Etter en måned med Inhalajonsveiledning, har mer enn 4000 astma- og kolspasienter fått veiledning i hvordan de skal bruke inhalatoren sin.

Les mer

Blir digital etter 123 år på papir

Etter godt over hundre år i trykket form, går nå Apotekforeningens tidsskrift over i historien. Men stoffet fra bladet føres videre i en ny nettsatsing.

Les mer

Har antibiotikabruken nådd toppen?

I fjor brukte vi fire prosent mindre antibiotika enn i toppåret 2012.

Les mer

Folk ryddet skapet og leverte gammel medisin til apotekene

2 av 3 apotek i et tilfeldig utvalg oppgir at det ble levert inn mer returmedisin enn vanlig i forbindelse med kampanjen «Rydd skapet».

Les mer

Vaksinasjon på apotek treffer viktige målgrupper

Apotek i Danmark tilbyr nå vaksine mot influensa og sykdom i forbindelse med reise. Erfaringene foreløpig er at apotek når ut til en målgruppe som helsemyndighetene før har hatt vanskeligheter med å nå.

Les mer

Bent Høie: – God veiledning kan gi pasientene et bedre liv

– Farmasøytenes veiledning om bruk av inhalatorer er et viktig tilbud til astma- og kolspasientene, slik at de kan få best mulig effekt av legemidlene sine.

Les mer

BLOGG: Noen minutter for et bedre liv

Per T. Lund håper legene vil være apotekenes allierte for å hjelpe astma- og kolspasientene til et bedre liv.

Les mer

Kraftig økning i bruken av antidepressiva hos ungdom

I perioden fra 2010 til 2015 har bruken av antidepressiva blant ungdom i alderen 14-19 år økt med nesten 60 prosent, viser tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk.

Les mer

Har fått opp øynene for farmasøytene

Helseminister Bent Høie trekker frem Inhalasjons-veiledning og farmasøyt-utlevering av legemidler som eksempler på områder der apotekene kan gjøre en større forskjell for pasientene.

Les mer

Informasjonen til unge apotekkunder skal bli bedre

NRK Forbruker-inspektørene har gjort stikkprøver i apotek, som viser at unge tenåringer får kjøpt reseptfri paracetamol uten å få informasjon eller råd om bruken fra de apotekansatte.

Les mer

Elektroniske løsninger for nettapotek skal være klare til høsten

I år ble det lov å drive netthandel med reseptbelagte legemidler. De elektroniske løsningene som skal gi trygg tilgang til e-reseptene, er klare til høsten.

Les mer

Her er oversikten over apotek- og legemiddelmarkedet i 2015

I fjor brukte vi legemidler for mer enn 23 milliarder kroner i Norge. Det tilsvarer at hver av oss i gjennomsnitt brukte legemidler for 4 450 kroner. Det offentlig dekket omtrent tre fjerdedeler av legemiddelutgiftene.

Les mer

Ungdommers bruk av paracetamol

1/3 av jenter mellom 15 og 24 år har brukt paracetamol den siste uken, og like mange har alltid en pakke smertestillende i vesken, viste en undersøkelse gjort for Apotekforeningen i 2015.

Les mer

Større legemiddelregning til sykehusene

I 2015 ble det solgt reseptlegemidler for 20,8 milliarder kroner. I tillegg ble det solgt reseptfrie medisiner for 2,4 milliarder kroner. Hver nordmann brukte legemidler for 4 450 kroner i gjennomsnitt.

Les mer

Stensland: – Responsen tyder på at mange er fornøyde

​– Det er svært gledelig at Stortinget er så samstemte når vi nå staker ut kursen for legemiddelpolitikken i Norge, sier Sveinung Stensland (H).

Les mer

Nytt EU-direktiv skal stoppe falske legemidler

Innen tre år skal alle legemiddelpakninger ha en unik kode som følger helt fra produsent til pasient. Målet er å hindre falske legemidler i markedet.

Les mer

Stortinget ønsker flere pasient-tjenester i apotekene

– Stortingets helsekomite vil gi pasientene flere tilbud og bedre hjelp med legemiddelbruken. Det gjør de ved å peke på apotekene som lokale sentre for god legemiddelrådgivning, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Les mer

Fra bra til enda bedre

Nå har Stortinget gjort jobben med å lage en god arbeidstegning. Da er det opp til helseministeren å fylle på med de verktøyene som kreves. Mange av dem ligger klare i apotekene.

Les mer

Rydd skapet – returner gamle medisiner til apoteket

Hver dag skjer det uhell der barn får i seg medisiner de har funnet hjemme. Kampanjen Rydd skapet oppfordrer alle til å leveren gamle medisiner til apoteket.

Les mer

Til kamp mot antibiotikaresistens

Regjeringen har som mål at bruken av antibiotika i helsetjenesten skal reduseres med 30 prosent innen 2020. - Apotekene kan bidra til at målet nås, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Les mer

Enkel og sikker tilgang på legemidler

Fra 1. januar fikk helsesøstre og jordmødre med relevant utdanning rett til å rekvirere alle typer prevensjonsmidler til kvinner i alle aldersgrupper over 16 år. Rekvireringsretten er ikke lenger begrenset til å gjelde i kommunal helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Les mer

Høy og økende tillit til sykehusene

Nordmenns tillit til sykehusene har økt fra 65 til 74 poeng på tillitsbarometeret TNS Gallup lager for Apotekforeningen.

Les mer

2015: Bra år for apotek

2015 er legemiddelbrukernes år. Og det er et godt år for apotekenes helsefaglige utvikling. Per T. Lund oppsummerer året.

Les mer

Apotekene klare til å styrke kols- og astmaveiledningen

Daglig møter apotekansatte astma- og kolspasienter som bruker medisinen sin feil. Nå skal apotekene få betalt for å gi inhalasjonsveiledning. Apotekene ser fram til å styrke dette arbeidet.

Apotekforeningens tidsskrift

Vi bruker inhalasjonslegemidler for en milliard

Nesten en halv million nordmenn bruker inhalasjonslegemidler mot astma og kols. Pasienter over 60 år står for mer enn halvparten av bruken. Mange av dem har for dårlig effekt av behandlingen.

Les mer
Vis mer