Apotekforeningen

Større legemiddelregning til sykehusene

I 2015 ble det solgt reseptlegemidler for 20,8 milliarder kroner. I tillegg ble det solgt reseptfrie medisiner for 2,4 milliarder kroner. Hver nordmann brukte legemidler for 4 450 kroner i gjennomsnitt.

Les mer

Stensland: – Responsen tyder på at mange er fornøyde

​– Det er svært gledelig at Stortinget er så samstemte når vi nå staker ut kursen for legemiddelpolitikken i Norge, sier Sveinung Stensland (H).

Les mer

Nytt EU-direktiv skal stoppe falske legemidler

Innen tre år skal alle legemiddelpakninger ha en unik kode som følger helt fra produsent til pasient. Målet er å hindre falske legemidler i markedet.

Les mer

Stortinget ønsker flere pasient-tjenester i apotekene

– Stortingets helsekomite vil gi pasientene flere tilbud og bedre hjelp med legemiddelbruken. Det gjør de ved å peke på apotekene som lokale sentre for god legemiddelrådgivning, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Les mer

Fra bra til enda bedre

Nå har Stortinget gjort jobben med å lage en god arbeidstegning. Da er det opp til helseministeren å fylle på med de verktøyene som kreves. Mange av dem ligger klare i apotekene.

Les mer

Rydd skapet – returner gamle medisiner til apoteket

Hver dag skjer det uhell der barn får i seg medisiner de har funnet hjemme. Kampanjen Rydd skapet oppfordrer alle til å leveren gamle medisiner til apoteket.

Les mer

Til kamp mot antibiotikaresistens

Regjeringen har som mål at bruken av antibiotika i helsetjenesten skal reduseres med 30 prosent innen 2020. - Apotekene kan bidra til at målet nås, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Les mer

Enkel og sikker tilgang på legemidler

Fra 1. januar fikk helsesøstre og jordmødre med relevant utdanning rett til å rekvirere alle typer prevensjonsmidler til kvinner i alle aldersgrupper over 16 år. Rekvireringsretten er ikke lenger begrenset til å gjelde i kommunal helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Les mer

Høy og økende tillit til sykehusene

Nordmenns tillit til sykehusene har økt fra 65 til 74 poeng på tillitsbarometeret TNS Gallup lager for Apotekforeningen.

Les mer

2015: Bra år for apotek

2015 er legemiddelbrukernes år. Og det er et godt år for apotekenes helsefaglige utvikling. Per T. Lund oppsummerer året.

Les mer

Apotekene klare til å styrke kols- og astmaveiledningen

Daglig møter apotekansatte astma- og kolspasienter som bruker medisinen sin feil. Nå skal apotekene få betalt for å gi inhalasjonsveiledning. Apotekene ser fram til å styrke dette arbeidet.

Apotekforeningens tidsskrift

Danskene tar astmatikerne på alvor

I over ti år har danske apotek tilbudt gratis inhalasjonssjekk. Et av de beste apotekene i klassen, er Sønderbro apotek. Hver måned har de over 100 inhalasjonsgjennomganger.

Apotekforeningens tidsskrift

- Vi hakke peiling

Hvis noen stiller spørsmål om hvor mange som hospitaliseres av feil legemiddelbruk, må jeg og alle andre bare svare som sant er: - Hakke peiling.

Les mer

Forskrift om nettapotek er vedtatt

Helse- og omsorgsdepartementet har nå endret flere forskrifter, slik at det fra 1. januar 2016 er åpnet for å drive netthandel med reseptpliktige legemidler.

Les mer

Stortinget vil ha inhalasjons-veiledning

Dette er klart etter at Stortinget behandlet helsebudsjettet 14. desember.

Les mer

71 prosent har høy tillit til apotek

Folk i Norge har høy tillit til apotek. Det viser TNS Gallups nyeste apotekbarometer.

Les mer

Stor enighet om Legemiddelmeldingen

Riktig bruk av legemidler er viktig og Legemiddelmeldingen er et langt steg i riktig retning. Det var gjennomgangsmelodien under stortingshøringen om nettopp Legemiddelmeldingen.

Les mer

Nettapotek på rett vei

Apotekforeningen er positiv til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til regulering av forsendelse og salg av legemidler over Internett.

Les mer

- Veldig positivt med satsing på astma- og kolspasienter

Apotekforeningen roste regjeringens forslag til utvidet veiledning i apotek for pasienter med astma og kols. Samtidig var foreningen opptatt av at det er uheldig å kutte i apotekavansen.

Les mer

Legemiddelverket feilinformerer om legemiddelmangel

– Hovedårsaken til legemiddelmangel i Norge er produksjonssvikt hos legemiddelprodusentene og ikke parallelleksport av legemidler slik Legemiddel-verket gir inntrykk av i VG, sier Per T. Lund.

Les mer

Vellykket å måle hjertehelse på apoteket

Stadig flere unge blir lagt inn på sykehus med hjerteinfarkt. Apoteket kan være en god arena for å måle hjertehelsa, tror forskere.

Les mer

Paracetamol-tablettene fjernes fra butikkene i Sverige

Fra 1. november blir tabletter med paracetamol ikke lenger å finne i svenske butikker. Tablettene flyttes tilbake til apotekene for å beskytte folkehelsen.

Les mer

Statsbudsjettet 2016: Astma- og kolspasienter skal få mer hjelp i apotekene

Helseministeren vil at pasienter med astma eller kols skal få ekstra veiledning i bruk av inhalasjons-medisin av farmasøyter på apotekene.

Les mer

Medisinbytte i apotek er trygt

Kommer du på apoteket med en resept fra legen og blir møtt med spørsmål om du vil bytte til en billigere medisin, kan du trygt si ja. Billige medisiner er akkurat like trygt som dyrere medisiner.

Les mer

Håvard ga råd til departementet

Helsedepartementet ønsket å vite mer om hvordan tverrfaglige legemiddelgjennomganger i kommunen kan gjennomføres. De ba om råd fra årets farmasøyt.

Les mer

Vi bruker inhalasjonslegemidler for en milliard

Nesten en halv million nordmenn bruker inhalasjonslegemidler mot astma og kols. Pasienter over 60 år står for mer enn halvparten av bruken. Mange av dem har for dårlig effekt av behandlingen.

Les mer

Nettapotek positivt for kunden

Fra neste år blir det mulig å handle reseptpliktige legemidler fra internettapotek.

Les mer

Apotekbransjen er imot søndagsåpent

Apotekforeningen går imot forslaget om søndagsåpne butikker. Søndagsåpent vil gjør det vanskelig å bemanne apotekene slik regelverket krever og det er vanskeligere for apotek enn andre aktører å kompensere kostnadsøkningen med økt salgsvolum og/eller økt salgsvolum og/eller økte priser.

Les hele høringssvaret her
Vis mer