Gå til innholdet

Medisinstart - Få en god start med hjertemedisinen din

Informasjon til helsepersonell

Vi vet at kun mellom 30-50 prosent av legemidler pasientene får utlevert til behandling av kroniske sykdommer tas som anbefalt. Årlig dør rundt 1 000 pasienter på grunn av feil legemiddelbehandling. Feil og ineffektiv legemiddelbruk koster samfunnet 5 milliarder årlig.

Videre viser forskning at de første ukene som er viktige. Etter 10 dager har 1/3 av pasientene dårlig etterlevelse. 2/3 hadde legemiddelrelaterte problemer. Etter 4 uker oppstår nye problemer, og pasientene ønsker mer informasjon.

Oppstartsveiledning i apotek er en ny metode som skal understøtte legens behandling. Tjenesten er gratis for pasienter som starter med ny hjertemedisin. Tjenesten er landsdekkende og ble innført som en prøveordning i 2018. Det er kun farmasøyter som har gjennomgått særskilt opplæring som utfører tjenesten og den foregår på apotekets informasjonsrom eller via telefon.

Les mer


Artikler om Medisinstart

 • Medisinstart løser problemer med legemiddelbruken, viser forskningsartikkel. Over halvparten av pasientene som kom til den første samtalen i Medisinstart hadde ett eller flere legemiddelrelaterte problemer som de fikk hjelp til å løse. Pasientene var godt tilfredse med tjenesten og hjelpen de fikk.
 • Resultatene fra en stor randomisert, kontrollert klinisk studie i norske apotek, tyder på at Medisinstart bidrar til å øke etterlevelsen hos pasienter som skal starte opp med kolesterolsenkende, blodtrykkssenkende og blodfortynnende legemiddelbehandling. 

 • Medisinstart løser legemiddelrelaterte problemer
  Mangler resepter, går både på ny og gammel behandling, bruker to like medisiner samtidig og starter ikke med behandling av frykt for bivirkninger. Alle er situasjoner som er avdekket gjennom Medisinstart-samtaler ved Sykehusapoteket Lørenskog ved Ahus.
  apotek.no

 • Mange bruker hjertemedisinen sin feil
  Flere hundre tusen norske hjertepasienter bruker medisinene feil. Medisinstart skal gi pasienter gratis veiledning på apoteket, skriver VG.
  apotek.no, omtale av VG-artikkel

 • Nå er Medisinstart i gang
  – Viktig lavterskeltiltak for bedre legemiddelbruk, mener statssekretær, som offisielt lanserte veiledningstjenesten onsdag.
  Dagens Medisin

 • LHL støtter Medisinstart for hjertepasienter
  2. mai  2018 lanseres Medisinstart for pasienter som starter opp med nye hjertemedisiner.
  LHL


(Kilder WHO (2003), St.meld. nr. 28(2014-2015), Pasientsikkerhetskampanjen (2012), Barber et al, 2004.)

 

Brosjyre

Denne brosjyren om Medisinstart deles ut på apotekene.

Les mer

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse