Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Medisinstart løser legemiddelrelaterte problemer

Mangler resepter, går både på ny og gammel behandling, bruker to like medisiner samtidig og starter ikke med behandling av frykt for bivirkninger. Alle er situasjoner som er avdekket gjennom Medisinstart-samtaler ved Sykehusapoteket Lørenskog ved Ahus.


Vendil Åse
6. desember 2018

– Medisinstart handler om å trygge, motivere og øke forståelsen av egen behandling, sier sykehusfarmasøyt Martha Louise Cuevas-Østrem.

– Medisinstart handler om å trygge, motivere og øke forståelsen av egen behandling, sier sykehusfarmasøyt Martha Louise Cuevas-Østrem.

Sykehusapoteket Lørenskog ved Ahus

Vis Skjul bildetekst

Sykehusapoteket på Ahus har i perioden mai til september registrert og analysert 41 Medisinstartsamtaler. Hensikten med prosjektet var blant annet å samle erfaringer om i hvilken grad tjenesten førte til intervensjoner for den enkelte. De avdekket potensielt alvorlige legemiddelrelaterte problemer og det ble utført intervensjoner ved over halvparten av samtalene. Disse erfaringene resulterte i en poster på postersesjonen på årets Farmasidager.

– Våre erfaringer hittil er at Medisinstart er et tiltak som sikrer riktigere legemiddelbruk for pasienten. Det er et lavterskeltilbud som gir enkel hjelp til bedre etterlevelse, sier sykehusfarmasøyt Martha Louise Cuevas-Østrem.

En pasient med mange uavklarte spørsmål
Men først til en av pasientene. En pasient som en vanlig ettermiddag kom inn på sykehusapotek for å hente ut enda en ny hjertemedisin og som ikke opplevde å ha sykdommen sin under kontroll. Pasienten takket ja til tilbudet om en Medisinstart-samtale med farmasøyt da Cuevas-Østrem fortalte om tjenesten.

– Vedkommende hadde med seg en bunke med papirer til den første samtalen, hadde mange spørsmål og var veldig motivert til å få svar, forteller tjenestefarmasøyt Cuevas-Østrem.

– Jeg avdekket at det ikke var samsvar i behandlingen. Pasienten hadde gått for lenge på en blodplatehemmer. I tillegg viste det seg at vedkommende brukte to like generiske alternativer samtidig. Den ene hjertemedisinen måtte pasienten ha to ulike pakker av med ulike doser for å få riktig dose. Her hadde vedkommende selv kuttet ut den ene tabletten.

Sykehusapoteket samarbeider tett med legene på Ahus og har god dialog rundt pasientene. Cuevas-Østrem ringte til behandlende lege og fikk avklart hva som var riktig behandling for pasienten hun akkurat hadde hatt en samtale med. Erfaringene fra analysen av de 41 Medisinstartsamtaler på Sykehusapoteket viste at dose ble endret i samråd med lege i kun 4 prosent av tilfellene. I 35 prosent av samtalene ble pasienten rådet til å kontakte legen.

Vår erfaring hittil er at Medisinstart er et tiltak som sikrer riktigere legemiddelbruk for pasienten. 

Trygge, motivere og øke forståelsen
Cuevas-Østrem synes Medisinstart-tjenesten har god timing. Pasienter som kommer rett fra sykehuset og skal starte opp på ny behandling har fått mye informasjon på en gang.

– Det er viktig å komme hjem og få landet litt. Du må summe deg og begynne å bruke legemidlene. Så kommer gjerne spørsmålene. Og i løpet av de første 1-2 ukene skal pasienten ha den første Medisinstart-samtalen. Medisinstart er derfor en fin måte å følge opp pasienter på og støtte opp under informasjonen gitt av legen på sykehuset. Vi gjentar informasjon om behandlingen og legemidlene, og gir pasienten rom til å spørre. For oss farmasøyter handler det om å avdekke hva pasienten trenger for å kunne fullføre behandlingen legen har forskrevet, sier hun, og oppsummerer med tre ord:

– Det handler om å trygge, motivere og øke forståelsen av egen behandling, sier Cuevas-Østrem.

Pasientene vet lite om legemidlene sine
Hun forteller at det er mange spørsmål. Og at pasientene generelt vet lite om de ulike medisinene og hva de er for. Veldig mange vet ikke helt hvorfor de skal ta legemidlet.

– Det er for eksempel ikke så lett å forstå hvorfor du trenger fem legemidler mot sykdom i ett hjerte. Mange er skeptiske og engstelige fordi de skal starte på ny medisin. Blodfortynnende legemidler høres skummelt ut for mange. Det er gjerne små enkle grep som forbedrer etterlevelse for pasientene. Vi hadde for eksempel en pasient som sluttet å ta tablettene under en religiøs høytid fordi vedkommende pleide å ta dem om morgenen. Men vi fortalte pasient at det var helt greit å ta medisinene hver kveld i stedet, sier Cuevas-Østrem.

De fleste samtalene handler om å gi råd om medisiner og hjelpe pasientene til gode vaner.

– Vi snakker for eksempel om dosett, bruk av alarm når medisinen skal tas, at det kunne være lurt å kontakte hjerteskolen på Ahus og vi seponerer av og til kosttilskudd. Det hender at vi også endrer doseringstidspunkt etter retningslinjer i Medisinstart-programmet, forteller Cuevas-Østrem.

De fleste samtalene handler om å gi råd om medisiner og hjelpe pasientene til gode vaner.

En del situasjoner blir ikke avdekket i reseptekspedisjonen
– Vi har analysert 41 samtaler, og det er jo ikke så mange. Men ved å analysere samtalene på denne måten har vi sett at Medisinstart har noe for seg. Vi avdekker mye i en reseptekspedisjon. Men en del situasjoner har vi rett og slett ikke anledning til å avdekke her, men som jeg nå ser at vi avdekker gjennom Medisinstart, sier hun.

Pasienten var fornøyd med hjelpen i den første samtalen. I den andre samtalen hadde vedkommende tatt med seg en pose med medisiner og kosttilskudd for farmasøyten å se på.

– Medisinstart er ikke en legemiddelgjennomgang. Men noen ganger ser vi at vi må ta oss litt mer tid, og også se på andre legemidler pasienten bruker – som i akkurat dette tilfellet. I den andre samtalen avdekket jeg at pasienten gikk på 4 kosttilskudd, der 3 av dem inneholdt Magnesium. Vi ble sammen enig om å kutte ut tre av kosttilskuddene, da jeg var redd for at det til sammen ble litt for mye magnesium for pasienten.

Cuevas-Østrem og hennes kolleger på sykehusapoteket snakket om andre medisiner enn de som var forhåndsdefinert inn i Medisinstart-tjenesten i 71 prosent av tilfellene. Pasientene brukte i gjennomsnitt i underkant av syv medisiner hver.
 RAMMESAK

Dette er Medisinstart
Medisinstart består av to samtaler med en farmasøyt som har gjennomført et eget opplæringsprogram og foregår under full diskresjon. Samtalene gjennomføres 1-2 uker og 3-5 uker etter at medisinen er hentet på apoteket første gang. Samtalene kan foregå i apotekets informasjonsrom eller per telefon. Hver samtale tar inntil 15 minutter, der dere snakker om:

• gode medisinvaner
• kunnskap om og forståelse for behandlingen din
• praktiske problemer og vanskelige situasjoner

Tilbudet om Medisinstart gjelder pasienter med hjerte - og karsykdommer og som starter opp behandling med perorale blodfortynnende legemidler, blodtrykksenkende legemidler og/eller kolesterolsenkende legemidler, og som er forventet å ha utfordringer med etterlevelsen. Legen kan rekvirere Medisinstart til sin pasient, og pasienten kan også selv som en prøveordning be om tjenesten i apoteket.

Apoteket sender epikrise fra Medisinstart til lege med opplysninger som er relevante for legens oppfølging av pasienten, etter ønske fra pasienten.  

Tjenesten er offentlig finansiert og gratis for hjerte- og karpasientene. 

www.medisinstart.no

Sykehusapoteket på Ahus har i perioden mai til september registrert og analysert 41 Medisinstartsamtaler. Hensikten med prosjektet var blant annet å samle erfaringer om i hvilken grad tjenesten førte til intervensjoner for den enkelte.

Sykehusapoteket Lørenskog ved Ahus

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring