Gå til innholdet
Helsepolitikk

– Altfor høye kulturbarrierer mellom offentlig og privat sektor

Helseministeren ønsker mer samarbeid mellom offentlig og private aktører i helsesektoren. Han er mer opptatt av produktutvikling enn tjenesteinnovasjon, mener Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
3. juni 2019

Bent Høie mener at helsenæringen bidrar til å gi pasientene mulighet til å ta vare på egen helse, men for å lykkes må samarbeidet mellom offentlig og privat sektor styrkes.

Bent Høie mener at helsenæringen gir pasientene mulighet til å ta vare på egen helse, men for å lykkes må samarbeidet mellom offentlig og privat sektor styrkes.

Eva Cecilie Skreiberg

Vis Skjul bildetekst

Onsdag forrige uke samlet helsenæringen seg til Dagens Næringslivs konferanse «DN Helsetech 2019». Her var helsegründere, sykehusledere, leger og representanter fra Regjeringen tilstede.

Helseminister Bent Høie fortalte om Helsenæringsmeldingen «Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester», som ble lagt frem tidligere i vår. Med helsenæringen menes alle private aktører innen helse, både de som tilbyr tjenester og de som utvikler medisiner, behandlingsmetoder og infrastruktur.

– Det er to styrker med denne meldingen. Den ene styrken er prosessen, måten vi jobbet med næringen og sektoren på, som medførte at meldingen ga en umiddelbar effekt på det viktigste, nemlig kulturendringen. For det andre er det de konkrete tiltakene, der vi systematisk går inn på de områdene der offentlig sektor er en barriere for å ta i bruk ny teknologi, sa Bent Høie til salen.

Høie var tydelig på at helsenæringen bidrar til å gi pasientene mulighet til å ta vare på egen helse, men for å lykkes må samarbeidet mellom offentlig og privat sektor styrkes.  

– Det er altfor høye kulturbarrierer mellom offentlig og privat sektor i Norge i dag, sa Høie

For å møte disse utfordringen er Regjeringens politikk blant annet å ha en sterkere kultur for dialog og kontakt mellom næringsliv, universitets- og høyskolesektoren og helse- og omsorgssektoren, samt legge til rette for økt kommersialisering av medisinsk og helsefaglig forskning og ideer fra helse- og omsorgssektoren.

For mye produktfokus
Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen har tidligere omtalt at han synes Helsenæringsmeldingen inneholder lite nytt knyttet til innovasjon av helsetjenester, og en for ensidig oppmerksomhet på produktutvikling.

– Apotekene har et stort potensial til å utvikle nye verdiøkende tjenester som kan sikre bedre og mer effektiv legemiddelbruk. Men da trengs det at staten også tar et medansvar. I helsenæringsmeldingen er de så vidt inne på tematikken, men går litt for raskt videre til utvikling av helseindustrien, sier Tysnes.

Han mener problemet med stortingsmeldingen er at den ikke peker på noen av de mulighetene som finnes for å videreutvikle helsetjenestenæringen.  

– Det er laget mye dokumentasjon om feil og uhensiktsmessig legemiddelbruk, og det er bred enighet om at noe må gjøres. Da hadde helsenæringsmeldingen vært et naturlig sted å starte for å komme videre med tjenesteinnovasjon på dette området. Kan det være at regjeringen ser på helsetjenester som et offentlig anliggende, og overser at det faktisk også er en stor næring, med blant annet apotek, laboratorier og behandlingsinstitusjoner?

Nye tjenester som oppstartsveiledning, inhalasjonsveiledning og vaksinering er i vekst i apotekene.

– Dette er eksempler på næringsutvikling og innovasjon som legemiddelbrukerne trenger mer av, mener Tysnes.

Tjenesteinnovasjon i apotek er omtalt i Helsenæringsmeldingen på side 15 i boks 2.1. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring