Gå til innholdet
Styret og medlemmer

Disse sitter i styret vårt

Fra venstre: Øyvind Winther (Apotek1), Håvard Røkke (Apovest), Margrethe Sunde (Boots Norge), styreleder Lars Haukaas, Tore Prestegard (Sykehusapotekene HF), Per T. Lund (Apotekforeningen) og Ros-Marie Grusén (Norsk Medisinaldepot).

Fra venstre: Øyvind Winther (Apotek1), Håvard Røkke (Apovest), Margrethe Sunde (Boots Norge), styreleder Lars Haukaas, Tore Prestegard (Sykehusapotekene HF), Per T. Lund (Apotekforeningen) og Ros-Marie Grusén (Norsk Medisinaldepot).

Vendil Åse

Vis Skjul bildetekst

Styret velges av generalforsamlingen, og leder foreningens alminnelige virksomhet.

Apotekforeningens styre etter generalforsamlingen 23.05.2018 er som følger:

Styreleder:
Lars Haukaas 

Styremedlem:
Adm. direktør Øyvind Winther, Apotek 1 Gruppen AS
Personlig varamedlem: Juridisk direktør Øystein Askim, Apotek 1 Gruppen AS

Styremedlem: 
Adm. direktør Ros-Marie Grusén, Norsk Medisinaldepot AS
Personlig varamedlem: Direktør apotekdrift/logistikk  Terje Kvaal, Norsk Medisinaldepot AS

Styremedlem: 
Apotekeier Håvard Røkke, Apovest AS
Personlig varamedlem: Apotekeier Bror-Lennart Mentzoni, Gokstadapotekene AS

Styremedlem: 
Adm. direktør Margrethe Sunde, Boots Norge AS.
Personlig varamedlem: IT-direktør Trine-Lise Jensen, Boots Norge AS

Styremedlem:
Adm. direktør Tore Prestegard, Sykehusapotekene HF
Personlig varamedlem: Adm. direktør Jon Bolstad, Sjukehusapoteka Vest HF

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring