Gå til innholdet

Apotekforeningen

Styret og medlemmer

Disse sitter i styret vårt

Styret velges av generalforsamlingen, og leder foreningens alminnelige virksomhet.

Apotekforeningens styre etter generalforsamlingen 20.05.2020 er som følger:

Styreleder:
Lars Haukaas 

Styremedlem:
Adm. direktør Øyvind Winther, Apotek 1 Gruppen AS
Personlig varamedlem: Juridisk direktør Øystein Askim, Apotek 1 Gruppen AS

Styremedlem: 
Adm. direktør Ros-Marie Grusén, Norsk Medisinaldepot AS
Personlig varamedlem: Direktør NMD operations Terje Kvaal, Norsk Medisinaldepot AS

Styremedlem: 
Apotekeier Håvard Røkke, Apovest AS
Personlig varamedlem: Apotekeier Bror-Lennart Mentzoni, Gokstadapotekene AS

Styremedlem: 
Adm. direktør Anders Larsson, Boots Norge as
Personlig varmedlem: Commercial director Kathrine Mehlin, Boots Norge AS

Styremedlem:
Adm. direktør Tore Prestegard, Sykehusapotekene HF
Personlig varamedlem: Adm. direktør Jon Bolstad, Sjukehusapoteka Vest HF

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring