Gå til innholdet

Apotekforeningen

Styret og medlemmer

Disse sitter i styret vårt

Styret velges av generalforsamlingen, og leder foreningens alminnelige virksomhet.

Apotekforeningens styre etter ordinær generalforsamlingen 23. mai 2023 er som følger:

Styreleder:

Lars Haukaas 

Styremedlem:

Adm. direktør Øyvind Winther, Apotek 1 Gruppen AS
Personlig varamedlem: Juridisk direktør Øystein Askim, Apotek 1 Gruppen AS

Styremedlem: 

Adm. direktør Ros-Marie Grusén, Norsk Medisinaldepot AS
Personlig varamedlem: Direktør NMD operations Terje Kvaal, Norsk Medisinaldepot AS

Styremedlem: 

Apotekeier Håvard Røkke, Apovest AS
Personlig varamedlem: Apotekeier Bror-Lennart Mentzoni, Gokstadapotekene AS

Styremedlem: 

Adm. direktør Kathrine Mehlin, Boots Norge AS
Personlig varmedlem: Kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune, Boots Norge AS

Styremedlem:

Adm. direktør Tore Prestegard, Sykehusapotekene HF
Personlig varamedlem: Adm. direktør Hilde Gustavsen Erstad, Sykehusapotek Nord HF
 

Fra venstre: Håvard Røkke, Tore Prestegard, Ros-Marie Grusén, Øyvind Winther, Kathrine Mehlin, Per T. Lund og Lars Haukaas.

Vis Skjul bildetekst

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring