Gå til innholdet

Apotekforeningen

Vi mener

Vi må planlegge før helsetjenesten kneler

På en måte er pandemien en påminnelse om hva vi har i vente i tiårene som kommer. Det blir mange flere eldre, som lever lenger og bruker mer medisiner.


Per T. Lund
22. mars 2022

Er vi litt forutseende, så kan vi sammen sikre at apotekene kan bidra til å løse noen av helsetjenestens fremtidige utfordringer, mener Per T. Lund i Apotekforeningen.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

Det er på tide å bruke kompetansen i apotekene bedre – en kompetanse som finnes på hvert nes og i hver fjord, og der menneskene bor.

Kan bidra med mer

Vi har nå levd med en global pandemi i to år. Presset på helsetjenesten og kommunene har vært stort. I motsetning til en pandemi, vet vi mye om de demografiske utfordringene som venter helsetjenesten. Vi kan planlegge for at det ikke blir like mye «armer og bein». Og at alle tilgjengelige hender blir tatt i bruk.

I det vi har kalt et posisjonsdokument for apotek, ønsker vi å peke på nettopp hva som skal til for at apotekene kan ta en ny rolle for å bidra til å løse noen av helsetjenestens utfordringer.

Apotekansatte kan gjøre mer enn å tilby legemiddelkompetanse der folk bor. De har kompetanse og vilje til å gjøre mer, for flere. I mange andre vestlige land ser vi at farmasøytene og annet apotekpersonale har fått nye oppgaver i en presset helsetjeneste. I Canada er det farmasøyter som tar blodprøver og justerer legemiddeldoser i dialog med leger. Iblant annet Frankrike og Irland har apotekene blitt en viktig del av vaksineberedskapen, og sørger for influensavaksinering i stort antall. I England og Skottland gir apotekene oppfølging av behandling for pasienter med kroniske sykdommer. I Danmark har de medisinsamtaler med pasienter i apotek.

Dette er bare noen eksempler som viser et spekter av oppgaver som kan utføres enkelt og effektivt i apotek.

På pasientens premisser

I posisjonsdokumentet vårt har vi beskrevet noen pasienthistorier fra en mulig, ikke altfor fjern fremtid. Historiene handler blant annet om den eldre damen som har en for lang og sammensatt legemiddelliste, om den middelaldrende mannen som trenger hjelp til å få kontroll på kolesterolnivået og om hun som skal få sine gamle foreldre til å ta influensavaksinen. Alt sammen eksempler på historier som skjer hundretusenvis av ganger hvert år, og som kunne vært litt enklere og litt mer effektivt om apoteket fikk en ny rolle. En forutsetning er selvsagt et tettere og systematisk samarbeid mellom lege og farmasøyt. Det er viktig at legen ikke skal miste oversikten, men hun må samtidig åpne for mer tverrfaglig samarbeid.

Fem forutsetninger

Dette vil ikke skje over natten. Det vil heller ikke skje uten at politikere, helsemyndigheter og apoteksektoren selv tar noen grep og sørger for at noen forutsetninger blir innfridd.

  • Vi må sammen sikre at den farmasøytiske og helsefaglige kompetansen i apotekene blir styrket.
  • Vi må få på plass nye teknologiske løsninger som inkluderer apotek, for eksempel må farmasøyt og lege kunne kommunisere digitalt.
  • Vi trenger også politisk vilje og mot til å utvikle lov- og regelverk for apotekene og øvrig helsetjeneste som legger til rette for denne utviklingen.
  • Vi må sammen dokumentere at oppgavene apotekene gjør gir god kvalitet og er effektive.
  • Vi trenger finansieringsordninger som gjør det mulig å tilby disse tjenestene og løsningene, slik at de som velger apotek kan gjøre det på samme betingelser som ellers i helsetjenesten.

Er vi litt forutseende, så kan vi sammen sikre at apotekene kan bidra til å løse noen av helsetjenestens fremtidige utfordringer. Det står over 8000 høyt kvalifiserte helsepersonell klare til å hjelpe til!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring