Gå til innholdet

Apotekforeningen

Kvalitetsindikatorer

Måler og følger kvaliteten i apotek

Apotekbransjen har, som øvrig helsetjeneste, behov for å måle og følge med på kvaliteten på utførte tjenester. Det er ikke noe ønske om å ha flest mulige kvalitetsindikatorer, men å ha de riktige og viktige.

Kvalitet kan være vanskelig å måle, derfor benyttes indikatorer som et indirekte mål for kvalitet. Det er utarbeidet egne retningslinjene som beskriver hvordan Apotekforeningen skal utvikle kvalitetsindikatorer på bransjenivå, og hva som kreves av apotekene.

Foreløpig er det utviklet ni kvalitetsindikatorer, men flere indikatorer er under utvikling.

►Ekspedisjons- og utleveringsfeil

Hensikten med å overvåke ekspedisjons- og utleveringsfeil i apotek er å oppdage hvor forbedringer kan implementeres slik at sannsynligheten for feil minimeres. Kvalitetsindikatoren måles hvert kvartal og er basert på ekspedisjons- og utleveringsfeil rapportert inn fra hele bransjen. 

►Inhalasjonsveiledninger

Får alle astma- og kolspasienter som har behov for veiledning tilbud om tjenesten i apotek? Denne kvalitetsindikatoren skal også måle om tjenesten gjennomføres med lik kvalitet i alle apotek.

►Tillit

Opptrer apotekene på en slik måte at befolkningen er trygge på at faglig kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas? Kvalitetsindikatoren måles to ganger årlig ved hjelp av Apotekbarometeret der et representativt utvalg av befolkningen svarer på spørsmål fra sine opplevelser i apotek.

►Leveringsgrad

Hensikten med å overvåke leveringsgraden i apotek er å følge opp om apotekene sikrer tilfredsstillende forsyning av legemidler til befolkningen. Leveringsgraden sees i sammenheng med hvorfor kunden ikke fikk legemidlet, som for eksempel informasjon om legemiddelmangelsituasjonen i markedet.

►Uoppfordret informasjon om hvordan legemidler skal brukes

Gir apotekene uoppfordret, og i dialog med kunden, individuelt tilpasset råd og veiledning? Kvalitetsindikatoren måles to ganger årlig ved hjelp av Apotekbarometeret der et representativt utvalg av befolkningen svarer på spørsmål fra sine opplevelser i apotek.

►Tilfredshet

Opptrer apotekene på en slik måte at befolkningen opplever å få tilfredsstillende service? Kvalitetsindikatoren måles to ganger årlig ved hjelp av Apotekbarometeret der et representativt utvalg av befolkningen svarer på spørsmål fra sine opplevelser i apotek.

► Medisinstart

Får alle pasienter som starter opp med ny legemiddelbehandling som er omfattet av tjenesten tilbud om tjenesten? Denne kvalitetsindikatoren skal også måle om tjenesten gjennomføres med lik kvalitet i alle apotek.

► Influensavaksinering

Får alle personer som etterspør administrering av influensavaksine i apotek tjenesten? Denne kvalitetsindikatoren skal også måle om tjenesten gjennomføres med lik kvalitet i alle apotek.

► Rekvirering av influensavaksine

Får alle personer uten resept på influensavaksine som etterspør administrering av influensavaksine i apotek tjenesten? Denne kvalitetsindikatoren skal også måle om tjenesten gjennomføres med lik kvalitet i alle apotek.God apotekpraksis

«God apotekpraksis» er en kvalitetsstandard for apotekenes kjernevirksomhet. 
Hovedmålgruppen er de ansatte i apotek.

 

Les mer


Bransjestandarder

Det er utarbeidet flere standarder for ulike virksomhetsområder, og disse bransjestandardene er mer detaljerte enn God apotekpraksis.

Les mer

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring