Gå til innholdet

Apotekforeningen

Samfunnsoppdraget

Mål for apotek

Apotekene skal, i tråd med apotekloven og annet regelverk, sørge for at pasientene får de legemidlene de skal ha, hjelpe pasientene med å bruke legemidlene riktig, og hjelpe kundene med å ta vare på egen helse. 

Apotekene skal utføre dette samfunnsoppdraget slik at:

  • Pasientene får utlevert kvalitetssikrede legemidler med riktig form, styrke og mengde
     
  • Det er høy forsyningssikkerhet og god tilgjengelighet til legemidler over hele landet
     
  • Pasientene får god hjelp til å bruke legemidlene riktig, gjennom tilpasset råd og veiledning fra helsepersonell i apoteket

Apotekene er en del av helsetjenesten og skal samarbeide med øvrig helsepersonell for å bidra til økt pasientsikkerhet og riktig bruk av legemidler.

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring