Gå til innholdet

Covid-19-vaksinering i apotek

Apotek har vaksinatører som kan sette vaksiner mot covid-19. Oslo er en kommune som bruker apotek i tillegg til vaksinasjonssentre og fastlege, for å vaksinere mot korona.

APOTEK I OSLO SETTER KORONAVAKSINENå vil enkelte innbyggere få tilbud om koronavaksine fra utvalgte apotek i Oslo. Apotekene har avtale med Oslo kommune og vaksinerer på vegne av kommunen. I første omgang gjelder dette kun i Bydel Gamle Oslo og i Bydel Grünerløkka. Apotekene er en del av vaksinasjonskapasiteten i Oslo, og vil vaksinere flere når vaksinetilfanget øker i ukene som kommer.

Innbyggere som skal vaksineres hos apotek, vil motta en SMS fra Helseboka. SMS'en inneholder en lenke, og ved å trykke på denne kan man velge å vaksineres på apotek, samt tidspunkt for vaksinering. Apotekene vil kun vaksinere innbyggere som ikke er i risikogruppe.

Samarbeidsavtalen med Oslo kommune innebærer at apotekene kan vaksinere 10 000 Oslo-innbyggere i uken, samtidig med vanlig apotekdrift. Om behovet blir større, kan apotekene øke vaksineringen opp mot det dobbelte i en kortere periode. Ca. 90 apotek vil bidra med vaksinering i Oslo etter hvert. Apotekene blir et supplement til kommunens egne vaksinasjonssentre og fastlegene. 

Gratis og etter avtale med kommunen

All vaksinering og rekvirering av vaksiner mot korona skjer som ledd i et samarbeid med en kommune, og det forutsettes at det er inngått en kommunal samarbeidsavtale. 

Regjeringen har bestemt at koronavaksinering skal være gratis for alle som bor eller oppholder seg i landet. Det er gitt en ekstrabevilgning til kommunene som skal dekke kostnadene ved vaksinering mot korona. 

Har du spørsmål om koronavaksinering i apotek, ta kontakt med oss på e-post apotekforeningen@apotek.no.

Person med munnbind får vaksine av farmasøyt i apotek. Foto.
Person med maske trekker opp en vaksinedose mot covid-19 fra et hetteglass. Foto.

HVEM SETTER VAKSINER I APOTEKET?Det er kun helsepersonell som er sertifiserte vaksinatør som får sette vaksiner mot korona i apotek. En vaksinatør har gjennomført både teoretisk og praktisk opplæring, og har god erfaring med å sette vaksiner gjennom vanlig influensavaksinering i apotek. DISSE KAN TA VAKSINE MOT COVID-19 I APOTEK

Det er kun innbyggere som blir kalt inn av Oslo kommune som kan sette vaksine mot covid-19 i apotek. Gravide, ammende eller personer som har hatt en alvorlig allergisk reaksjon som krevde akutt helsehjelp skal ikke vaksineres i apotek. ​

Personer som har luftveissymptomer eller feber, eller skal være i isolasjon eller i karantene kan ikke vaksineres.

Apotekforeningen © 1999-2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse