Gå til innholdet

Covid-19-vaksinering i apotek

Mange kommuner bruker nå apotek for å bistå i koronavaksineringen. Apotek har vaksinatører som kan sette vaksiner mot covid-19 og har lang erfaring med vaksinering.

APOTEKENE HAR LANG ERFARINGApotek har i mange år satt influensavaksiner. Denne sesongen har over 150 000 nordmenn vaksinert seg i apotek. Erfaringen med influensavaksinasjon har gjort det mulig for apotekene å bidra med koronavaksinering. Nå bistår flere apotek både små og store kommuner med vaksinering mot covid-19. Apotekene kan ha både drop in og timebestilling. 

I år er det enkelt for kommuner å samarbeide med apotek. Myndighetene har utarbeidet en standardavtale og refusjonstakst som gjør samarbeidet mellom kommuner og apotek enklere når apotekene skal vaksinere på vegne av kommunen.

Koronavaksinering i apotek er gratis. Vi er allerede plassert der folk bor og gjør det enkelt for alle å få vaksine. Vi har kompetanse og kapasitet, og ønsker å bidra. 

HVEM KAN FÅ KORONAVAKSINE I APOTEK?Alle som oppfyller myndighetenes kriterier for å få vaksine, kan vaksineres i apotek. Dette gjelder både første dose, andre dose og boosterdose.

En person får vaksine i armen.

Apoteket i Brandbu satt 152 koronavaksiner første dagEn fornøyd apoteker Sissel Ludvigsen kan fastslå at koronavaksinering i apotek er en kjempesuksess. Over 150 innbyggere i Gran kommune fikk vaksinen i løpet av en travel dag på Apotek 1 Brandbu. – Vi setter stor pris på apotekets innsats og fleksibilitet, sier ordfører Randi Eek Thoresen.

Les mer
Person med maske trekker opp en vaksinedose mot covid-19 fra et hetteglass. Foto.

HVEM SETTER VAKSINER I APOTEKET?Det er kun helsepersonell som er sertifiserte vaksinatør som får sette vaksiner mot korona i apotek. En vaksinatør har gjennomført både teoretisk og praktisk opplæring, og har god erfaring med å sette vaksiner gjennom vanlig influensavaksinering i apotek. 

Apotekforeningen © 1999-2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse