Gå til innholdet

Covid-19-vaksinering i apotek

Mange kommuner bruker nå apotek for å bistå i koronavaksineringen. Apotek har vaksinatører som kan sette vaksiner mot covid-19 og har lang erfaring med vaksinering.

APOTEKENE HAR LANG ERFARINGApotek har lang erfaring med å vaksinere og har bistått både små og store kommuner med vaksinering mot covid-19. I 2022 og 2023 har apotekene tilsammen vaksinert i underkant av 250 000 personer mot covid-19. Apotekene kan ha både drop in og timebestilling.

Det er enkelt for kommuner å samarbeide med apotek. Myndighetene har utarbeidet en standardavtale og refusjonstakst som gjør samarbeidet mellom kommuner og apotek enklere når apotekene skal vaksinere på vegne av kommunen.

Koronavaksinering i apotek er gratis. Vi er allerede plassert der folk bor og gjør det enkelt for alle å få vaksine. Vi har kompetanse og kapasitet, og ønsker å bidra. 

HVEM KAN FÅ KORONAVAKSINE I APOTEK?Alle som oppfyller myndighetenes kriterier for å få vaksine, kan vaksineres i apotek. Dette gjelder både grunnvaksinene og oppfriskningsdosene.

HVEM SETTER VAKSINER I APOTEKET?Det er kun helsepersonell som er sertifiserte vaksinatør som får sette vaksiner mot korona i apotek. En vaksinatør har gjennomført både teoretisk og praktisk opplæring, og har god erfaring med å sette vaksiner både gjennom koronavaksinering og vanlig influensavaksinering. 

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse