Gå til innholdet

Eik: apotekenes felles bransjeløsning

Eik er navnet på en ny felles IT-løsning som skal ta seg av resepthåndtering, refusjon, dokumentasjon, journalføring, rapportering og statistikk. Apotekforeningen utvikler Eik på vegne av alle landets apotek, gjennom sitt datterselskap Difa as.

Hva er Eik?Alle apotekene i Norge har blitt enige om å lage en felles bransjeløsning som heter Eik. Eik skal erstatte dagens FarmaPro og vil bli en del av apotekkjedenes egne apoteksystem.

Eik er et spesialisert fagsystem for apotek, som ikke er «synlig» for brukerne, men som tilrettelegger for gode og effektive arbeidsprosesser og digital samhandling mellom apotekene.

Alle apotek og apotekkjeder skal tilrettelegge for egen brukeropplevelse gjennom eget brukergrensesnitt. Apotekenes egne systemer skal bruke og lagre informasjon i den felles bransjeløsningen.

Les mer

Hvorfor utvikles Eik?Eik skal erstatte deler av dagens apoteksystem FarmaPro, en løsning som er basert på gårsdagens it-teknologi og som må skiftes ut.

Eik vil gjøre det mulig å utveksle pasientinformasjon knyttet til resept og journal på en sikker måte mellom de ulike apotekene. Dermed blir det mulig å gi bedre pasientveiledning, som igjen vil øke pasientsikkerheten.

Eik vil sørge for et felles grunnlag for håndtering av resepter og helsetjenester, og sikrer dermed standardisering og lik praksis i alle apotek.Eik skal bidra til bedre samhandling ved å legge til rette for digital dialog mellom apotek og annet helsepersonell. I tillegg gir Eik helt nye muligheter for videreutvikling og innovasjon, som ikke er mulig med dagens system.

Les mer

KontaktinformasjonE-post: difa@apotek.no 
Telefon: 21 62 02 00  


NYHETER
 

28. februar 2024: 
– Eik i 100
Utrullingen av de nye apoteksystemene til Vitusapotek (NMD) og Apotek 1 er i full gang. Det betyr også at over 100 apotek nå bruker Eik i den daglige driften.

Les mer

13. juni 2023: 
– Felles apotekjournal bedrer pasientsamtalen
Apotek 1 Skovveien har vært koblet til apotekenes nye bransjeløsning, Eik, i over ett år. Samtalen med pasienten blir bedre med Eik, mener apoteker

Les mer

Nytt om Eik og e-helse

Les flere nyheter

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse