Gå til innholdet

Personvern i apotek

Det er strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern i Norge. Apotekene passer på at andre ikke får tilgang til opplysninger vi har lagret om deg, og at reseptpliktige varer ikke leveres ut til feil person.

APOTEKENE TAR PERSONVERNET PÅ ALVORDet har lenge vært strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern i Norge. 

Apotekpersonalet må passe på at informasjonssikkerhet og personvernet ivaretas ved utlevering av reseptvarer og/eller helse- og personopplysninger fra apotek.

Før utlevering av medisiner på resept eller helse- og personopplysninger skal apotekpersonalet forsikre seg om at mottakeren har rett til å motta dette.

  • Apotekpersonalet skal derfor be om legitimasjon dersom kunden er ukjent
  • Apotekpersonalet skal be om fullmakt og legitimasjon dersom det er andre enn pasienten selv, som oppsøker apoteket

BROSJYRE OM INFORMASJONSSIKKERHETVi har oppsummert hvordan vi ivaretar dine rettigheter i brosjyren På apoteket er helse- og personopplysningene dine trygge.

En kunde som signerer på en signeringsplate. Foto.

FULLMAKTSSKJEMAHvis en annen skal hente legemidlene dine eller skal ha informasjon om deg fra apoteket, ber vi om å få se en fullmakt fra deg og din legitimasjon. I tillegg må vedkommende vise sin egen legitimasjon. Et fullmaktsskjema kan du laste ned her, og skrive ut selv, eller du kan få skjemaet på apoteket.
- Fullmaktsskjema (Utfyllbar pdf)
Fullmaktsskjema (pdf)
- Power of attorney (pdf)  

HÅNDSKREVET FULLMAKTHvis du ikke har mulighet til å skrive ut en fullmakt, kan du lage en håndskrevet fullmakt. Den skal inneholde denne informasjonen:

  • Informasjon om at det dreier seg om en fullmakt
  • Ditt eget navn (navnet på den resepten er skrevet til) og fødselsnummer
  • Navn og fødselsnummer på den som fullmakten er gitt til
  • Hva fullmektigen har fått fullmakt til (f.eks. hvilke legemidler som skal hentes)
  • Hvor og når fullmakten er skrevet
  • Din underskrift

Apotekforeningen © 1999-2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse