Gå til innholdet

Medisinstart

Regjeringen forslo i statsbudsjettet for 2018 å innføre Medisinstart i apotek og Stortinget vedtok dette 19. desember. Apotekene er klare til å tilby Medisinstart i mai 2018. På denne siden vil det snart komme mer informasjon om den nye veiledningstjenesten i apotek.

Medisinstart er vedtatt av StortingetMedisinstart er vedtatt av Stortinget​
Stortingets helse- og omsorgskomite vil innføre oppstartsveiledning som en tjeneste i apotekene, og mener at pasientene selv må kunne be om å få denne tjenesten i apoteket.

Les mer

Regjeringen vil ha MedisinstartI statsbudsjettet for 2018 vil regjeringen gi 4 millioner kroner til et nytt pasienttilbud i apotekene. Med Medisinstart vil mange pasienter få en bedre start på behandlingen når de begynner med et nytt legemiddel.

Les mer

Medisinstart ga bedre etterlevelse hos pasienterTo år etter at forskningsprosjektet Medisinstart startet opp, kommer de første resultatene fra studien. Her kommer det blant annet frem at pasienter som bruker statiner mot forhøyet kolesterol har hatt stort utbytte av tjenesten.

Les mer

Medisinstart: Helsedirektoratet anbefaler offentlig takst og treårig prøveordning– Dette kan være et stort gjennombrudd for nye pasientrettede tjenester i apotek. Helseminister Bent Høie blir historisk hvis han følger opp dette i budsjettet til høsten, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Les mer

KontaktPer Kristian Faksvåg, fagdirektør, Apotekforeningen
Hilde Ariansen, seniorrådgiver, Apotekforeningen
Christine Frigaard, leder, Apokus (Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter)

KORT OM TJENESTEN MEDISINSTARTPasienter som mottar Medisinstart, får tilbud om to oppfølgingssamtaler med farmasøyt henholdsvis 1-2 og 3-5 uker etter reseptekspedering av et nytt legemiddel.

Les mer

Apotekforeningen © 1999-2016
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse