Gå til innholdet

Medisinstart

Regjeringen forslo i statsbudsjettet for 2018 å innføre Medisinstart i apotek og Stortinget vedtok dette 19. desember. Apotekene er klare til å tilby Medisinstart i mai 2018. På denne siden vil det snart komme mer informasjon om den nye veiledningstjenesten i apotek.

Medisinstart er vedtatt av StortingetStortingets helse- og omsorgskomite vil innføre oppstartsveiledning som en tjeneste i apotekene, og mener at pasientene selv må kunne be om å få denne tjenesten i apoteket.

Les mer

Regjeringen vil ha MedisinstartI statsbudsjettet for 2018 vil regjeringen gi 4 millioner kroner til et nytt pasienttilbud i apotekene. Med Medisinstart vil mange pasienter få en bedre start på behandlingen når de begynner med et nytt legemiddel.

Les mer

Medisinstart: Helsedirektoratet anbefaler offentlig takst og treårig prøveordning– Dette kan være et stort gjennombrudd for nye pasientrettede tjenester i apotek. Helseminister Bent Høie blir historisk hvis han følger opp dette i budsjettet til høsten, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Les mer

KontaktPer Kristian Faksvåg, fagdirektør, Apotekforeningen
Hilde Ariansen, seniorrådgiver, Apotekforeningen
Christine Frigaard, leder, Apokus (Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter)

KORT OM TJENESTEN MEDISINSTARTPasienter som mottar Medisinstart, får tilbud om to oppfølgingssamtaler med farmasøyt henholdsvis 1-2 og 3-5 uker etter reseptekspedering av et nytt legemiddel.

Les mer

Apotekforeningen © 1999-2018
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse