Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Apotekene kan bistå mer under neste helsekrise

Bruk apotekenes ressurser bedre, og involver apotek i kommunenes beredskapsplaner. Det er Apotekforeningens råd til myndighetene før neste nasjonale helsekrise inntreffer.


Jostein Soldal
9. september 2022

I fremtidig planlegging av massevaksinasjon bør apotekene inkluderes som en ressurs. Erfaringene fra denne pandemien har vist at apotek kan utgjøre en betydelig ressurs.

Vis Skjul bildetekst

Apotekforeningen har sendt høringsuttalelse om Koronakommisjonens andre rapport til Justis- og beredskapsdepartementet.

Kort oppsummert er dette foreningens innspill:

  • Ved fremtidige kriser bør situasjoner i størst mulig grad håndteres ved bruk av eksisterende arbeidsprosesser og rutiner
  • Apotek bør inkluderes i kommunenes beredskapsplanlegging
  • Nasjonal legemiddelberedskapskomite bør få en formalisert og tydelig rolle for å sikre legemiddelforsyningen i fremtidige kriser
  • Apotek kan utgjøre en betydelig ressurs i vaksinasjonsarbeidet

Arbeidet med å håndtere pandemien gikk best når aktørene samarbeidet og når man enten brukte etablerte arbeidsprosesser eller etablerte nye bransjefelles rutiner. Arbeidet gikk også fint når aktørene fikk foreslå løsninger og i fellesskap fatte raske beslutninger.

Under fremtidige kriser bør kommunene inkludere lokale apotek i sitt beredskapsarbeid. Når krisene inntreffer, er apotekene en viktig arena både for å sikre legemiddelforsyningen, men også for å formidle informasjon til innbyggerne. Dette både for å sikre legemiddelforsyningen lokalt, utnytte helsepersonellet i apotek effektivt og å sikre lokal tilrettelagt informasjon til innbyggerne.

Legemiddelberedskap

Sikring av legemiddelforsyningen var apotekbransjens viktigste oppgave gjennom pandemien. Apotekforeningen har tidligere spilt inn at Nasjonal legemiddelberedskapskomite bør ha en sentral rolle i arbeid som krever tiltak tilknyttet legemiddelforsyningen. Foreningen mener at Nasjonal legemiddelberedskapskomite bør ha en helt sentral rolle når kriser inntreffer. Styrken er at Nasjonal legemiddelberedskapskomite representerer hele bredden innen legemiddelfeltet, som inkluderer helsemyndighetene, legemiddelindustri, grossister, apotek, pasienter og fagekspertise.

At det ikke oppstod alvorlige mangelsituasjoner mener vi i stor grad skyldes at apotekene umiddelbart iverksatte tiltak som sikret at innbyggerne ikke hamstret og hentet ut mer legemidler enn de trengte. I tillegg hadde rasjoneringstiltakene som ble iverksatt av Legemiddelverket god effekt.

Apotekene kan vaksinere flere

I fremtidig planlegging av massevaksinasjon bør apotekene inkluderes som en ressurs. Erfaringene fra denne pandemien har vist at apotek kan utgjøre en betydelig ressurs. Vi har også gjort oss erfaringer innen distribusjon av vaksiner og bruk av farmasøytisk kompetanse tilknyttet håndteringen av vaksiner. Farmasøyter lokalt i apotek har bistått med sin kompetanse og i flere kommuner har farmasøyter bistått i arbeidet med håndtering av vaksinene.  

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring