Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Fastleger og farmasøyter i apotek vil kommunisere digitalt

Norge ligger langt fremme i å ta i bruk digitale løsninger. Fastleger og apotekfarmasøyter kommuniserer fortsatt via telefon.


Vendil Åse
19. februar 2024

Ambisjonen er teste ut digital dialog mellom fastlege og apotekfarmasøyt i praksis. (Illustrasjon Shutterstock)

Vis Skjul bildetekst

Det vil Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen, Norges Farmaceutiske Forening og Apotekforeningen gjøre noe med. Sammen har de gjennomført en utredning som har sett på behovene og mulighetene for digitale dialogmeldinger mellom fastleger og apotekfarmasøyter.

– Både leger og farmasøyter er frustrerte over at det ikke er en enklere måter å kommunisere med hverandre på enn over telefon. Det tar tid å komme gjennom på telefon og det avbryter ofte konsultasjonen med andre pasienter.  Å utrede digital dialogmelding mellom legekontor og apotek er et overmodent prosjekt, sier seniorrådgiver Hilde Ariansen i Apotekforeningen.

Godt samarbeid om dialog

Ariansen deltok i arbeidsgruppen som gjennomførte utredningen på oppdrag fra de fire foreningene. «Utredning digital dialogløsning lege – apotek» beskriver de ulike behovene for informasjonsoverføring og kommunikasjon hos aktørene. I tillegg beskriver den hva som kan egne seg som digitale meldinger.

– Vi har sett på dagens situasjon, og beskrevet hvordan kommunikasjonen foregår og hvor utfordringene er hos pasient, legekontor og apotek. Det har vært et godt samarbeid i gruppen og vi har blitt bedre kjent med hverandres arbeidshverdag, sier Ariansen.

Bruker e-resept eller telefon

Det er ikke så ofte legen har behov for å kommunisere med farmasøyten på apoteket. Men noen ganger trenger legen å kontakte farmasøyt om en bestemt pasient. Det kan for eksempel være ved legemiddelmangel, delutleveringer av A- og B-preparater, multidose eller spørsmål knyttet til refusjon.

– For legene er e-resept en viktig kanal for informasjonsoverføring til apotek. Hvis det er behov for avklaringer, bruker de telefon for å komme i kontakt med apoteket, sier Ariansen.

Apotekene har på sin side et kommunikasjonsbehov med fastlege når det er behov for avklaringer i forbindelse med reseptekspedisjonen i apoteket.

Pasienten som budbringer

– I mangel av effektive kommunikasjonskanaler, blir ofte pasienten budbringer mellom lege og farmasøyt på apoteket. Det er ikke ideelt. Hvis det er saker som haster eller problemstillingene er av en art som ikke er egnet for pasienten å ta opp selv, må farmasøyten kontakte lege på telefon, sier Ariansen.

I tillegg har legemiddelmangel blitt et økende problem de senere årene og gir mange utfordringer for lege, apotek og pasient.

Ønsker å teste digital dialog

Utredningen anbefaler å teste ut digital dialog mellom fastlege og apotekfarmasøyt i praksis i et pilotprosjekt.

– Hensikten med piloten vil være å teste og etablere kjøreregler og avtaler for digitale meldinger mellom fastlege og apotekfarmasøyt. Pilotprosjektet skal også vurdere økonomiske konsekvenser og nytten av digitale meldinger, sier Ariansen.

Ambisjon er å starte opp i løpet av 2024.

Arbeidsgruppen har bestått av Bernhard Holthe (Allmennlegeforeningen), Torgeir Hoff Skavøy (Norsk forening for allmennmedisin), Susanne Skinstad (Norges Farmaceutiske Forening), Stein Vaaler (fastlege), Hilde Ariansen (Apotekforeningen) og Maren Krogh (Apotekforeningen).

Det har vært et godt samarbeid i gruppen og vi har blitt bedre kjent med hverandres arbeidshverdag, sier Hilde Ariansen i Apotekforeningen.

Apotekforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring