Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Gratulerer med dagen, alle farmasøyter

25. september er verdens farmasøytdag. Apotek.no ønsker å markere dagen med å rette en spesiell takk til alle Norges apotekfarmasøyter. Vi har snakket med fire av dem.


Vendil Åse
23. september 2022

Fire farmasøyter fra tre apotekkjeder og sykehusapotekene.

I norske apotek jobber det over 3 800 farmasøyter. Det er både provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter.

Gratulerer med dagen alle farmasøyter i apotek! Dere bidrar til riktig legemiddelbruk hver dag og dere er med på å gi et godt helsetjenestetilbud i apotekene. Jeg er imponert og stolt over at dere tar vårt samfunnsoppdrag på alvor, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Apotek.no har snakket med fire apotekfarmasøyter om Inhalasjonsveiledning, Medisinstart, covid-19-vaksinering og influensavaksinering.

Inhalasjonsveiledning: Boots apotek Nordre

Boots apotek Nordre er et apotek som blant annet tilbyr astma- og kolspasienter veiledningstjenesten Inhalasjonsveiledning. Nina C. Wilhelmsen er både apoteker og tjenestefarmasøyt.

Å være tjenestefarmasøyt for inhalasjonsveiledning gir meg en dypere innsikt i hvordan det er å ha lungesykdom, og hvordan det er for å kundene å bruke inhalasjonsmedisin. Det mener jeg gir meg mer kunnskap til å hjelpe denne kundegruppen enn om jeg ikke hadde vært tjenestefarmasøyt.

Som tjenestefarmasøyt for inhalasjonsveiledning brenner hun for legemiddeletterlevelse hos astma- og kolspasienter.

Vet kundene hvorfor de tar inhalasjonsmedisinen? Hva forskjellen på inhalasjonsmedisinene er? Er inhalasjonsteknikken optimal? Oppbevares inhalatoren riktig? Hvordan vet kunden når inhalatoren er tom? Hvordan er kundens forbruk av forebyggende medisin versus anfallsmedisin?

Medisinstart: Sjukehusapoteket i Stavanger

Tjenestefarmasøyt for Medisinstart, Nhu N. Nguyen, mener det beste med å tilby den offentlige finansierte tjenesten Medisinstart i apoteket er å få satt av tid til å snakke med pasienter om medisinene de bruker.

— Med Medisinstart får pasientene muligheten til å stille spørsmål om medisinene sine. Spesielt i pilotstudie av diabetes type 2 har jeg fått avdekket praktiske problemer som oppbevaring og riktig legemiddelbruk. Det er bra å kunne motivere pasienten til å fortsette legemiddelbehandlingen, sier Ngyen.

I august var Sjukehusapoteket i Stavanger det apoteket som hadde flest pasienter inne til en Medisinstart-samtale. Nguyen er glad hun er tjenestefarmasøyt.

Jeg har mulighet til å avdekke praktiske og legemiddelrelaterte problemer hos pasienten. Jeg føler meg nyttig når jeg kan bidra med faglig kunnskap, sier hun.

Som sykehusfarmasøyt er det mye fokus på tverrfaglig samarbeid og faglig utvikling.

Pasientene som kommer innom oss får oppleve en faglig handel og trygghet i legemiddelbruken sin. Jeg føler meg som en viktig del av helsevesenet. 

Apoteket pleier å markere verdens farmasøytdag i apoteket.

Det blir helt sikkert kake!  

Covid-19-vaksinering: Vitusapotek Sartor Storsenter

Vitusapotek Sartor Storsenter startet vaksinering mot covid-19 den 27. desember. Vaksineringen er en del av vaksinasjonstilbudet i kommunen, og avtalen med kommunen ble inngått på lille julaften. De har kapasitet til å vaksinere opptil 100 personer om dagen.

Vi var det eneste apoteket som tilbød koronavaksinering i kommunen. Vi brukte kun egen bemanning og klarte å lage et forsvarlig og godt system i apoteket. Jeg er utrolig glad og stolt at vi kunne bidra med helsefremmede arbeid i samfunnet der alle ble rammet av denne pandemien. Vaksinetilbud på apotek øker sannsynlighet for at folk flest vaksinerer seg, tror jeg, sier apoteker George Deeb.

Noe av det beste med å kunne tilby koronavaksinering i apoteket, i tillegg til å være en del av vaksinasjonsprogrammet i kommunen, er alle de gode tilbakemeldingene.

De fleste eldre synes det er kjekt, fordi det er lettere å komme til apotek. Det er ikke så lange ventetider selv om det er drop-in. Det har vært krevende å kombinere med andre aktiviteter og oppgaver, men vi er stolte av arbeidet vi har gjort og at vi klarte å vaksinere innbyggerne på egen hånd.

Deep er også stolt av å være apotekfarmasøyt, fordi han synes han tilhører en fantastisk kompetent yrkesgruppe som tilbyr helsehjelp til alle. 

Kort sagt hjelper vi folk til å ta være på egen helse, og vi avlaster helsevesenet. Covid-19 og influensavaksinering er gode eksempler på dette, sier han.

Verdens farmasøytdag pleier de å markere med å gratulere hverandre, snakke om hva de har oppnådd og hva de ønsker for fremtiden.

Men i år blir det kake.

Sesonginfluensa: Apotek 1 Frogner

Apotek 1 Frogner var et av de apotekene som satt flest vaksiner mot sesonginfluensa i fjor. Nå opplever apoteket uvanlig stor pågang av folk som ønsker influensavaksine.

Jeg synes det er flott at vi får bidratt i dugnaden og får spille en aktiv rolle i å holde smittespredningen ned, sier vaksinatør Kouros Samari.

Samari mener det beste med å ha influensavaksinering i apoteket, er å gi befolkningen et lavterskeltilbud for å få satt vaksine.

Dette bidrar til å øke vaksinedekningen blant befolkningen ved å bedre tilgjengeligheten, samtidig som vi får avlastet legene. 

Apoteket pleier ikke gjøre noe spesielt 25. september.

Jeg kommer til å smile litt ekstra stolt under kundemøtene.

(Alle foto er private, tatt av de respektive apotekene)

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring