Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Nytt introduksjonsprogram for utenlandske farmasøyter

Apokus har sammen med apotekaktørene utviklet et digitalt opplæringsprogram for farmasøyter som skal begynne å jobbe i apotek og som har utdannelsen sin fra andre land enn Norge.


Vendil Åse
20. mars 2023

Utviklerne av Apokus' introduksjonskurs, fra venstre Caroline Nguyen, Heidi Mikalsen, Miriam Sørli Onarheim og Elin Rugnes Andersen.

Vis Skjul bildetekst

– Det nye opplæringsprogrammet, «Introduksjon til norsk apotekpraksis», skal bidra til å skape forståelse for apotekenes rolle, forberede farmasøyten på basisoppgaver i apoteket og på kommunikasjon med kunder. Programmet er digitalt og opplæringen kan gjennomføres uavhengig av oppholdssted, sier daglig leder Elin Rugnes Andersen i Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter (Apokus).

Hovedmålgruppen er farmasøyter med utdanning fra utlandet og som ikke har norsk som morsmål. Opplæringen passer både for de som skal starte ved et norsk apotek og som nylig har startet. 

– Men deler av opplæringen kan også være aktuell for andre, som for eksempel praksisstudenter og farmasøyter som ikke har jobbet i apotek på lang tid, sier Andersen. 

– Vi ønsker at de får en god start

Oppdraget om å lage det bransjefelles introduksjonsprogrammet kommer fra Apotekforeningen. Opplæringsprogrammet er utviklet av Apokus i samarbeid med representanter fra apotekkjedene og sykehusapotekene, med midler fra Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi.

 – Det er viktig for oss som bransje at farmasøyter som kommer fra andre kulturer og land får god opplæring ved oppstart ved norske apotek. Vi ønsker at de blir ivaretatt på en god måte og raskest mulig føler de får brukt kompetansen sin. Introduksjonsprogrammet skal sikre lik opplæring av god kvalitet uansett hvilket apotek man skal jobbe ved, sier Andersen.

Opplæringsprogrammet «Introduksjon til norsk apotekpraksis» ble lansert i februar 2023.

– Å utvikle introduksjonsprogrammet har vært en omfattende prosess fordi det er mange ønsker og behov som skal ivaretas. Vi er veldig fornøyde med at hele programmet med mange kurs og opplæringselementer nå er ferdig. Og så er det hyggelig at vi allerede har fått positive tilbakemeldinger fra brukere av opplæringen, sier Andersen. 

Mange særnorske regler og tradisjoner

Utviklingsfarmasøyt Heidi Mikalsen i Apokus har jobbet tett med programmet. Hun forteller at de blant annet har spurt utenlandske farmasøyter om sine erfaringer med å begynne å jobbe i apotek i Norge.

– En av tilbakemeldingene var at det var utfordrende med særnorske behandlingstradisjoner, og lover og regler som man må sette seg inn i. Mange synes også det var vanskelig å kommunisere med kunder og pasienter på et forståelig norsk fagspråk i starten, sier Mikalsen.

Introduksjonsprogrammet er delt inn i fire områder, som skal dekke behovene en utenlandsk farmasøyt måtte ha i møte med et norsk helsevesen og apoteksystem.

– Introduksjonsprogrammet består av «Introduksjon til apotek i Norge», «I apoteket», «Farmasøytens basisoppgaver» og «Kommunikasjon i apotek». Hver del er en blanding av obligatorisk og anbefalt opplæring, og hver del har egne læringsmål og kunnskapstester, sier Mikalsen.

Opplæringen er på norsk og forutsetter at farmasøyten allerede har hatt norsk språkopplæring på B2-nivå. 

Viktig med kommunikasjonstrening

Fase fire i opplæringsprogrammet handler om kommunikasjon. I tillegg til e-læringskurs om kommunikasjon, består denne delen av to digitale kommunikasjonstreninger på 90 minutter hver. I forkant av de digitale treningene har Apokus individuelle samtaler med deltakerne for å plassere dem i grupper.

– Den digitale kommunikasjonstreningen handler om å trene på fraser og vanlig kommunikasjon i apoteket. Meningen er at farmasøytene skal føle seg tryggere på å tilby hjelp, og på å innhente den informasjonen de trenger for å kunne tilby riktig og tilpasset veiledning. Den digitale treningen tilpasses nivået til de som deltar, og er en blanding av samtaler i små grupper og en-til-en-kommunikasjon. Noen spiller rollespill og trener på situasjoner de synes er vanskelige, mens andre trener på innledende fraser og samtaler som er vanlig i apotek, sier Mikalsen.

I tillegg til opplæringsprogrammet «Introduksjon til norsk apotekpraksis», har Apokus over 80 e-læringskurs innenfor farmasifaglige temaer som også er nyttige for utenlandske farmasøyter.

– Kursene tar for seg ulike sykdommer, behandlingsanbefalinger og veiledning av kunder. De som jobber i apotek får tilgang via apotekets e-læringsportal, men det er også mulig få tilgang via Apokus læringsportal ved å tegne privatabonnement, avslutter Elin Rugnes Andersen.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring