Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Oløf ble trygg på medisinbruken sin med Medisinstart

Da Oløf Gudbjørg Østerholt fikk beskjed om at hun måtte bruke hjertemedisiner resten av livet var hun ikke i tvil. Dette ville hun klare. Med apotektjenesten Medisinstart ble hun trygg på at det skulle gå bra.


Vendil Åse
2. mai 2019

– Det er om å gjøre å passe på den helsa man har og leve så godt man kan, sier Oløf Gudbjørg Østerholt. Hun fikk god hjelp med Medisinstart da hun måtte begynne på hjertemedisin.

– Det er om å gjøre å passe på den helsa man har og leve så godt man kan, sier Oløf Gudbjørg Østerholt. Hun fikk god hjelp med Medisinstart da hun måtte begynne på hjertemedisin.

Privat

Vis Skjul bildetekst

– Det er om å gjøre å passe på den helsa man har og leve så godt man kan, sier Oløf Gudbjørg Østerholt. Den pensjonerte psykiatriske sykepleieren har 10 barnebarn å holde seg frisk for. Hvis hun skal beskrive tjenesten Medisinstart med et ord, velger hun ordet «trygt».

– Det er noe med den tryggheten, jeg merker at farmasøyten kan mye. Vi mennesker prater med venner og bekjente og snakker om erfaringer og sånn. Men det kan være så individuelt. Man kan ikke ta avstand fra en spesiell medisin fordi noen andre har dårlige erfaringer. Det er ikke likt for alle. Derfor er det bra å snakke med fagpersoner. Jeg satte veldig pris på samtalene jeg hadde med farmasøyten, sier hun.

Medisinstart fyller 1 år
Tjenesten Medisinstart ble lansert for ett år siden med en prøveperiode på 3 år. Siden starten har apotekene gjennomført over 7 400 Medisinstart-samtaler.

– Apotekene har i flere år pekt på at mange nordmenn ikke får den nytten de skal ha av legemidlene sine. De siste årene har det vært en økende forståelse hos myndighetene av at feil legemiddelbruk er et helseproblem. I 2016 bevilget Stortinget midler til Inhalasjonsveiledning for astma- og kols-pasienter. Medisinstart i mai 2018 var neste skritt, også den tjenesten med offentlig finansiering, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Meningen med Medisinstart er å trygge behandlingen for legemiddelbrukere og sikre god etterlevelse. Tilbakemeldingene fra pasienter som har gjennomført Medisinstart er gode.

– Farmasøytene snakker blant annet med pasientene om gode medisinvaner, vanskelige situasjoner og bidra til å øke forståelsen for å følge behandlingen, sier Faksvåg.

Redd for å glemme å ta medisinen
Oløf ble oppmerksom på Medisinstart da hun så en plakat om tjenesten inne på Sykehusapoteket i Arendal.

– Det er en ny situasjon når du plutselig skal bruke medisiner resten av livet. Jeg ville høre litt mer om hvordan medisinene fungerer i forhold til matvarer, krydder og andre medisiner. Jeg hadde behov for å snakke om bivirkninger og hvordan jeg skulle få det til å passe inn i min hverdag og mitt liv.

Hun forteller at hun var redd for å glemme å ta medisinen sin.

– Når alt er nytt er det mye å venne seg til. Jeg prøvde å finne måter å huske å ta medisinen på. Da hjelper det å ha kunnskapsrike personer å snakke med, sier hun.

Hun ser på kontakten med farmasøyten på apoteket som et nyttig supplement til kontakten med legen.

– Legene er jo tilgjengelige de også. Men noen ganger kan det hende at man må vente litt på time hos legen, og da er det greit å kunne snakke med de på apoteket.

– Vi kan forebygge alvorlige hendelser
Hun synes det er veldig bra at myndighetene nå har lagt til rette for en tjeneste som Medisinstart.

– Jeg personlig hadde veldig god erfaringen med Medisinstart. Men det må jo også være bra for samfunnet. Hvis mennesker forstår viktigheten av å ta medisinene sine, kan vi forebygge alvorligere hendelser, sier Oløf.

Samtalene bidrar også til å avdekke eventuelle legemiddelrelaterte problemer, forteller Faksvåg.

– Farmasøyter har blant annet avdekket at pasienter går både på ny og gammel behandling, at de bruker to like medisiner samtidig og at mange ikke starter med behandling av frykt for bivirkninger, avslutter han.
 Dette er Medisinstart
Medisinstart består av to samtaler med en farmasøyt som har gjennomført et eget opplæringsprogram og foregår under full diskresjon. Samtalene gjennomføres 1-2 uker og 3-5 uker etter at medisinen er hentet på apoteket første gang. Samtalene kan foregå i apotekets informasjonsrom eller per telefon. Hver samtale tar inntil 15 minutter, der man snakker om:

• gode medisinvaner
• kunnskap om og forståelse for behandlingen din
• praktiske problemer og vanskelige situasjoner

Medisinstart gjelder hjerte - og karpasienter som starter opp behandling med perorale blodfortynnende legemidler, blodtrykksenkende legemidler og/eller kolesterolsenkende legemidler. Tjenesten er offentlig finansiert. 

www.medisinstart.no


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring