Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

– Overordnede føringer for bruk av PLL i apotek er på plass

Utredningsprosjektet om pasientens legemiddelliste i apotek har pågått i snart et halvt år. Bransjen er enige om hva som er apotekenes viktigste behov, og det pågår nå et arbeid for å detaljere brukerhistorier.


Eva Cecilie Skreiberg
29. august 2022

Bilde av Anne-Lise Härter, direktør e-helse i Apotekforeningen og illustrasjon

– Det viktigste er at vi nå har landet de overordnede føringene, brukerhistoriene og behovene til apotekene. Hvis vi ikke hadde gjort det, blir det som å legge skinner mens toget kjører, sier Härter.

Vis Skjul bildetekst

– Prosjektet er kommet godt i gang, men vi rører i en gryte hvor stadig nye problemstillinger dukker opp, sier prosjektleder Anne-Lise Härter, direktør e-helse i Apotekforeningen.

Apotekbransjen har utredet apotekenes behov, brukerhistorier og ulike tilkoblingsalternativ til det nasjonale programmet pasientens legemiddelliste (PLL) siden før påske.

– Det viktigste er at vi nå har landet de overordnede føringene, brukerhistoriene og behovene til apotekene. Hvis vi ikke hadde gjort det, blir det som å legge skinner mens toget kjører, sier Härter.

Selvfølge at apotekene skal kobles på

Apotekforeningens prosjektgruppe fikk flere nyttige innspill til arbeidet fra generalsekretæren i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Lilly Ann Elvestad, da hun deltok på prosjektmøtet forrige uke:

– Vi må huske at det finnes mange forskjellige typer pasienter. Noen ønsker at helsepersonell har oversikt over all relevant helseinformasjon, andre gjør overhodet ikke det, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO, en paraplyorganisasjon for 87 pasient- og brukerorganisasjoner. Det er derfor viktig at dette respekteres og at de ansatte i apotek opptrer varsomt i dialog med de ulike brukerne av apotektjenester.


Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (Foto: Lars Opstad)

Hun forteller at helsesektoren ofte etterspør brukernes ønsker og innspill når nye løsninger skal utvikles. Det er både viktig og riktig. Brukerne velger ikke nødvendigvis de dyreste løsningene, men bare de som best fungerer og som gjør at pasientene i størst mulig grad kan klare seg selv.

Elvestad mener det er en selvfølge at apotekene etter hvert skal kunne kobles på pasientens legemiddelliste, forutsatt at pasientenes personvern og mulighet for å reservere seg fullt ut ivaretas. Hennes forventninger til apotekansatte er at de har mulighet for tilgang til PLL slik at farmasøyten også kan reagere hvis det er noe feil.

– Den jevne kunden vil nok ikke oppleve den store forskjellen med PLL, men jeg håper at apotekene vil kunne få en bedre og lettere dialog med fastlegen, sier hun.

Apotekenes innspill til nasjonalt program

Leder for nasjonalt program Pasientens legemiddelliste, Rune Røren, var også til stede da Apotekforeningens prosjektgruppe hadde møte. Han orienterte om status for det nasjonale programmet, om veien videre og om status for pilotprosjektet i Bergen.

I Bergen deltar åtte fastlegekontor og fire spesialistkontor. Totalt er det nå opprettet 2300 pasientens legemiddellister. Røren er fortsatt tydelig på at apotekene bør få tilgang til pasientens legemiddelliste.

Les også: Naturlig at apotekene får tilgang til pasientens legemiddelliste

– Fordelen med at apotekene er godt i gang med utredningsarbeidet, er at apotekene kan komme med viktige innspill til apotekenes behov, som det nasjonale programmet kan ivareta i sitt arbeid, sier Härter.


Om utredningsprosjektet: 
Rett før påske startet Apotekforeningen, i samarbeid med apotekbransjen, et utredningsprosjekt om apotekenes bruk av pasientens legemiddelliste (PLL). Målet med prosjektet er å avklare om og hvordan PLL skal innføres i apotek og når dette kan og bør skje. Prosjektet skal beskrive ulike tilkoblingsalternativ og vurdere disse opp mot definerte kriterier. 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring