Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

På apoteket i pandemien

Det er ingen tvil om at apotekansatte har gjort en betydelig innsats under pandemien vi nå befinner oss i. Hvilke inntrykk sitter de igjen med så langt? Vi har pratet med tre apotekere om hvordan de har opplevd situasjonen med Covid-19.


Anders Dahl
18. mai 2020

Bente Bjordal Tesaker, Sabeen Butt og Niklas Pernevi er tre apotekere som har jobbet under pandemien.

Bente Bjordal Tesaker, Sabeen Butt og Niklas Pernevi er tre apotekere som har jobbet under pandemien.

Vis Skjul bildetekst

Bente Bjordal Tesaker, apoteker ved Vitusapotek Løven i Stavanger 

 

Vitusapotek Løven i Stavanger har opprettholdt vanlige åpningstider, med fullt tilgjengelig selvvalg, hele tiden. Smitteverntiltakene underveis synes de har vært gode.  

- Vi føler smitteverntiltakene i apoteket har fungert bra. Vi fikk tidlig opp pleksiglass foran hver disk, og spritdispensere ble montert i både selvvalg og reseptur. Kundene har etter hvert også blitt vant til å holde avstand. Vi har derfor fjernet avstandsmarkeringer foran kassene, men har fortsatt oppfordringer om å holde 1 meters avstand klistret på gulvet i selvvalget, sier Tesaker.


Hun
 forteller at situasjonen var annerledes i midten av mars da Norge praktisk talt stengte ned. Da startet apoteket med et klart vaktskifte kl. 16, slik at de som jobbet på dag- og kveldstid ikke overlappet. I tillegg prøvde de å begrense jobbing på flere apotek så langt det lot seg gjøre.

- I starten hadde vi det veldig travelt. Mange kunder ville sikre seg medisiner, samtidig som både vi og de var litt stresset over å passe på avstand og tenke smittevern hele tiden. Etter hvert kom også rasjoneringstiltakene fra Legemiddelverket som gjorde ting enda mer tidkrevende i en travel apotekhverdag, sier Tesaker.

Da de hadde kommet over «frykten» og beveget seg tilbake i aktiv kunderådgivningsmodus, så stilnet plutselig alt. I april fikk apoteket mange færre kundebesøk enn normalt. Det ga en helt ny utfordring. 

- Den aller største utfordringen hos oss, har vært reduksjon i kundestrøm. I den første travle perioden hadde vi stor omsetning, men det var hovedsakelig på legemidler så marginen var lav. Så falt kundeantallet, mens de som kom fortsatt i hovedsak handlet nødvendige legemidler, ikke handelsvarer. Det har dessverre ført til at vi måtte permittere noen medarbeidere. Det er en veldig kjedelig situasjon, og selvfølgelig verst for dem som er direkte berørt. Man gjør seg jo noen tanker i disse tider om avansemodellen til norske apotek, for den er ikke god nok til å kunne drifte apotek på en god måte i krisetid, sier Tesaker. 

Apoteker forteller at kundestrømmen nå begynner å ta seg opp igjen, og tendensen er at kundene er mer i handlemodus enn de var for noen uker siden. 

- Det er nå viktig at kundene føler at det er trygt å komme tilbake til oss. Vi har derfor snakket om at vi aktivt må gå i dialog med kundene og gi den rådgivningen som de trenger og forventer. Dersom vi viser utrygghet, vil dette overføres til kundene. Av den grunn har vi også, i tråd med Vitusapotek sine retningslinjer, fjernet unødvendige varselplakater og anmodninger i kundeområdet, sier Tesaker.


Niklas Pernevi, apoteker ved Ditt Apotek Svinesundparken 

Ditt Apotek Svinesundparken rapporterer om flere kunder og en omsetningsøkning på mellom 20-30 prosent. Det er blitt litt færre kunder i det siste, men de har fortsatt mye å gjøre. 

- Jeg tror det kan komme av at vi ligger litt avsides til og ikke har så mange kunder generelt. Mange har søkt seg hit for å slippe og møte for mange andre mennesker, som det fort kan bli på f.eks. et senter. Vi har store luftige lokaler hos oss, sier Pernevi. 

Han mener at kundene nå er veldig bevisste, holder avstand og ikke tar på en masse varer de ikke 
skal kjøpe. 

- I starten av epidemien hadde vi utrolig stor pågang, og vi begynte derfor å begrense utleveringer før det ble varslet mangler. Der og da var det veldig liten forståelse for hvorfor enkelte ikke fikk den vanlige forsyningen. Heldigvis fikk temaet bred medieomtale, og det gjorde saken enklereforteller Pernevi. 

Bortsett fra en forkjølelse i personalet, som viste seg å være negativ for Covid-19, men som utløste spritsanering av hele apoteket, og at enkelte av personalet ikke kunne jobbe noen dager, har apoteket ikke støtt på så mange problemer.  

- For vår del har den største utfordringen vært tilgangen på medisiner. Det er mange mangelsituasjoner å holde oversikt over, for å kunne porsjonere ut riktig. Mange timer har blitt brukt på det, sier Pernevi. 

De har selvsagt også merket at grensen har vært stengt, og at dette har ført til noen endringer for hva folk ønsker å handle. 

Varer som nikotinerstatningsprodukter, som vi har begrenset varelageret av på grunnet begrenset holdbarhet, blir nå ofte utsolgt. Jeg prøver å bestille noen ekstra pakker for å fylle på i en overgangsfase, sier Pernevi, og legger til at salget på veterinærmedisin også har økt mye på grunn av stengt grense. 


Sabeen Butt, apoteker ved Boots apotek Storo 

Boots apotek Storo i Oslo har hatt det roligere enn vanlig den siste tiden, men merker nå en normalisering. 

- Driften har stabilisert seg etter noen veldig spesielle uker i mars og april da vi først hadde tilløp til hamstring med stor kundestrøm, og så en svært stille periode. Smitteverntiltakene vi har innført har nå blitt en del av den nye normalen. Medarbeiderne våre er flinke til å følge opp, og har taklet situasjonen fantastisk bra, sier Butt.
 

Apoteket har måtte forholde seg til svært raske endringer underveis i pandemien, men likevel har de klart å ha kontroll underveis. 

- Da Norge fikk beskjed om at de strenge tiltakene skulle innføres, hadde det umiddelbar effekt på kundetrafikken. At det deretter ble stille var vi for så vidt forberedt på, ettersom man har sett den utviklingen i andre land. Vi har heldigvis hatt få problemer med bemanning, karantene eller bekreftede smittetilfeller underveis. Det virker som tiltakene som ble satt inn har fungert etter hensikten, sier Butt. 

Selv om apoteket på mange måter føler seg heldig, så har også de opplevd utfordringer underveis. Det har blant annet vært viktig å få kundene til å vise hensyn når de har besøkt apoteket.
 

- Vi er helt avhengige av at kundene hjelper oss å begrense smittefare ved at de også følger smittevernrådene. Det kan til tider være en stor utfordring, særlig når det er mange kunder i lokalet, sier Butt. 

Etter hvert ble det også stor etterspørsel etter Pneumovax-vaksinen. Det skapte nye utfordringer for apoteket. 

- Å skulle nekte utlevering av vaksinen til de som ikke var i risikogruppene definert av FHI, var problematisk for oss. Det innebar at vi måtte nekte utlevering til blant annet kunder med astma/kols, diabetes, mange over 67 år og hjertepasienter. Det var utfordrende å forklare at selv om de var i risikogruppene, så var vaksinen forbeholdt andre grupper. De hadde jo fått resept av legen sin, sier Butt. 

Etter å ha vært veldig strenge i begynnelsen, med plakater og fysiske barrierer for å begrense antall kunder i lokalet, har apoteket nå løsnet litt opp på smittevernstiltakene.


- Heldigvis er sosial distansering og hygiene noe som sitter mer i ryggmargen hos folk flest nå. Siden dette kommer til å vare en stund regner vi med at vi hele tiden må gjenta budskapet, slik at verken kundene eller medarbeiderne glemmer at smitten fremdeles finnes i Norge, og at vi må oppføre oss deretter, avslutter Butt. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring