Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Pasientene har gode erfaringer med medisinsamtaler i Danmark

Apotekene i Danmark har siden 2016 tilbudt medisinsamtale til kronikere som i løpet av de siste seks månedene har startet opp med et nytt legemiddel. Erfaringene så langt er meget gode.


Vendil Åse
11. desember 2017

Elias Chehaiber Mogensen er en av tre farmasøyter som tilbyr medisinsamtaler på Kongelig Hof-Apotek som ligger midt i hjerte av København. Tjenesten er offentlig finansiert og gratis for pasientene.

Elias Chehaiber Mogensen er en av tre farmasøyter som tilbyr medisinsamtaler på Kongelig Hof-Apotek som ligger midt i hjerte av København. Tjenesten er offentlig finansiert og gratis for pasientene.

Vendil Åse

Vis Skjul bildetekst

– Det ga meg større innsikt og jeg fikk svar på mine spørsmål, er en tilbakemelding i en undersøkelse Danmarks Apotekerforening har gjennomført.

– Følte med vel gjennom hele samtalen. Var rent fortvilet da jeg stod med en stor pose ny medisin, så det ga meg trygghet å få en god samtale av kompetent rådgiver. Takk, sier en annen.

På kundens premisser
Elias Chehaiber Mogensen er en av tre farmasøyter som tilbyr medisinsamtaler på Kongelig Hof-Apotek som ligger midt i hjerte av København. Tjenesten er offentlig finansiert og gratis for pasientene. Han forteller at de fleste er opptatt av å få mer informasjon om hvorfor de trenger å bruke den nye medisinen, om mulige bivirkninger og om sykdommen de har fått.

– Mange av pasientene forteller at de føler seg utrygge på medisinen de skal ta fordi de er engstelige for å oppleve bivirkninger. De har også lyst til å snakke om interaksjoner med andre legemidler de bruker, sier Mogensen.

Mange gir uttrykk for at de ikke helt skjønner hvorfor de skal begynne med behandlingen legen har forskrevet.

– Hvorfor må jeg ta denne medisinen, er det mange som lurer på. Jeg merker jo ingenting, sier de. For mange er det også vanskelig å starte opp med behandling fordi de ikke ser på seg selv som legemiddelbrukere.

Den danske Medicinsamtale ligner på New Medicine Service og den norske Medisinstart. Utgangspunkt for alle samtalene er pasientens behov og de spørsmålene pasienten har.

– Vi jobber etter en manual hvor det er forslag til emner vi skal snakke om, men vi må være gode til å lytte og følger først og fremst kundens behov. Hvis vi merker at det er noen områder der kunden er spesielt utrygg, spør vi videre om det, sier han.

Viktig at farmasøytene er trygge
Det er farmasøytene på apoteket som har medisinsamtaler med kundene. Alle har gjennomført en egen opplæring.

– Vi har hatt en dag med opplæring, der blant annet det å øve på kommunikasjon med åpne spørsmål er en viktig del. Det er utarbeidet formularer og manualer vi kan bruke i samtalene.

Farmasøytene som skal gjennomføre samtalene har også hatt flere morgenmøter der de har diskutert hvordan de skal gjennomføre samtalene rent praktisk. Han sier at det er viktig at farmasøytene som skal ha medisinsamtaler er trygge.

– Det faglige ligger jo i bunn hos oss. Men det er mye å holde orden på og ikke lett å huske alt. Men jeg pleier å ta med meg en pc når jeg skal ha samtalene. Da er det er enkelt og kjapt å slå opp hvis man skulle lure på noe. Jeg sier til kundene at jeg har med denne i tilfellet det er noe de lurer på som jeg trenger å slå opp slik at de får svar med en gang. Det synes de er helt ok, sier han.

Alle grupper av kronikere får i Danmark tilbud om denne tjenesten.

– Alle de vi har hatt medisinsamtale med sier de er veldig fornøyd med tjenesten. Spesielt diabetespasienter sier at de har hatt god nytte av denne typen samtale om medisinbruken sin, sier Mogensen.

10 000 medisinsamtaler hittil
Kongelig Hof-Apotek har i det siste hatt 1 til 2 samtaler i uka. Men det har tatt litt tid å komme i gang med tjenesten.
 
–  Dette er en helt ny tjeneste. Pasientene ble nok i starten litt skremt fordi de ikke kjente til innholdet. Vi har forenklet budskapet litt nå. Når spør vi kundene om de vil ha en utdypende samtale om sin legemiddelbehandling og at det er god anledning til å stille spørsmål. Det er en rettighet dere har, sier vi. Vi merker at stadig flere takker ja, sier Mogensen.
 
Birthe Søndergård, Sunhedsfaglig direktør i Danmarks Apotekerforening, forteller at målet i år var 20 000 samtaler.
 
– Det når vi ikke. Men per 1. september har over 10 000 kronikere takket ja til tilbudet og er blitt hjulpet i gang med medisinen sin. I løpet av 2017 har antall samtaler tatt seg kraftig opp. Apotekene i Danmark gjennomførte 1070 samtaler bare nå i november, sier hun.
 
Legene kan også rekvirere medisinsamtaler på apoteket for sine pasienter.

– Det har ikke skjedd. Alle samtalene hittil er det apotekene som har initiert selv, sier Søndergård.
 
Tall fra Danmarks Apotekerforening viser at i 1. kvartal 2016 gjennomførte apotekene 721 medisinsamtaler. 1. kvartal 2017 var de opp i 2 751 samtaler.

Kort om «Medicinsamtale»
Den danske «Medicinsamtalen» består av to samtaler på 10 minutter hver. Første samtalen foregår på apoteket i rolige og diskrete omgivelser, hvor kunden kan snakke uforstyrret med farmasøyten. Den andre samtalen varer også i cirka 10 minutter og foregår samme sted eller over telefonen omkring 3-4 uker etter den første samtale. Samtalene er et gratis rådgivningstilbud for kronikere som i løpet av de siste 6 månedene har startet opp på et nytt legemiddel. Medisinsamtalen skal hjelpe kundene å komme i gang med behandlingen, og være en hjelp for å leve best mulig med en kronisk sykdom. 

I Danmark forhandler apotekene hvert år med myndighetene om den såkalte «bruttoavansen». Medicinsamtale er en offentlig finansiert tjeneste som inngår i bruttoavansen. I tillegg utbetales det 160 danske kroner til apoteket per tjeneste.

Apotekforeningen besøker Kongelig Hof-Apotek sammen med Danmarks Apotekerforening. Birthe Søndergård i Danmarks Apotekerforening, Hilde Ariansen i Apotekforeningen, farmasøyt Elias Chehaiber Mogensen og Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring