Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

– Vi har alltid legemiddelgjennomganger med farmasøyt

Apoteker Hanna Walsøe i Svolvær deltar i legemiddelgjennomganger gjennom kommunens demensprosjekt. Koordinatoren for prosjektet mener at farmasøyten er uunnværlige.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
10. april 2019

– Farmasøyter har en viktig rolle i legemiddelgjennomganger. Det handler ikke om å se annet helsepersonell i kortene, men å bidra med vår spesialkompetanse, sier Hanna Walsøe, apoteker på Apotek 1 i Svolvær.

– Farmasøyter har en viktig rolle i legemiddelgjennomganger. Det handler ikke om å se annet helsepersonell i kortene, men å bidra med vår spesialkompetanse, sier Hanna Walsøe, apoteker på Apotek 1 i Svolvær.

Privat

Vis Skjul bildetekst

– I dag gjennomfører vi alltid legemiddelgjennomganger med en farmasøyt. Dette er også noe våre leger nå ser store verdier av og ønsker velkommen, sier John Håvard Nilsen, demenskoordinator i Vågan kommune.

I 2017 ble alle kommuner ansvarlig for å gjennomføre legemiddelgjennomgang for pasienter på langtidsopphold i sykehjem ved innkomst minst en gang i året.

Da Vågan kommune i Lofoten skulle starte opp et prosjekt med legemiddelgjennomganger for demente ble farmasøyt Hanna Walsøe spurt om hun kunne delta sammen med lege og sykepleier.

– Farmasøyter har en viktig rolle i legemiddelgjennomganger. Det handler ikke om å se annet helsepersonell i kortene, men å bidra med vår spesialkompetanse, sier Walsøe, som er apoteker på Apotek 1 i Svolvær.

Stiller kritiske spørsmål
I legemiddelgjennomgangen brukes observasjonskort slik at de som skal delta i gjennomgangen kan danne seg et godt bilde av pasienten. De får også tilgang til blodprøver og andre viktige mål. Da kan de gjøre en best mulig vurdering av hvilke legemidler pasienten trenger.

Før Walsøe møter til legemiddelgjennomganger bruker hun tid på å forberede seg. Selv om det tar litt ekstra tid synes hun arbeidet er veldig positivt og svært givende faglig sett.  

– Det er alltid noe jeg kan endre. For eksempel sovemedisin. Det må jeg alltid kommentere. I hvert fall stille kritiske spørsmål; Når skal vi stoppe? Kan vi redusere til annenhver dag? forteller hun.

Noen ganger vet ikke de som deltar i legemiddelgjennomgangen hvorfor pasientene står på medisinene de står på. Da er det viktig å oppklare dette. Målet til Walsøe er å sikre riktig legemiddelbruk, men også identifisere interaksjoner og fjerne overflødige medisiner.

Overrasket over farmasøytens kompetanse
Da demensprosjektet ble evaluert var koordinatoren for prosjektet overrasket over kompetansen til farmasøytene og hva de kan bidra med.

– Vi konkluderte med at farmasøyt er en meget viktig aktør i enhver legemiddelgjennomgang, og at nytteverdien uten farmasøyt er betraktelig mindre, sier Nilsen i Vågan kommune.

Nilsen forteller videre at kommunen også har gjennomført et annet prosjekt med samstemming og legemiddelgjennomgang. Etter å ha samkjørt erfaringene fra disse gjennomgangene, har de nå utarbeidet rutiner slik at alle sykehjemsbeboere i kommunen får legemiddelgjennomganger etter fastlagt prosedyre.

Savner oppfølging
Walsøe forteller at når teamet har gjort endringer i legemiddellisten til pasienten, har hun ikke anledning til å følge de opp videre.

– Jeg skulle gjerne sjekket hvordan det går med pasienten etter at endringene i legemidlene har blitt gjort, men en gang i året er selvfølgelig bedre enn ingenting! avslutter Walsøe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 John Håvard Nilsen er demenskoordinator i Vågan kommune


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring