Gå til innholdet
Forskning

Ernæringsforsker ønsker årlig hjerteuke i apotek

Over 10 prosent har for høyt kolesterol uten å vite om det. Hvis alle hadde fått tilbud om å måle kolesterolet sitt på apoteket kunne vi trolig fått en mer bevisst og friskere befolkning, mener ernæringsforsker.


Vendil Åse
8. oktober 2018

Apotek bør bli en viktig aktør innen forebygging av hjerte- og karsykdommer, konkluderes det i den ferske doktorgradsavhandling til ernæringsforsker Karianne Svendsen. (Foto Lars Lysø Marthinsen)

Apotek bør bli en viktig aktør innen forebygging av hjerte- og karsykdommer, konkluderes det i den ferske doktorgradsavhandling til ernæringsforsker Karianne Svendsen. (Foto Lars Lysø Marthinsen)

Vis Skjul bildetekst

Risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, som høyt kolesterol, høyt blodtrykk og høyt blodsukker, gir sjeldent symptomer. Man må derfor sjekke seg for å vite sin risiko. Karianne Svendsen og hennes medarbeidere har i en fersk doktorgradsavhandling sett på effekten av å måle kolesterol, blodtrykk og blodsukker i apotek.

– Det er viktig å nå de som ikke har målt seg før. I vår studie oppgav 4 av 10 at de ikke hadde målt blodsukker eller kolesterol tidligere. Vi fant at hver tiende nordmann hadde 7 (mmol/L) eller høyere kolesterol som de ikke visste om, sier Karianne Svendsen, som nylig oppnådde graden doktorgrad i ernæring ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

I tillegg oppdaget de at rundt en prosent av de som hadde kolesterol på 7 (mmol/L) eller høyere var under 30 år. Normale kolesterolverdier ligger på rundt 5 (mmol/L).

– Det er spesielt viktig å avdekke unge med forhøyet kolesterol. Jo lengre man går med høye kolesterolverdier uten å vite om det, jo større risiko har man for sykdom, sier hun.

"Jo lengre man går med høye kolesterolverdier uten å vite om det, jo større risiko har man for sykdom"

På apotek når man alle
Studien viste videre at norske apotek var effektive til å rekruttere og beholde studiedeltagere. Over 20 000 personer målte kolesterolet sitt i omtrent 150 Boots apotek i forbindelse med doktorgradsavhandlingen. Deltagerne gjenspeilte den norske befolkningen med tanke på bosted, utdanningsnivå, røykestatus og kroppsmasseindeks. Apotek bør bli en viktig aktør innen forebygging av hjerte- og karsykdommer, konkluderes det i studien.

– Det hadde vært fint om vi kunne ha en hjerteuke i alle apotek hvert år. På den måten kunne vi øke sjansen for at folk flest fikk målt verdiene sine, samtidig som de med høye verdier kan følge opp verdiene sine. Det ville også gitt oss en anledning til å minne folk på hjertehelsen sin en gang i året, sier Svendsen, som skryter av apotek som arena for forskning.

– Helsepersonellet fra apotek som utførte denne studien gjorde en kjempeinnsats, og det var utrolig mange dyktige folk og mye viktig engasjement, sier ernæringsforskeren, og legger til:

– Det som er en begrensing med andre forskningsstudier er at man i hovedsak når de helsebevisste, middelaldrende kvinnene, som synes at det er viktig å delta i forskning. Men i denne apotekstudien så nådde vi ut til en enda bredere populasjon.

Kunnskap om forhøyede hjerte-kar risiko
Et utvalg på nesten 600 personer med forhøyede risikofaktorer (blodtrykk, kolesterol og/eller blodsukker) deltok videre i en intervensjonsstudie som undersøkte effektene av å få vite sin hjerte- og karrisiko på apoteket. Disse personer kom tilbake til apoteket etter 8 uker og deretter etter 1 år.

– Etter ett år hadde 14 prosent startet på et hjerte-kar forebyggende legemiddel. I tillegg hadde mange endret kostholdet sitt og livsstilen sin til det bedre. Det viser at det å måle risikofaktorer, registrere adferd slik som ditt eget kosthold og følges opp over tid i apotek kan ha en viktig forebyggende effekt, sier Svendsen.

Også i intervensjonsstudien viste apotek seg å være en god arena for forskning. Svendsen sendte ut sms for å minne deltagerne på å komme tilbake til apotek etter 8 uker, men apotekene var selv ansvarlige for å purre på deltagerne som ikke kom tilbake.

– Til slutt klarte vi til sammen å få 93 prosent til å komme tilbake til apotek etter 8 uker. Det er en veldig høy prosent, og viser at oppfølging av deltagere i apotek er vellykket, forteller Svendsen.

"Jeg er ikke tvil om at samfunnet vil tjene på å avdekke høyt kolesterol så tidlig som mulig"

Fortsetter med midler fra Stiftelsen
I studien ligger det mange gode resultater som ikke har blitt tatt ut i selve doktorgradsavhandlingen. Svendsen forteller at hun har fått midler av Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi og skal nå fortsette å se på effektene av å kommunisere risiko for hjerte- og karsykdommer ved å bruke begrepet «Hjertealder», fremfor å snakke med deltagere om enkeltverdier. Dette ble testet i apotek i 2015 som del av 1 års oppfølging av deltagerne i intervensjonsstudien.

– Ved å registrere blant annet blodtrykk, kolesterol, høyde og vekt har forskere i Storbritannia funnet en metode for å avgjøre hvor gammelt hjertet ditt er. Eller sagt på en annen måte, i hvilken grad hjertehelsen din tilsvarer en idealkropp i din alder. Kolesterol og blodtrykk vil nemlig stige naturlig når vi blir eldre, sier hun.

Svendsen har også lyst til å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av å screene for risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i apotek.

– Vi har inkludert dette aspektet i studieprotokollen vår, men fikk ikke tid til å se på det i doktorgradsprosjektet. Så dersom noen sitter på denne kompetansen er vi svært interesserte i å samarbeide. Det er ikke tvil i mitt sinn om at samfunnet vil tjene på å avdekke høyt kolesterol så tidlig som mulig. Det at folk blir syke tidlig er en stor belastning både for den enkelte og dens familie men også for det norske helsevesenet, sier Svendsen.

Les mer:  «Screening and alerting to cardiovascular disease risk in Norwegian pharmacies»


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring