Gå til innholdet

Apotekforeningen

Forskning

Mange pasienter er usikre på diabetesbehandlingen sin

I dag får hjerte- og karpasienter tilbud om Medisinstart i apotek. Apoteker Sidsel Rykken mener veiledningstjenesten også egner seg godt for pasienter som bruker legemidler mot diabetes type 2.


Vendil Åse
12. februar 2024

Farmasøyt Else Marie Børve Mo og apoteker Sidsel Rykken ved Boots apotek Linnea er med i en studie om diabetes type 2 og Medisinstart. (Foto apoteket)

Vis Skjul bildetekst

– Dette er en stor pasientgruppe. Det er en rivende utvikling i både utvalg av medisiner mot diabetes type 2 og fastlegenes forskrivning endrer seg. Det er også en pasientgruppe med forholdsvis høy snittalder. Vi opplever at det er mye usikkerhet, manglende kunnskap og skam knyttet til diabetes type 2, sier Sidsel Rykken.

I 2024 skal et tyvetalls apotek kartlegge effekter av Medisinstart ved oppstart med nye legemidler for diabetes type 2. Rykken er apoteker ved Boots apotek Linnea i Hardanger, et av apotekene som med i studien.

–  Farmasøytene kan bidra til at pasientene får økt kunnskap om sykdommen og medisinene de har fått forskrevet. Dermed bruker de mindre energi på bekymringer og eventuell feilbruk, sier Rykken.

Injeksjonslegemidler spesielt utsatt for feilbruk

Hun mener spesielt de nyeste diabeteslegemidlene til injeksjon fører til mye feilbruk og misforståelser.

– Farmasøytene kan helt klart avlaste fastlegene i veiledning og trygging av pasientene på dette området. Vi kan også gi pasientene praktiske råd for hvordan de kan forebygge eller lindre de vanligste bivirkningene av diabetesmedisinene, sier hun.

Studien som apoteket er en del av, er en åpen randomisert kontrollert studie. Målet er å inkluder 400 pasienter.

Helsetjenestene kan utfylle hverandre

Sidsel Rykken og farmasøytene på apoteket har tilbudt Medisinstart til hjerte- og karpasienter siden oppstarten i 2018. De har hatt mange samtaler hvor de får grunnleggende spørsmål knyttet til sykdommen eller de nye legemidlene.

– Ofte har vedkommende ikke stilt disse spørsmålene til fastlegen. Årsaken til dette kan nok variere, men vi har en opplevelse av at mange mennesker har respekt for at fastlegene har svært mye å gjøre. De ønsker ikke å «plage» fastlegen med flere spørsmål. Apotek er derimot et lavterskeltilbud hvor svært mange føler seg komfortable med å stille spørsmål og søke informasjon.

Hun mener det er flott at de ulike helsetjenestene kan utfylle hverandre på dette området, til pasientenes beste. 

– I mange Medisinstartsamtaler, og spesielt i forbindelse med statiner, møter vi mennesker som mer eller mindre har bestemt seg for at de ikke ønsker å ta medisinen de har fått forskrevet. Når de går fra samtalene med farmasøyten, har de fått økt kunnskap og trygghet som gjør at de bedre forstår bakgrunnen for at de skal bruke medisinen. De har mindre bekymring knyttet til mulige bivirkninger. Dette har snudd tankegangen til flere av de pasientene vi har hatt samtaler med, sier hun. 

Medisinstart er en viktig tjeneste

Rykken synes Medisinstart er en viktig tjeneste.

– Medisinstartsamtalen er en god arena for å avklare praktisk bruk av nye medisiner, redusere bekymringer og oppklare eventuelle misforståelser. Slik øker pasientene sin trygghet for at de kan gjennomføre medisinbruken hjemme. Her kan farmasøytene i stor grad bidra med å trygge pasientene og avlaste fastlegene, sier hun.

Boots apotek Linnea var også med på pilotprosjektet med Medisinstart for diabetes type 2 i 2022 og 2023.

– Det var svært givende for farmasøytene å delta. Derfor ønsker vi også å bidra i denne nye studien i 2024, sier Rykken.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring