Gå til innholdet
Forskning

Stor helsegevinst av å bruke farmasøyt ved akuttinnleggelser

Ved å la apotekpersonalet samle informasjon om pasientens legemiddelbruk ved innleggelse på sykehus, ble feilmedisineringen redusert med 80 prosent.


Jostein Soldal
20. november 2017

Når farmasøyten samler informasjon om pasientens legemiddelbruk ved innleggelse, går andelen legemiddelfeil drastisk ned, viser amerikansk forskning.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Det viser en forskningsstudie fra et amerikansk sykehus. Resultatene fra forskningen er nylig publisert i British Medical Journal*.

Det er et velkjent problem, også fra norske sykehus, at legen ikke har oversikt over hvilke legemidler pasienten bruker til vanlig. Når legen skal bestille legemidler til pasienten som legges inn, har hun ofte et svært dårlig grunnlag for å gi riktig medisinering.

De amerikanske forskerne ville finne ut om det gjør noen forskjell på andelen feilmedisinering ved sykehusinnleggelse, om en apotekansatt gjør jobben med å innhente informasjon om legemiddelbruken før legen rekvirerer nye legemidler til pasienten. Pasientene i undersøkelsen var i gjennomsnitt 72 år gamle, og brukte i snitt 15 legemidler hver før innleggelsen, ikke ulikt en typisk norsk pasient på en medisinsk sykehusavdeling.

Forskningen viser at antall legemiddelfeil ble kraftig redusert ved å bruke apotekpersonalet. For pasienter som fikk legemidlene sine uten forutgående gjennomgang av farmasøyt, var antallet feil i gjennomsnitt 3,2. For pasienter som først fikk gjennomgått legemiddelhistorikken sin av apotekpersonalet, var antallet feil redusert til 0,6 i snitt.

Forskerne konkluderer med at bruk av apotekpersonalet til å innhente legemiddelhistorikken, resulterer i 80 prosent færre feil i historikk og påfølgende legemiddelbruk på sykehuset.

– Dette er problemstillinger og konsekvenser vi kjenner godt til her i Norge også, og våre erfaringer peker i samme retning. Utfordringen ligger blant annet i at den legen som legger inn pasienten ikke har kapasitet til å innhente en fullstendig oversikt over hvilke legemidler pasienten bruker, og oversikten er heller ikke tilgjengelig i elektroniske kilder. Å bruke kompetente farmasøyter med legemiddelbruk som sitt spesiale, kan være både ressursbesparende og gi betydelig bedre legemiddelbehandling for den innlagte pasienten. Det har vi sett i praksis ved norske sykehus også, sier Hans-Petter H. Johannesen, fagdirektør i Sykehusapotekene HF.


* Pevnick JM, Nguyen C, Jackevicius CA, et al. BMJ Qual Saf Published Online First: 06.10.17 doi:10.1136/ bmjqs-2017-006761


TILBAKE

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring