Gå til innholdet

Apotekforeningen

Fra utlandet

OECD-rapport: Bruk farmasøyter og sykepleiere i tverrfaglige team

Legemangelen i mange OECD-land fører til at fastlegene blir overarbeidet. Nå anbefaler OECD at man setter sammen tverrfaglige team i primærhelsetjenesten, som gir farmasøyter og sykepleiere større samfunnsansvar.


Anders Dahl
5. juni 2020

For å styrke helsetjenesten fremover, så anbefaler OECD tverrfaglige team hvor sykepleiere og farmasøyter får flere støtteroller.

For å styrke helsetjenesten fremover, så anbefaler OECD tverrfaglige team hvor sykepleiere og farmasøyter får flere støtteroller.

Vis Skjul bildetekst

En ny rapport fra OECD viser at arbeidsmengden for leger i primærhelsetjenesten er uholdbar i 14 europeiske land, blant annet Norge. Kombinasjonen av færre allmennleger og større arbeidspress, både klinisk og administrativ, kan på sikt få negativ innvirkning på behandlingen legene utfører. I tillegg mener mer enn tre fjerdedeler av legene at de er overkvalifisert for enkelt arbeidsoppgaver de må utføre, og at dette svekker deres tilfredshet med egen arbeidssituasjon.

Anbefaler tverrfaglige team 

For at primærhelsetjenesten fremover skal være mest mulig effektiv, anbefaler nå OECD at deres medlemsland setter sammen tverrfaglige team hvor sykepleiere og farmasøyter får flere støtteroller. Overføringen av ansvar skal avlaste allmennlegene, uten at det vil undergrave kvaliteten på behandlingen som blir utført eller gå på bekostning av pasientens sikkerhet. På denne måten vil helsevesenet ha tilstrekkelig fagpersoner med riktig kompetanse, for å sikre at befolkningens helsebehov blir dekket på en god måte. Samtidig vil man få en bedre geografisk spredning av helsetjenester i avsidesliggende områder. 

Flere land tar nasjonale grep 

En positiv trend fra flere OECD-land er at sykepleiere og farmasøyter nå får et større samfunnsansvar i forhold til pasientopplæring. Planen er at dette skal være med på å styrke folkehelsen. 

Helsedepartementet i Frankrike kunngjorde nylig, sammen med utdanningsdepartementet, at studenter i helsefag må ta et større samfunnsansvar for landets folkehelse. De nye læreplanene for medisin, sykepleie, farmasi og fysioterapi inneholder nå at studentene skal dra til offentlige steder, som universiteter og videregående skoler, for å gjennomføre forebyggende aktiviteter på fire prioriterte områder: kosthold, fysisk aktivitet, rusmisbruk og seksualundervisning. Det er estimert at rundt 50 000 studenter per år vil gjennomføre disse folkehelsetiltakene.

Som en del av deres nasjonale helseplan har Frankrike også utvidet ansvarsområdene til farmasøyter. Det forventes nå at de skal bistå i arbeidet med forebygging og håndteringen av pasienter med kronisk sykdom, vaksinasjon, blodsukkermåling og testing av influensa og streptokokker.

I Sveits har apotekforening utviklet et program for å møte utfordringene de har med mangel på allmennleger, som betyr at farmasøytene får tildelt flere arbeidsoppgaver for å avlaste legene, fremgår det av OECD-rapporten. Nylige undersøkelser i Sveits viser at farmasøyter er i stand til å løse rundt tre fjerdedeler av sakene som ble presentert for dem.

I Australia, Belgia, Canada, Italia og USA hjelper nå farmasøytene til med pasientopplæring, forebygging av sykdommer, håndtering av kronisk sykdom og vaksinasjon. Dette arbeidet har tradisjonelt sett bare vært utført av leger. 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring