Gå til innholdet

Apotekforeningen

Fra utlandet

– Se til utlandet, bruk apotek i avmedisinering

I Belgia går farmasøyter og leger sammen om å hjelpe pasientene med å redusere bruken av sovemedisin. Danskene har akkurat gjennomført et prosjekt der helsepersonell samarbeider om seponering.


Vendil Åse
27. februar 2023

Apotek i Danmark og Belgia er med på samarbeidsprosjekter med avmedisinering. (Ill Shutterstock)

Vis Skjul bildetekst

– Vi vet at mange andre land har kommet lengre enn Norge når det gjelder å inkludere farmasøyter i prosjekter og helsetjenester som bidrar til riktigere legemiddelbruk i befolkningen. I Norge har helsepersonellkommisjonen akkurat lagt frem en rapport som utfordrer hvordan vi bruker helsepersonellet vårt. Da er det nyttig at vi kan se hva andre land gjør, og lære av dem, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen, og legger til:

– Jeg vil utfordre norske myndigheter til å tenke nytt, og se til hvordan andre land i Europa involverer apotek innen en rekke tjenesteområder. Jeg mener helsepersonell i apotek absolutt bør involveres i avmedisinering.

Belgia: Leger og farmasøyter går sammen om å redusere bruken av sovemedisin

Langvarig bruk av sovemedisiner bekymrer belgiske helsemyndigheter, spesielt er de bekymret over bruken av benzodiazepiner og såkalte «Z-hypnotika». De mener det er et reelt folkehelseproblem. I Belgia ble det lagt vekt på at langvarig bruk kan gi alvorlige bivirkninger, blant annet firedobles risikoen for å falle. Dette kan ha alvorlige konsekvenser spesielt for eldre. Bruk av sovemedisiner er også forbundet med trafikkulykker. Det skriver den belgiske farmasøytiske foreningen.

– Også i Norge har bruken av sovemedisiner fått medieomtale den senere tid. Mange sliter med søvnvansker og løsningen kan fort bli langvarig bruk av sovemedisiner. Vi vet at effekten av flere sovemedisiner avtar over tid, sier Andresen.

Avvenningsprogrammet baserer seg på en tverrfaglig tilnærming der pasienten drar nytte av samarbeidet og den felles støtten fra lege og farmasøyt. Programmet innebærer en gradvis nedtrapping i kombinasjon med samtale med farmasøyt og lege. Pasienter kan bli med i avvenningsprogrammet ved å kontakte farmasøyt, lege eller psykolog. Målet er å tilby pasienten best mulig støtte og omsorg.

Danmark: Samarbeid mellom apotek og lege skaper vellykket avvenning

I et nylig avsluttet prosjekt i havnebyen Grenaa i Danmark, har apoteket jobbet tett med et lokalt legekontor om å utvikle og teste en felles innsats for seponering av legemidler. Prosjektet tok for seg seponering av protonpumpehemmere brukt til å behandle magesår, som mange pasienter bruker i lengre perioder enn det som er anbefalt. Resultatene fra prosjektet viser at apoteket med stor fordel kan spille en rolle, og støtte både leger og pasienter i prosessen rundt avvenning. Det skriver det danske bladet Farmaci.

Når medisin ikke lenger vurderes å være hensiktsmessig og gunstig for pasienten, bør den seponeres. Studier viser at spesielt pasienter som lider av flere kroniske sykdommer og får mange forskjellige medisiner samtidig, ofte tar medisiner som de ikke lenger har effekt av og som også kan gi dem bivirkninger.

– Dette er et veldig interessant prøveprosjekt. I apoteket har vi oversikt over medisinene som pasientene bruker, og apotekansatte kan absolutt bidra med oppfølging og kunnskap om hvordan pasientene kan avslutte behandling på best mulig måte i tettere samarbeid med legen, sier Andresen.

Selve beslutningen om å stanse behandling blir vanligvis tatt av den allmennlegen. Men prosjektet viste at når apoteket og allmennlegen jobber tett sammen om legemiddelbruk og seponering, oppnås gode resultater for pasienten.

Både legekontoret og apoteket har vært godt fornøyd med samarbeidet og ser en verdi for pasienten i samarbeidet.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring