Gå til innholdet

Apotekforeningen

Fra utlandet

USA: Pasienter fikk bedre blodtrykk med hjelp fra apoteket

En studie i USA i løpet av perioden 2013 til 2019 viser at pasienter som fikk oppfølging i apotek fikk signifikant bedre blodtrykk.


Vendil Åse
24. oktober 2022

Personer som deltok i studien, fikk tilbud om å få målt blodtrykket sitt hver gang de var på apoteket.

Espen Solli

Vis Skjul bildetekst

Studien inkluderte mer enn 5000 pasienter. Målet var å kontrollere blodtrykket blant pasientene gjennom tverrfaglig samarbeid. Det skriver det danske forsknings- og utdanningsinstituttet Pharmakon i et nyhetsbrev.

Personer som deltok i studien, fikk tilbud om å få målt blodtrykket sitt hver gang de var på apoteket. Målet var å gjennomføre minst to årlige målinger. Selve tjenesten omfattet blodtrykksmåling, pasientinformasjon og dialog om blodtrykksmål og anbefalinger for behandling. Funnene herfra ble formidlet til pasientens lege. Apoteket hadde også en spesifikk henvisningsnøkkel. Var blodtrykket utenfor avtalt område, ble pasienten henvist til legen. Hvis blodtrykket var betydelig høyere, ble det gitt akutt henvisning til legen.

Metoden for å finne resultatene innebar at man gjorde analyser av pasientenes blodtrykk før de fikk første oppfølging i apoteket og til ett år etter siste oppfølging i apoteket. (pre/post intervensjonsanalyse)

Resultatene viste at pasientene oppnådde effekt på blodtrykket når de hadde fått tjenesten fra apoteket. Pasienter med ukontrollert eller lett forhøyet blodtrykk viste signifikante reduksjoner i blodtrykket i løpet av studieperioden, og pasienter som hadde kontrollert og greit blodtrykk forble stabile i løpet av studieperioden. Effekten var synlig også ett år etter siste oppfølging i apoteket.

Pasientene som deltok i studien, ble enten henvist av lege eller identifisert av apoteket.

Før studien hadde de deltakende apotekansatte fått videreutdanning iblant annet medikementell blodtrykksbehandling og blodtrykksmåling.

Les mer: The Blood Pressure Goals Achievement Program (BPGAP)

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring