Gå til innholdet
Helsepolitikk

– Økning i antall influensavaksinerte

Ifølge Folkehelseinstituttet økte andelen som vaksinerte seg mot influensa i fjor. For å styrke vaksinasjonsgraden i risikogruppene ytterligere, trenger pasientene en anbefaling fra en de stoler på.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
30. september 2019

–  Årlig dør over 900 nordmenn og man ser en klar sammenheng mellom overdødelighet hos eldre om vinteren og influensautbrudd, sa Ragnhild Tønnessen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet

– Årlig dør over 900 nordmenn og man ser en klar sammenheng mellom overdødelighet hos eldre om vinteren og influensautbrudd, sa Ragnhild Tønnessen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet på Vaksinedagene 2019.

Eva Cecilie Mo Skreiberg

Vis Skjul bildetekst

Det mener Ragnhild Tønnessen, seniorrådgiver i Folkehelseinstituttets avdeling for influensa og en av foredragsholderne på Folkehelseinstituttets vaksinedager. Hun snakket om hvem som kan få best nytte av influensavaksinen og hva som skal til for at enda flere vaksinerer seg.

Små barn og eldre mest utsatt
1,6 millioner nordmenn anbefales å ta influensavaksine hvert år. Personer over 65 år, gravide etter 12. svangerskapsuke og personer med enkelte kroniske sykdommer eller nedsatt immunforsvar er ekstra utsatt og tilhører derfor denne risikogruppen. Tønnessen fortalte at det i gjennomsnitt er minst 2500 sykehusinnleggelser i året på grunn av influensa.

–  Årlig dør over 900 nordmenn og man ser en klar sammenheng mellom overdødelighet hos eldre om vinteren og influensautbrudd. Antall sykehusinnleggelser er høyest for de over 70 år og for barn under fem år, sa Tønnessen.

Anbefaling øker vaksinasjonsgrad
Tønnessen fortalte at vaksinedekningen blant eldre fra fylte 65 år lå på rundt 38 prosent i 2018, til tross for at målet er 75 prosent. I fjor var det heldigvis en økning i antall vaksinerte.

Tidoblet antall vaksinatører – satte 10.000 flere vaksiner

– Jeg kan ikke si hvor stor økningen har vært enda, men det har vært en positiv utvikling, sa Tønnessen.

Til tross for positiv utvikling ønsker hun at enda flere vaksinerer seg og har en klar formening om hva som skal til.

– Pasientene trenger en anbefaling fra en de stoler på. Tall fra SSB viser at de som får en anbefaling fra helsepersonell de stoler på vaksinerer seg i større grad enn de som ikke får en anbefaling.

Apotekansatte har høy tillit
En helsepersonellgruppe som den norske befolkningen stoler på er apotekansatte, og kan derfor være en gruppe som kommer med anbefaling om å ta influensavaksine.

– Tilliten til norske apotek har vært stabilt høy helt siden 2002. Våren 2019 fikk apotekene 79 poeng av 100 mulige poeng på en tillitsindeks, sier administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund.

Apotekbarometeret for våren 2019 viser at befolkningen har stor tillit til de ansatte på apotekene. 

–  Apotekansatte har høy legemiddelkompetanse og treffer personer i målgruppene daglig. I tillegg er apotekene åpne når annen helsetjeneste er stengt. Apotekene kan derfor være en viktig brikke i vaksinasjonsarbeidet uten ekstra investeringskostnader for myndighetene, sier Lund.


Om vaksinedagene:
Vaksinedagene er et årlig kurs som går over to dager og belyser ulike tema innen vaksiner og vaksinasjon. Målgruppene er leger, sykepleiere og annet helsepersonell som jobber med smittevern.

Vaksinedagene er et årlig kurs som går over to dager og belyser ulike tema innen vaksiner og vaksinasjon.

Eva Cecilie Mo Skreiberg


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring