Gå til innholdet
Helsepolitikk

7 av 10 tenker positivt om apoteket

20 prosent beskriver apotek med nøytrale ord, og bare 10 prosent har negative assosiasjoner til apotek.


Jostein Soldal
22. november 2017

Syv av ti har positive assosiasjoner til apotek, og like mange har stor tillit til apotekene, viser Kantar TNS' Apotekbarometeret.

Syv av ti har positive assosiasjoner til apotek, og like mange har stor tillit til apotekene, viser Kantar TNS' Apotekbarometeret.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Når Kantar TNS spør et representativt utvalg nordmenn hvordan de vil beskrive det første inntrykket av det apoteket de vanligvis benytter, er ord som oversiktlig, ryddig, bra, hyggelig og lyst de ordene mange tenker på. På spørsmål om denne første assosiasjonen er positiv, negativ eller nøytral, mener nesten syv av ti at ordet beskriver noe positivt. Bare en av ti får negative assosiasjoner. Da handler det oftest om kø og ventetid.

Det viser ferske tall fra Kantar TNS’ Apotekbarometer.

 7 av 10 har stor tillit til apotek 
– At så mange tenker positivt om apotekene gleder meg. Ser vi dette i sammenheng med at mer enn syv av ti i tillegg har høy tillit til apotekene, og at nesten ingen har lav tillit, viser det at apotek har en utrolig sterk posisjon hos befolkningen, sier administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

Kantar TNS lager Apotekbarometeret på oppdrag fra apotekbransjen.

–  Apotekene forvalter et stort samfunnsansvar når de skal sikre riktige legemidler av høy kvalitet til hele befolkningen, i tillegg til at de skal bidra til at legemidlene blir brukt riktig og gir ønsket behandlingsresultat. Uten den høye tilliten og det positive inntrykket, vil det være vanskelig å ivareta denne posisjonen. Derfor er det gledelig at Apotekbarometeret år etter år bekrefter at apotekenes omdømme er godt og uforandret, mener Lund.

De fleste får informasjon om legemiddelbruken
Han har også bitt seg merke i at andelen øker av de som opplever at de alltid eller som oftest får uoppfordret informasjon om hvordan legemidlene skal brukes. I dag sier 2 av 3 at de får denne informasjonen. For ti år siden var tallet færre enn 1 av 2.

–  Dette viser at apotekene har tatt tak i informasjonsplikten sin og rollen som legemiddelrådgiver på en veldig god måte. Apotekene tar oppgaven som kompetansesenter for legemiddelbruk på alvor. Når 80 prosent av de som får informasjon, mener dette hjelper dem til riktig legemiddelbruk, understreker det det store behovet folk har, mener Per T. Lund.

Færre er negative til bytte
Apotekbarometeret viser også at befolkningen er i ferd med å bli vant til muligheten for å bytte til et rimeligere, likeverdig legemiddel (generisk bytte). Andelene som er positive til eller likegyldige til spørsmålet om bytte er på i overkant av 80 prosent. De som er uttalt negative til ordningen utgjør nå bare 17 prosent av de spurte. Denne andelen har aldri vært lavere siden man stilte spørsmålet i Apotekbarometeret for første gang i 2005. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring