Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

– Apotek nær oss, betyr mye for oss

Helsepersonell i apotek må brukes bedre og annerledes. Det var det politisk enighet om på Apotekforeningens frokostseminar om NOU-en «Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig».


Vendil Åse
15. februar 2023

– Vi må bli bedre på oppgavefordeling mellom alle personellgrupper. Oppgavedeling gjelder også farmasøyter, apotekere, apotekteknikere og annet personell som jobber i apotek, kommune eller sykehus, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Truls Vasvik fra Arbeiderpartiet og medlem av Stortingets helse- og omsorgskomite mente også vi måtte ta grep om oppgavedeling og tenke bredere.

– Her har apotek en viktig rolle, sa han.

En av utfordringen er at vi er et langstrakt land og at mange oppgaver sentraliseres, sa Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre og leder av Stortingets helse- og omsorgskomité.

– Nettopp derfor er apotekene så viktige. Vi kommer til å fortsette å være ambassadører for at farmasøyter og helsepersonell i apotek kommer til å få en større rolle i vår helsetjeneste.

Vi må tenke raskere enn før

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol innledet Apotekforeningens frokostseminar om NOU-en. Over 110 personer hadde tatt turen til Thon Conference og 300 deltok via nettet. Hun takket utvalget for NOU-en «Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig».

Det er 25 år siden den forrige NOU-en på apotekområdet ble lagt frem. Kjerkol mente det var på høy tid med en gjennomgang av apotekregelverket.

– Det er viktig at vi som er politikere har et solid grunnlag, en oppdatert kunnskap, når vi vurderer eventuelle lovendringer, sa hun.

– Apotek sørger for tilgang til farmasøytisk kompetanse som er utrolig viktig for mange pasienter og som bidrar til riktig legemiddelbruk.

Det har kommet flere viktige kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling i år. Helsepersonellkommisjonens rapport gir en virkelighetsbeskrivelse som helseministeren mener må tas på stort alvor.

– Kommisjonen sier veldig klart at det blir færre fagfolk per pasient fremover. Det betyr ikke at det blir færre fagfolk, men behovene øker mer. Vi må tenke nytt i et litt hurtigere tempo enn det vi har prestert så langt. Vi må gjøre de riktige tingene. Vi må bruke fagfolkene på en god måte, avsluttet hun.

Er det viktig at jeg står her?

Truls Vasvik sa at han er positivt til netthandel, men at vi ikke må glemme de fysiske møtene.

– Under pandemien viste vi jo at det var slik at på apoteket så treffer man folk. Så tusen takk for det. Vi må ikke miste det menneskelige perspektivet her.

Han fortalte at han hadde besøkt Tromsø for ikke så lenge siden, og snakket med en farmasøyt som jobbet i hjemmehelsetjenesten. Men han tror ikke at hver eneste kommune er store nok til å kunne ha en egen farmasøyt.

– Vi må prøve å være kreative. Vi kommer ikke til å bli nok folk. Det med oppgavedeling er helt vesentlig. Det må inkludere bredere enn det mange tenker. Og der har dere i apotekene en viktig rolle.

Apotekene er nært folk

Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre pekte på at en av utfordringene er at samhandlingsløsninger ikke er på plass ennå.

– Samhandlingsløsninger er nøkkelen for å løse dette med disse «kan-oppgavene» som jeg tror veldig mange av oss ønsker at apotekene i fremtiden skal ha i den totale helsetjenesten, sa hun.

– Det er helt åpenbart at apotekene også har en viktig rolle når det gjelder feil legemiddelbruk. Det kommer til å være flere eldre som bor hjemme og ikke på sykehjem, og her er det et stort behov for å sikre riktig legemiddelbruk. Jeg mener apotekene kan være en viktig medspiller i det arbeidet, sa hun.

Apotek er overalt og nærest folk, noe vi ble minnet om under pandemien, sa hun.

– Apotek nær oss, betyr mye for oss. Det er flere andre land som har lagt flere nye helsetjenester inn i apotekene. Vi kommer til å være interessert i å diskutere det.

Sparker inn åpne dører

Per T. Lund i Apotekforeningen sa at han er positiv til noen av forslagene i meldingen, negativ til andre og så er det forslag han stiller seg undrende til.

– For å starte med det positive: Der er lett å slutte seg til at fremtiden for apotekene – som resten av helsevesenet - er mer digital enn fortiden. Apotekforeningen heier på forslagene som gjelder digitalisering og IKT. Finansieringen av det hele forutsetter jeg at vi finner gode løsninger på, sa Lund.

Han sa at apotekene faktisk har kommet utvalget i forkjøpet på visse områder.

– Vi har for egen regning startet utvikling av felles IT-løsninger – tilgjengelig for alle apotekaktører - som skal understøtte denne utviklingen. Her slår altså utvalget inn åpne dører.

Rammebetingelser må være like for alle

Så gikk han over til et av forslagene i NOU’en han er mest negativ til.

– Apotekforeningen er prinsipielt av den oppfatning at alle rammebetingelser må være like for alle. Alle apotekaktører må likebehandles. Derfor er det punktet jeg er mest kritisk til i denne NOU-en, punktet om differensiert leveringsplikt for grossister. Dette forslaget blir delvis begrunnet med at det er relevant for dagens frittstående apotek, men jeg vil være tydelig på at frittstående apotek er svært kritiske til dette forslaget.

Hans sluttappell gikk til dem som får oppgaven med å følge opp denne utredningen videre, enten det er politikere eller embetsverk.

– Tenk på: Hvordan kan vi ta apotekene enda bedre i bruk for å løse utfordringene helsevesenet over hele landet vårt står overfor? Når utvalget ikke svarer på det, så betyr det at den ballen ligger hos dere, sier han.

I tillegg til de tre politikerne, hadde Urd Andestad, ledere i Norges Farmaceutiske forening, Bodil Røkke, leder i Farmasiforbundet, og Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO, hver sine innlegg. Thor-Arne Englund, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, oppsummerte frokostseminaret til slutt.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring