Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

– Budsjettet bærer preg av at regjeringen venter på Apotekutvalget

Forslaget til helsebudsjett som regjeringen la frem i dag, innebærer ingen store endringer for apotekene. Det er imidlertid fortsatt ikke foreslått å prisjustere betalingen apotekene får for håndtering av reseptlegemidler.


Jostein Soldal
6. oktober 2022

Per T. Lund i Apotekforeningen forventer rask handling fra regjeringen når Apotekutvalget har levert sin utredning.

Vis Skjul bildetekst

– At regjeringen ikke foreslår noen endringer i rammevilkårene for apotek, må ses i lys av at et offentlig utvalg er i sluttfasen med å utrede fremtidens apotek. At det ikke innføres prisjustering av apotekavansen merkes særlig godt i en tid med høy pris- og kostnadsvekst. Dette må Apotekutvalget gjøre en grundig gjennomgang av, slik at nødvendige endringer kan komme senest i 2024-budsjettet, sier adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

Store forventninger til Apotekutvalget

Apotekutvalget skal levere sin utredning til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i begynnelsen av 2023. Det betyr at regjeringen vil ha god mulighet for å innarbeide forslag fra utvalget i budsjettet for 2024.

– Det er flere viktige saker for apotekbransjen, som er satt på vent i påvente av den offentlige utredningen fra Apotekutvalget. Dette gjelder ikke bare apotekøkonomien, men også apotekenes rolle i helsetjenesten fremover. Forslag fra utvalget som har budsjettkonsekvenser for staten, forventer jeg at helseministeren kommer tilbake til i budsjettforslaget neste høst, sier Lund.

Helse er en vinner i et stramt budsjett

Han mener helsebudsjettet for øvrig har flere positive elementer.

– Det er viktig for hele samfunnet at vi har en fastlegeordning som fungerer og dekker pasientenes behov. Derfor er det nødvendig med en kraftig styrking av ordningen, slik Kjerkol nå legger opp til. En videre satsing på digitalisering i helsesektoren er også helt nødvendig, sier Lund.

Samtidig mener han det må vurderes hvordan andre deler av helsesektoren kan avlaste fastlegene, slik at de kan bruke mer tid på pasientbehandling.

Bør bruke apotekenes kompetanse bedre

– Apotekene kan løse flere oppgaver i helsesektoren enn det som er tilfellet i dag. Vi er en del av helsetjenestens førstelinje, og har en kompetanse som kan tas i bruk overfor pasientene. Spesielt gjelder dette pasientenes legemiddelbehandling. Apotek utfører viktige oppgaver i dag med vaksinasjon og veiledningstjenestene Medisinstart og Inhalasjonsveiledning. Vi ser frem til at regjeringen i oppfølgingen av Apotekutvalgets utredning finner gode tiltak for å utnytte apotekenes kompetanse enda bedre, sier Per T. Lund. 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring