Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Helsedirektoratet: En styrke at apotekene går sammen om IT-løsninger

At apotekene har valgt å samarbeide om en felles samhandlingsplattform, kan bidra til å nå de legemiddelpolitiske målene, mener Helsedirektoratet.


Jostein Soldal
14. mai 2024

Når apotekbransjen samles om en felles journal og samhandlingsplattform, forventer Helsedirektoratet at dette kan gi verdi for pasientene, sier divisjonsdirektør Lucie Aunan. (Foto: Helsedirektoratet)

Vis Skjul bildetekst

Apotek.no har bedt Helsedirektoratet kommentere hvordan de mener den digitale samhandlingsløsningen Eik passer inn i myndighetenes nasjonale e-helseplaner og -strategi.  

I 2023 publiserte direktoratet “Plan for digitalisering på legemiddelområdet” som er en tydeliggjøring av mål og tiltak på legemiddelområdet.

– Digitalisering på legemiddelområdet er et viktig tiltak for å bidra til trygg og effektiv legemiddelbruk. De nasjonale e-helseløsningene er sentrale i dette arbeidet, og når apotekene benytter en felles løsning for å kommunisere med nasjonale løsninger innebærer at det blir færre systemer som berøres direkte i utvikling, test, drift og vedlikehold. Det er positivt, og vi ønsker å rose det samarbeidet som er etablert gjennom Apotekforeningen, sier divisjonsdirektør Lucie Aunan i Helsedirektoratet.

Apotekenes e-helsearbeid vil være et viktig bidrag for å nå målene som retter seg mot innbygger, samhandling, arbeidsprosesser og data om legemiddelbruk, mener hun.

­Økt kvalitet gjennom samarbeid

– Apotekenes arbeid med samhandlingsplattformen Eik, kan være med å bidra til at vi når de legemiddelpolitiske målene. Eik vil kunne bedre samhandlingen mellom apotek og mellom apotek og rekvirenter. Det vil også kunne bidra til god kvalitet i legemiddelbehandlingen ved at apotek får bedre oversikt over legemiddelbruk. Digitaliseringsbehovene på legemiddelområdet krever nasjonal koordinering, samarbeid på tvers og nye måter å løse oppgaver på. Vi ser det som en styrke at apotek-aktørene går sammen, og at det kan gi større kraft for å nå de helsepolitiske målene, mener divisjonsdirektøren.

Når apotekbransjen samles om en felles journal og samhandlingsplattform, forventer Helsedirektoratet at dette kan gi verdi for pasientene og helsetjenesten. Ved at samhandlingen med apotek rundt nasjonale løsninger gjøres gjennom et felles system, er det større sannsynlighet for at forbedret funksjonalitet og nye løsninger kan tas i bruk raskere og mer helhetlig i apotek. Apotek har veiledningsplikt ved utlevering, og med et felles system får man større muligheter for å gi informasjon og veiledning, mener direktoratet.

Nasjonale e-helsetiltak vil påvirke apotekene

– I den nye nasjonale helse- og samhandlingsplanen er riktig legemiddelbruk trukket frem som et viktig satsningsområde. Vi tror dette vil ha en betydning for apotek og arbeidet med e-helse. Det pågår i tillegg allerede mange tiltak som har relevans for apotekene. Vi vil særlig trekke fram arbeidet innen digital samhandling, hvor tiltakene pasientens legemiddelliste og pasientens kritiske informasjon er sentrale. Vi har også oppdrag innen arbeid med å etablere felles legemiddelgrunndata (strukturert, maskinlesbar legemiddelinformasjon) og offentlig finansiering av legemiddelinformasjon som er svært relevant for apotekene.

Hun trekker også frem arbeid med MyHealth@EU, som er den europeiske infrastrukturen for effektiv og sikker deling av helsedata til bruk i pasientbehandling mellom landene i Europa. Her vil norsk helsepersonell få tilgang til e-resepter til EU-borgere som oppsøker helsehjelp i Norge. Ellers er det flere viktig tiltak som ble anbefalt i NOUen om Fremtidens apotek, og vi venter på den politiske behandlingen av utredningen.

– Vi ser frem til dialog, informasjonsutveksling og samarbeid, slik at vi får en felles forståelse av mulighetene som oppstår når apotekbransjen samler seg rundt en felles løsning, avslutter divisjonsdirektør Lucie Aunan.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring