Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Helseministeren får lite hjelp fra Apotekutvalget

– Apotekutredningen ser ut til å ha oversett pasientene. Det er synd utvalget ikke peker på konkrete muligheter for å styrke helsetjenesten med apotekenes innsats, mener Per T. Lund.


Jostein Soldal
31. januar 2023

– Utvalget sier veldig lite om hvordan 8 000 helsepersonell i apotek kan bidra mer til beste for pasienter og samfunn. Utvalget burde lagt større vekt på forslag til hvordan apotekene kan tas bedre i bruk i helsetjenesten, sier Per T. Lund

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

I dag overleverte Apotekutvalget sin utredning til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Apotekforeningens umiddelbare inntrykk er at NOU-en gir en grundig gjennomgang av dagens apoteksystem, og i store trekk bekrefter at apotekene oppfyller apoteklovens formål.

Det er bra, mener administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen. Men han er skuffet over deler av utredningen, og særlig over det som ser ut til å mangle.

Skuffende for helsetjenesten

– Mens helsetjenesten skriker etter nye løsninger som kan sikre gode tjenester til hele befolkningen i fremtiden, sier utvalget veldig lite om hvordan 8 000 helsepersonell i apotek kan bidra mer til beste for pasienter og samfunn. Det er positivt at de mener pasientene og helsetjenesten kan få større utbytte av apotekenes potensial som del av førstelinjen, men de sier ikke noe om hvordan dette kan skje. Det er synd at ikke helseministeren får mer hjelp fra Apotekutvalget, sier Lund.

Han mener utvalget har forspilt muligheten til å mobilisere apotekene i helsetjenesten. Noe av årsaken ligger i mandatet utvalget fikk, som i for liten grad la vekt på dette aspektet.

– Denne uken legger også Helsepersonellkommisjonen frem sin utredning. Da antar jeg en av konklusjonene vil være at dagens helsetjeneste ikke tåler møtet med morgendagens tilgang på personell og ressurser. Med slike fremtidsutsikter burde Apotekutvalget lagt større vekt på forslag til hvordan apotekene kan tas bedre i bruk i helsetjenesten, sier Lund.

Helsepersonellet i apotekene kan bidra til å løse mange av de uløste oppgavene i helsetjenesten. Først og fremst gjelder dette utfordringer knyttet til feil bruk av legemidler, med dårlig behandlingseffekt som resultat. Men også innen forebygging, for eksempel med vaksinering, kan apotek sørge for et løft.

– Tiltak som kan bidra til at flest mulig kan bo lengst mulig hjemme, blir avgjørende fremover. Apotekutvalget er knapt innom disse temaene, påpeker Lund.

Mangelfull vurdering av rammevilkårene

Apotekforeningen representerer alle apotekene i Norge, og mener utvalget gir en rimelig treffsikker beskrivelse av dagens apotek. Det er god tilgang til apotek og legemidler for alle innbyggere, og pasientene har god tilgang på farmasøytisk ekspertise over hele landet.

– Jeg oppfatter at utvalget mener Norge har et effektivt apoteksystem, som på en god måte ivaretar det oppdraget politikerne har gitt oss. Her er vi helt enige med utvalget. Det er imidlertid en svakhet at de ikke går lenger i å vurdere apotekenes rammevilkår i fremtiden. De gir ikke noe klart svar på hvordan det offentlige bør bidra til å sikre hele befolkningen god og trygg tilgang på legemidler og apotektjenester, sier Lund.

I tillegg mener han det mangler en grundigere vurdering av apotekavansen, hva den bør dekke og hvordan den bør justeres for fremtiden.

Konkurransen må skje på like vilkår

Et av utvalgets hovedoppdrag har vært å vurdere konkurransesituasjonen i apotekmarkedet, og å foreslå tiltak som kan fremme nettapotek. Flertallet i utvalget mener det er grunn til å gjøre justeringer i lov- og regelverk for å øke konkurransen og gjøre reguleringen teknologinøytral.

– Vi oppfatter at det allerede er hard konkurranse om kundene i apotekmarkedet. Tiltakene som foreslås er isolert sett ikke dramatiske, men utvalgets flertall foreslår tiltak som vi mener kan virke konkurransevridende. Vårt hovedstandpunkt er at alle tiltak må gjelde likt for alle eksisterende og nye aktører i apotekbransjen, sier Per T. Lund.

Apotekutvalgets leder Tore Bråthen overleverte NOU-en Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig, til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Apotekforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring