Gå til innholdet
Helsepolitikk

Legemiddelberedskapen må styrkes

I dag overleverte Helsedirektoratet sin rapport om Nasjonal legemiddelberedskap til helseministeren. Rapporten inneholder en rekke forslag som kan bidra til å avhjelpe legemiddelmangel.


Jostein Soldal
21. juni 2019

Apotekene er avhengig av myndighetenes hjelp for å kunne skaffe pasientene de legemidlene de trenger. Derfor ser vi frem til helseministerens oppfølging av Helsedirektoratets forslag til tiltak, sier Per T. Lund.

Apotekene er avhengig av myndighetenes hjelp for å kunne skaffe pasientene de legemidlene de trenger. Derfor ser vi frem til helseministerens oppfølging av Helsedirektoratets forslag til tiltak, sier Per T. Lund.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

– Det haster med å få iverksatt tiltak som kan redusere omfanget og konsekvensene av legemiddelmangel. At enkelte legemidler ikke er å få tak i har blitt en trussel mot liv og helse. Apotekene er avhengig av myndighetenes hjelp for å kunne skaffe pasientene de legemidlene de trenger. Derfor ser vi frem til helseministerens oppfølging av Helsedirektoratets forslag til tiltak, sier adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.  

Han viser til at apotekbransjen allerede har iverksatt en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen. Apotekene klarer å løse problemene for de fleste pasienter som rammes av legemiddelmangel, men for mange pasienter er det likevel ikke mulig å finne gode alternativer. For å ytterligere styrke apotekenes innsats mot legemiddelmangel er det under arbeid en bransjestandard for apotekenes rolle i legemiddelberedskapen, slik Helsedirektoratet også peker på behov for.  

– Det må gjøres en innsats langs to akser. For det første må myndighetene gjør det de kan for å sikre at mangler ikke oppstår. For det andre må vi få gode verktøy for å håndtere situasjonen når enkelte legemidler faktiske ikke er mulig å skaffe, mener Lund.  

Å bidra til at flest mulig legemiddelleverandører ønsker å levere legemidler til Norge, er ett eksempel på tiltak for å hindre at mangler oppstår. Det kan bl.a. dreie seg om å gjøre det mer attraktivt for leverandører av likeverdige legemidler å være i det norske markedet.  

– Verktøy for å håndtere mangelsituasjonene kan handle om rasjonering av legemidler, slik direktoratet peker på. Det handler også om at legemiddelmyndighetene gir apotekene og legemiddelgrossistene handlingsrom til å finne løsninger raskt. Jeg oppfatter at det er stor vilje til samarbeid med apotekbransjen fra myndighetssiden. Bare gjennom tett samarbeid mellom alle aktørene, kan vi finne gode løsninger, mener Per T. Lund.  

Han mener at vi nå, med Helsedirektoratets rapport og Apotekforeningens egen kartlegging av legemiddelmangel, har et godt utgangspunkt for å redusere risikoen knyttet til legemiddelmangel i fremtiden.  


TILBAKE

Relatert InnholdKommentarer til direktoratets rapport om legemiddelberedskap

Les Apotekforeningens kommentar til Helsedirektoratets rapport om nasjonal legemiddelberedskap.

Les mer

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring