Gå til innholdet
Helsepolitikk

Mer er ikke alltid bedre!

Legeforeningens nye kampanje «Gjør kloke valg» ble lansert torsdag 13. september. Formålet med kampanjen er å redusere undersøkelser og behandlinger som ikke er nødvendig.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
17. september 2018

- Kampanjen «gjør kloke valg» er viktig fordi vi må få økt oppmerksomhet på overdiagnostikk og overbehandling som fenomen, både blant helsepersonell og befolkning, sier talsperson Hege Ihle-Hansen

- Kampanjen «gjør kloke valg» er viktig fordi vi må få økt oppmerksomhet på overdiagnostikk og overbehandling som fenomen, både blant helsepersonell og befolkning, sier talsperson Hege Ihle-Hansen

Legeforeningen

Vis Skjul bildetekst

Kampanjen oppfordrer pasienter til å stille legen kritiske spørsmål. Slik at legen og pasienten kan samtale om problemene knyttet til overdiagnostikk og overbehandling. Sentralt i kampanjen står de fire pasientspørsmålene:

  1. Hvorfor må jeg ta denne testen/behandlingen?
  2. Hva er risiko og bivirkninger?
  3. Hva skjer om jeg ikke gjør noe?
  4. Finnes det alternativ?

Hvorfor er kampanjen viktig? Og hvordan skal dere informere pasientene? 
– Kampanjen «gjør kloke valg» er viktig fordi vi må få økt oppmerksomhet på overdiagnostikk og overbehandling som fenomen, både blant helsepersonell og befolkning, om at vi foretar utredninger og behandlinger som ikke er nødvendig, som ikke bidrar til bedre helse, som kan føre til plager, i verste fall skade. Målet er bedre kvalitet i helsetilbudet, bedre helse for den enkelte. Gjennom dialog ønsker vi både større åpenhet med hva vi kan forvente og oppnå, og tydeligere få frem hva pasienten ønsker, hva som er viktig for den enkelte. Ærlig dialog for bedre tillit, klokere valg, svarer talsperson for kampanjen, Hege Ihle-Hansen, som er spesialist i generell indremedisin og geriatri. 

Er overbehandling et problem i dagens Helse Norge?
– Ja, åpenbart. Spørreundersøkelser blant leger oppgir at fenomenet er kjent og utbredt, og viser at rundt 90 % av legene som svarer kjenner til overdiagnostikk og overbehandling i eget fagfelt og at de fleste ser på det som et problem, svarer Ihle-Hansen. 

Er det noe apotekene kan bidra med?
– Ja, her kan alle i helsevesenet både ta ansvar og bidra! I Legeforeningen har de enkelte fagmedisinske foreningene sammen utarbeidet forslag til anbefalinger de kan starte med, der for eksemplet forening for norsk geriatri ønsker systematisk legemiddelgang før initiering av nye medisiner. Apotekene kan selv utarbeide tilsvarende anbefalinger og i møte med pasienter være tydelige på at et hvert legemiddel skal gis på tydelig indikasjon, at indikasjonen kan endre seg og at faren for bivirkninger og interaksjoner over tid også kan endres. Også her kan dialog fremheves, basert på kvalifiserte anbefalinger, avslutter Ihle-Hansen. 

Kampanjen er en norsk versjon av den britiske kampanjen "The Choosing Wisely Campaign".

 

Talsperson for kampanjen, Hege Ihle-Hansen, spesialist i generell indremedisin og geriatri


TILBAKE

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring