Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Naturlig at apotekene får tilgang til pasientens legemiddelliste

Ny programleder for legemiddelprogrammet, Rune Røren, tror pasientens legemiddelliste vil tvinge frem en diskusjon om bedre utnyttelse av farmasøytene i pasientbehandlingen.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
9. mars 2021

Ny leder for legemiddelprogrammet Rune Røren mener apoteksektoren har gjort viktige grep ved å sentralisere felles funksjonalitet. Farmapro og Eik gjør at apotekene raskere kan omstille seg i en digital hverdag.

Direktoratet for e-helse

Vis Skjul bildetekst

Legemiddelprogrammet skal etablere og innføre ulike e-helseløsninger på legemiddelområdet i Norge, deriblant elektronisk multidose og pasientens legemiddelliste.

– Ved å samle prosjektene over i et program kan vi lettere samarbeide om løsning, ressurser, dialog med sektor o.l. Programmer har generelt lengre levetid enn prosjekter og fokuserer i større grad på nytten av det som leveres, sier Rune Røren, ny programleder for Legemiddelprogrammet.

Apotekene har en viktig rolle
En av ambisjonene til Legemiddelprogrammet er å lansere Pasientens legemiddelliste. Det skal være en felles, oppdatert oversikt over hva pasientene bruker av legemidler. Dette prosjektet kan også påvirke apotekenes arbeidshverdag.

– Apotekene har en viktig rolle som distributør av legemidler der pasienten bor. De er også i mange tilfeller siste kontrollpunkt før pasienten begynner å ta legemidlene, så de kan gi viktige råd om legemiddelbruk, sier Røren.

Det finnes ingen felles oversikt over pasientenes medisinbruk akkurat nå som både fastlegene, sykehjemmene, hjemmetjenesten eller spesialisthelsetjenesten har tilgang til. Helsepersonell bruker mye tid på å sammenstille ulike legemiddellister. Programlederen tror at helsetjenesten kan bruke tiden mer fornuftig enn på innhenting og sammenstilling av legemiddellister fra ulike kilder.

– Jeg er ganske sikker på at pasientens legemiddelliste vil fremtvinge en diskusjon om farmasøytene og muligens apotekene utnyttes optimalt i pasientbehandlingen, sier Røren.

Digitalisering av apotekene
På spørsmål om hvordan apoteksektoren kan bli mer aktiv medspiller for utviklingen av en mer digital helsetjeneste svarer Røren at han tror apoteksektoren allerede har gjort viktige og riktige grep ved blant annet å sentralisere felles funksjonalitet på tvers av kjedene.

–Farmapro og Eik gjør at apotekene raskere kan omstille seg i en digital hverdag. Apotekforeningen er aktive, og jeg opplever at de virkelig tar et ansvar for digitalisering på tvers av kjedene. I programstyret til legemiddelprogrammet er Apotekforeningen en konstruktiv og viktig stemme. Jeg tror apotekene må få en mer formell rolle i legemiddelbehandlingen, utover distribusjon, hvis de skal bli enda mer aktive, sier han.

Når det gjelder tilgangen til de nasjonale legemiddelløsningene blir andre helseaktører, som sykehjem og hjemmetjenesten, som ikke har tilgang til e-resept eller kjernejournal, nå prioritert.

– Det virker naturlig at også apotekene får tilgang til de nasjonale legemiddelløsningene på et senere tidspunkt, sier Røren.

Brukerdialog er suksessfaktor
Pasientens legemiddelliste skal være tilgjengelig for innbyggere og pårørende gjennom helsenorge.no.

– Det er viktig at pasienten får ta del i sin egen behandling. En åpen og tilgjengelig oversikt er med å bygge tillit, inkluderer pasienten i kvalitetssikringen og er bra for pasientens personvern.

En felles legemiddelliste vil gi både pasienten og helsepersonell bedre oversikt, og den nye programlederen er tydelig på hva som er viktig for at programmet skal bli en suksess.

– For å lykkes med legemiddelprogrammet trenger vi en tett dialog med brukerne slik at vi i første omgang lager gode løsninger som deretter innføres på en klok måte, avslutter Røren.


Om legemiddelprogrammet: Legemiddelprogrammet samler de prosjektene som skal etablere og innføre flere ulike e-helseløsninger på legemiddelområdet. I det inngår utprøving og innføring av elektronisk multidose, innføring av kjernejournal PLO, utprøving av pasientens legemiddelliste og etablering av en sentral forskrivningsmodul, der legemiddellisten ligger lagret.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring