Gå til innholdet
Helsepolitikk

Neste år blir det enda enklere å ta influensavaksinen i apotek

Stortinget har nå gitt klar beskjed til helseministeren. Han må legge til rette for at farmasøyter kan rekvirere influensavaksiner, og endringen må være på plass høsten 2020.


Jostein Soldal
9. desember 2019

Stortinget vil at farmasøyter skal kunne rekvirere influensavaksiner fra neste høst.

Stortinget vil at farmasøyter skal kunne rekvirere influensavaksiner fra neste høst.

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

Allerede i fjor høst signaliserte flertallet på Stortinget at de mente apotekfarmasøytene bør kunne rekvirere influensavaksiner. I innstillingen til behandlingen av statsbudsjettet for 2020 er beskjeden fra Stortingets helse- og omsorgskomite til helseministeren enda klarere:
Flertallet ber departementet utrede hvordan de nødvendige regelendringer gjennomføres, slik at farmasøytrekvirering av vaksine mot sesonginfluensa er på plass før influensasesongen 2020–2021.

Alle partier unntatt Senterpartiet stiller seg bak denne anmodningen. Flertallet viser til at det fortsatt er for få i risikogruppen som blir vaksinert mot sesonginfluensa, og mener at apotekene kan bidra til at flere tar vaksinen.

– Dette er en veldig positiv beskjed fra Stortinget. Når farmasøytene kan rekvirere vaksine på direkten til kunden, blir det mye enklere å få tatt vaksinene enn det har vært til nå. Vaksinetilbudet i apotek har allerede senket terskelen for å ta vaksinen, men det har vært litt tungvint at man må ha resept fra en lege først. Fra neste år skal alt kunne løses raskt og enkelt i apoteket. Det tror jeg veldig mange kunder vil sette pris på, sier adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

Hittil i år har opp mot 30 000 personer tatt influensavaksinen i de 600 apotekene som har dette tilbudet.

– Neste år vil jeg tro at enda flere finner veien til et apotek for å få satt vaksinen mot sesonginfluensa. Vaksinering er et viktig folkehelsetiltak, samtidig som det er bra for den enkelte. Det er flott at vi i apotekene nå kan bidra til at enda flere beskytter seg mot influensa, mener Lund.  


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring