Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Ny regjering satser på legemidler

Legemiddelpolitikken skal bidra til økt pasientsikkerhet, god behandling, lave kostnader for det offentlige og innovasjon. Regjeringen vil sikre at legemidler er tilgjengelige på det norske markedet og sikre tilgang til legemidler uavhengig av betalingsevne.


Jostein Soldal
15. januar 2018

– Jeg håper og tror at den nye regjeringen ser det potensialet som ligger i å involvere apotekene sterkt i arbeidet med riktig legemiddelbruk, sier Per T. Lund.

– Jeg håper og tror at den nye regjeringen ser det potensialet som ligger i å involvere apotekene sterkt i arbeidet med riktig legemiddelbruk, sier Per T. Lund.

Kubrix/ Aptoekforeningen

Vis Skjul bildetekst

Det skriver de tre samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i sin politiske plattform for den nye trepartiregjeringen. 

I Jeløya-erklæringen skriver de tre partiene at de vil sikre riktig bruk av legemidler. I tillegg er de opptatt av at norske pasienter skal få rask tilgang til nye legemidler, og å stimulere til forskning og innovasjon på legemidler.

– At den nye regjeringen er opptatt av riktig bruk av legemidler, er veldig positivt. Når minst en tredjedel av pasientene har utfordringer med å bruke legemidlene sine riktig, trengs det et skikkelig krafttak på dette feltet. Jeg håper og tror at de ser det potensialet som ligger i å involvere apotekene sterkt i dette arbeidet. Med oppstartsveiledning og inhalasjonsveiledning, som nå er finansiert over statsbudsjettet, er de allerede på god vei, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Den nye regjeringen vil også vurdere å inkludere flere yrkesgrupper i primærhelseteamene som nå skal etableres i primærhelsetjenesten.

– Det er pekt på at disse teamene kan være for snevert sammensatt, sett i lys av de utfordringene mange pasienter har. For en del pasienter som bruker mange legemidler og har sammensatte lidelser, er jeg sikker på at også farmasøytisk kompetanse ville bidra til bedre behandling. Med apotek tilgjengelig over hele landet, har kommunene en god mulighet til å skaffe denne kompetansen på en enkel måte. Vi skal jobbe for at flere pasienter også får tilgang på farmasøyt gjennom disse teamene, sier Lund. 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring