Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

På tide med digital kommunikasjon mellom farmasøyter og leger

En rapport om kartlegging av samarbeid mellom leger og farmasøyter slår fast at det er behov for gode kommunikasjonskanaler. Det ønsker alle å komme i gang med.


19. oktober 2020

Alle som arbeider i apotek vet at det kan være veldig viktig å få gjort raske avklaringer med pasientens lege før et legemiddel kan utleveres, men i dag kan slike avklaringer være veldig tidkrevende, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Alle som arbeider i apotek vet at det kan være veldig viktig å få gjort raske avklaringer med pasientens lege før et legemiddel kan utleveres, men i dag kan slike avklaringer være veldig tidkrevende, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

Norges Farmaceutiske Forening, Allmennlegeforeningen, Norsk forening for Allmennmedisin og Apotekforeningen har sammen sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet, der de ber om at det igangsettes et arbeid for å kartlegge kommunikasjonsbehovet mellom leger og farmasøyter.

— Vi ønsker å forbedre kommunikasjon mellom leger og farmasøyter i apotek først og fremst for å øke pasientsikkerheten. Kommunikasjonen må også oppleves effektiv for begge parter og dokumenteres i pasientens journal. Alle som arbeider i apotek vet at det kan være veldig viktig å få gjort raske avklaringer med pasientens lege før et legemiddel kan utleveres, men i dag kan slike avklaringer være veldig tidkrevende. Det må vi få gjort noe med, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

I brevet skriver de fire foreningene at før man vurderer den tekniske løsningen, bør det gjøres en kartlegging av behovet for kommunikasjon. Det er også viktig å vurdere hvordan nye tekniske løsninger påvirker arbeidsprosesser hos både leger og apotek.

Eksisterende digitale løsninger bør kunne brukes
— Fastleger samarbeider med mange hver dag og har behov for sikre og enkle løsninger for å kommunisere også med farmasøyter. Det oppstår behov for dialog rundt forskrivning til enkeltpasienter om vurderinger rundt forskrivningen, bivirkninger og relevante medisinske opplysninger om pasienten. I dag går denne kommunikasjonen gjennom pasienten eller ved bruk av fax/ telefon. Det oppstår misforståelser og tar tid. Vi ønsker en kartlegging av hvilke kommunikasjonsmuligheter som vil være mest hensiktsmessig. Det er mulig digitale dialogmeldinger er beste alternativ, men kanskje kan meldinger i en kommende Pasientens Legemiddelsliste (PLL) utbygges med en dialogfunksjon lege-farmasøyt? Vi håper PLL breddes nasjonalt snarest mulig, sier Marte Kvittum Tangen, leder Norsk forening for allmennmedisin spesialist i allmennmedisin.

De fire foreningene mener at det basert på kartlagte behov, primært bør pekes på eksisterende digitale løsninger som kan være egnet for å dekke behovet.

Bakgrunn
Rapporten «Kartlegging av samarbeidsformer mellom legetjenesten i kommunen og farmasøyter» utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet konkluderte med at for å legge til rette for godt samarbeid mellom leger og farmasøyter er det behov for egnede kommunikasjonskanaler. En effektiv digital løsning som understøtter samarbeid, vil kunne bidra til å gjøre avklaringer enklere og muliggjøre en bedre samhandling.

5. oktober var det et møte om fagutviklingsprosjekt - Digitalisering av kommunikasjon mellom fastlege og farmasøyter med Apotekforeningen, Norges Farmaceutiske forening, Allmennlegeforeningen og Norsk forening for Allmennmedisin og HOD. Etter møtet har de fire foreningene sammen sendt brev til HOD for å følge opp det som ble diskutert og få prioritert et prosjekt og ressurser til å arbeide videre med dette.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring