Gå til innholdet

Apotekforeningen

Statistikk

Økt antibiotikabruk krever en ny handlingsplan

Nå øker antibiotikabruken raskt igjen, etter en kraftig nedgang under pandemien.


Jostein Soldal
17. november 2023

Farmaloggs legemiddelstatistikk

Målet om 30 prosent reduksjon er ikke lenger innen rekkevidde viser Farmaloggs legemiddelstatistikk

Vis Skjul bildetekst

Fra 2021 til -22 økte bruken av antibiotika med 14 prosent, viser tall fra Farmaloggs legemiddelstatistikk. Hittil i år har bruken økt med ytterligere to prosent sammenlignet med i fjor.

I den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens, som varte til 2021, var det satt som mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent sammenlignet med 2012.

Pandemi-effekten er borte

I perioden fra 2012 til 2018 viste bruken av antibiotika en jevn nedgang. Under koronapandemien ble en rekke smitteverntiltak innført slik at smitte av mange infeksjonssykdommer ble redusert. Dermed falt også bruken av antibiotika.

De to siste årene har trenden snudd, og pilen peker nå feil vei.

Sammenlignet med 2012 er den totale bruken av antibiotika hittil i år redusert med 25 prosent, målet om 30 prosent reduksjon er ikke lenger innen rekkevidde.

Savner en ny handlingsplan

Utvikling av antibiotikaresistens er av Verdens helseorganisasjon definert som en av de største truslene innen global helse. 

– Økningen i antibiotikabruk er bekymringsfull. Vi trenger en ny handlingsplan som kan angi nye mål og anbefale tiltak for riktig bruk av antibiotika nasjonalt, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

– Vi må fortsette den store innsatsen med å redusere bruken. De ulike helseprofesjonene må samarbeide for å begrense bruken, samtidig som vi sikrer riktig og god behandling til de som skal ha antibiotika, fortsetter Andresen.

Apotekene bidrar

Apotekene i Norge har nylig gått sammen om en nasjonal standard for hvordan de skal veilede pasienter som henter antibiotika. Standarden er utarbeidet i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin og er basert på Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Apotekene skal alltid gi individuell veiledning, blant annet om hvordan medisinen skal tas og eventuelle bivirkninger man kan oppleve.

– I tillegg er apotekene opptatt av at antibiotika som ikke brukes, skal leveres tilbake til apoteket for sikker destruksjon. Antibiotikarester skal ikke brukes ved senere sykdom, og må ikke havne i naturen. Begge deler kan være uheldig med tanke på utvikling av antibiotikaresistens, avslutter Andresen.

Apotekene er opptatt av at antibiotika som ikke brukes, skal leveres tilbake til apoteket for sikker destruksjon.

Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen.


* DDD står for definert døgndose, og er en internasjonal måleenhet for antatt gjennomsnittlig døgndose av et legemiddel bruk ved preparatets hovedindikasjon for voksne. Det er mest brukt for å sammenligne utvikling over tid eller mellom ulike legemidler, fordi det ofte finnes mange ulike pakningsstørrelser og styrker av samme legemiddel.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring