Gå til innholdet

Apotekforeningen

Statistikk

Antibiotikabruken i Norge er på vei opp

Myndighetenes målsetting om å redusere bruk av antibiotika i befolkningen med 30 prosent fra 2012 til 2020 ble nådd. Nå som smitteverntiltakene under pandemien er redusert øker antibiotikabruken igjen.


Tor Ivar Kanestrøm
5. september 2022

Fra andre kvartal 2021 til andre kvartal 2022 har antibiotikabruken steget med 27 prosent.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

Det ser ut til at helsetjenesten ikke har klart å oppnå en varig reduksjon av antibiotiakbruken. Etter at smitteverntiltakene ble opphevet i februar 2022 er det registrert en betydelig økning i bruken av antibiotika. Fra andre kvartal 2021 til andre kvartal 2022 har antibiotikabruken steget med 27 prosent.

Det viser tall fra Farmaloggs legemiddelstatistikk som Apotekforeningen har innhentet. 

Myndighetenes målsetning i Handlingsplan mot antibiotikaresistens, var at bruken av antibiotika til mennesker skulle reduseres med 30 prosent fra 2012 til 2020. Fra 2012 til 2018 var det en jevn nedgang i antibiotikabruken, før det kom en liten økning i 2019. I 2020 ble bruken kraftig redusert. Farmaloggs legemiddelstatistikk viste at bruken var redusert med 32 prosent i 2020 sammenliknet med 2012. Myndighetenes mål ble dermed nådd. I 2021 fortsatte den positive utviklingen og året endte opp med en nedgang på 33 prosent sammenlignet med 2012.  

Årlig reduksjon i DDD per 1000 innbygger sammenlignet med 2012

Det antas at antibiotikabruken i 2020 og 2021 ble sterkt påvirket av koronapandemien, som førte til vesentlig færre bakterieinfeksjoner. Denne antakelsen styrkes nå av ferske tall fra Farmaloggs legemiddelstatistikk. Bruken av antibiotika i perioden april til juni i år var om lag 30 prosent høyere enn i samme periode i 2020 og 2021. Bruken i denne perioden i år var høyere enn samme periode i 2018 og bare 19 prosent lavere enn 2012.

Reduksjon i DDD per 1000 innbygger i 2. kvartal, sammenlignet med 2012

– Det er veldig positivt at helsetjenesten klarte å nå det ambisiøse målet i handlingsplanen. Redusert antibiotikabruk er det viktigste våpenet for å bekjempe resistens, og dermed beholde antibiotika som et effektivt legemiddel mot infeksjoner, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.  

– Bruken så langt i 2022 viser imidlertid at kampen for redusert antibiotikabruk ikke er vunnet.   Vaksinering mot virusinfeksjoner som korona og influensa er viktige virkemidler i denne kampen, fordi mange får følgesykdommer som i mange tilfeller må behandles med antibiotika. Høy vaksinedekning hos risikogruppene er et viktig tiltak, der også apotekene kan bidra, mener Andresen.  


Om tallene:  

  • Alle prosentvise endringer gjelder pr 1000 innbygger, og hensyntar endringer i folkemengden.  
  • Tallene omfatter både salg fra sykehusapotek, som hovedsakelig leverer til sykehusene, og primærapotekene som leverer direkte til publikum.  
  • Tallene omfatter ikke metenamin, som er et antibakterielt middel som ikke forårsaker resistensutvikling.
Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring